team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Monday, May 19, 2014

Говорить Аштар: Оновлення інформації про сучасний процес очищення - 13 травня, 2014

Ukrainian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15315535


Ashtar Speaks: Update About the Present Clearing Process –May 13, 2014

Говорить Аштар: Оновлення  інформації про сучасний процес очищення - 13 травня, 2014

Бувають часи, де робота, яку ви робите, вимагає, щоб ми «залишили вас у спокої». У цій фазі, де ваші тіла мають справу з головними коригуваннями,  було б контрпродуктивно завантажувати вас  додатковими завданнями.

Кожен  з вас проходить через головні зміни. Впродовж квітня ви випробували на собі, яким було це інтенсивне очищення.

Вилив  енергій на вас впливав  на ваші тіла  так само, як в  природі після  грози. Ви ймовірно помітили, що після шторму сонце здається яскравішим, повітря  чистішим і що усе в гармонії. І  також, як внаслідок грози, усе, чому потрібно  було очиститися -  перетворюється  і розчиняється.

Friday, May 16, 2014

16:05:2014Ashtar parle: Mise à jour sur le mécanisme actuel de nettoyage – le 13 mai 2014

Il y a des moments où le travail que vous faites exige que nous « vous laissions seuls ». Dans cette phase où vos corps physiques subissent des ajustements majeurs, il serait contre-productif de vous tenir occupés à des tâches supplémentaires.

Chacun d’entre vous traverse des changements majeurs. En avril vous avez pu constater par vous-mêmes l’intensité du nettoyage.

L’afflux d’énergies en vous a affecté vos corps plus ou moins de la manière dont la nature subit un orage.  Vous avez probablement remarqué qu’après un orage le soleil semble plus brillant, l’air plus pur et que tout est davantage en harmonie. Et, juste après l’orage, tout ce qui devait être purifié est transformé et dissous.

13:05:2014Ashtar beszél: Friss hírek a jelenlegi tisztulási folyamatról” -2014.május 13.

Vannak idők, amikor az általatok végzett munka megkívánja, hogy „békén hagyjunk“ benneteket. Ebben a fázisban, amikor testetek erőteljes alkalmazkodást hajt végre, nem lenne produktív, ha további feladatokat bíznánk rátok.

Mindegyikőtök nagy átalakulásokon megy keresztül. Te magad is megtapasztalhattad milyen intenzív volt a tisztulás áprilisban. Az áprilisban rátok zubogó energiák olyan szinten igénybe vették a testeteket, hogy most olyanok vagytok mintha kicseréltek volna benneteket. Vonjatok párhuzamot a természettel egy zivatar után. Nem vettétek már észre ti is, hogy egy zivatar után világosabban süt a Nap, a levegő tisztább és minden harmonikusabbnak tűnik, mint a zivatar előtt? És egy viharos zivatar után is minden átalakul és feloldódik, aminek meg kellett tisztulnia.

13:05:2014 -- ASHTAR : ATUALIZAÇÃO SOBRE O PRESENTE PROCESSO DE LIMPEZA

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar – "Atualização sobre o presente processo de limpeza "


Há momentos em que o trabalho que vocês estão fazendo, exige de nós que "deixemo-los a sós". Nessa fase, onde seus corpos estão lidando com grandes ajustes, seria contra produtivo mantê-los ocupado com tarefas adicionais.
Cada um de vocês está passando por grandes mudanças. Em abril vocês experimentaram por si mesmos como intensiva esta limpeza foi.
O derramamento de energias em cima de vocês tem afetado os vossos corpos da mesma forma que acontece com a natureza após uma tempestade. Vocês já devem ter notado que depois de uma tempestade, o sol parece ficar mais brilhante, o ar mais puro e parece que tudo fica mais em harmonia. E, assim como no rescaldo de uma tempestade, tudo o que precisava ser limpo foi transformado e dissolvido.
Essa tempestade foi especialmente pesada, como vós mesmos experimentaram, e o processo de limpeza ainda não foi concluído. O único e absoluto termo no Universo é que, as mudanças estão acontecendo.
No entanto, o Plano Divino está procedendo como um relógio. Aqueles que têm dúvidas ainda estão focando muito sobre os sintomas exteriores desta limpeza. Aqueles que dizem que não há sinais exteriores do que estamos dizendo aqui, mesmo que isso não seja verdade, poderão gostar de olhar no espelho e se comparar com a pessoa que eram há apenas alguns meses atrás - desligando seu cérebro e se concentrando em seu coração.

Thursday, May 15, 2014

13:05:2014

00


阿斯塔 20140513 当前的清理进程
通灵Philipp
Nick Chan
时候你所做的工作需要我们离开你。在这个阶段你的身体要应付重大的调整让你忙于额外的任务会适得其反
们每个人都在经历重大的改变。在四月份你体验了这个清理的强度
在你身上流露的能量就像自然的暴雨一样影响了你的身体。你可能已经注意到暴风雨过后太阳看起来更加明亮空气更加清新一切都更加和谐。就像在暴雨过后一切需要被清理的都被转变和溶解。
这个暴雨别地沉重正如你已经体验过了清理进程还未完结。宇宙中唯一的绝对就是改变在发生
论如何神圣计划顺利地进行着。那些怀疑的人依旧专注于这个清理的外在症状。声称我们在这里所讲的没有外在迹象的人即使这不是真的最好照照镜子并与几个月前的自己做比较---闭头脑专注于心

Ashtar Konuşuyor: Mevcut Temizlik Süreci Konusunda Güncelleme 13 Mayıs 2014
Ashtar Konuşuyor: Mevcut Temizlik Süreci Konusunda Güncelleme 13 Mayıs 2014


Yaptığımız iş bazı zamanlarda ‘’sizi yalnız bırakmamızı’’ gerektirmektedir. Bu aşamalarda bedenleriniz büyük değişimlerle ilgilenirken sizi ek görevlerle de meşgul tutmak üretken olmayacaktır.

Her biriniz büyük değişimlerden geçmektesiniz. Nisan ayı boyunca siz kendinizdeki temizliklerin ne kadar derin olduğunu deneyimlediniz.

Üzerinize yağan enerjiler bedeninizde gök gürültülü fırtınadan sonra doğanın etkilenmesiyle aynı tarz bir etki bıraktı. Büyük ihtimalle fırtınadan sonra güneşin daha parlak göründüğünü, havanın daha saf olduğunu ve her şeyin daha bir ahenk içerisinde olduğunu fark etmişsinizdir. Ve bir gök gürültülü fırtınadan sonra olması gerektiği gibi temizlenmesi gereken her şey dönüştürülmüş ve çözülmüştür.

Bu ‘’gök gürültülü fırtına’’ özellikle yoğundu, ki bu sizin kendinizin de deneyimlediğidir, ve temizlenme süreci henüz sona ermemiştir. Evrende bunun için geçerli olan tek terim, değişimler oluyor, olur.

13:05:2014

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758

Ashtar talar:
Uppdatering av den pågående reningsprocessen 

13 maj 2014


Det finns tillfällen när det arbete ni utför kräver att vi ”lämnar er ifred”. I den nuvarande fasen, där era kroppar utsätts för stora justeringar, skulle det inte vara till så stor hjälp att ni blir sysselsatta med ännu fler uppgifter. Ni går allesammans igenom stora förändringar. Under april månad upplevde ni själva hur intensiv denna rening var.

Utbrottet av energier har påverkat era kroppar på samma sätt som när naturen genomgår ett åskväder. Ni har säkert märkt att efter en storm så verkar solen lysa starkare, luften är renare och allting är mer harmoniskt. Och, precis som i efterdyningarna av ett åskväder är allt som behövde renas omvandlat och upplöst.

Detta ”åskväder” var särskilt kraftigt i april, som ni själva har upplevt. Och reningsprocessen är ännu inte avslutad. Det enda absolut säkra i Universum är att förändringar sker hela tiden.

13:05:2014Ομιλία του Αστάρ: Ενημέρωση για την Τρέχουσα Διαδικασία Κάθαρσης – 13 Μαΐου 2014

Είναι φορές που η δουλειά που κάνετε είναι απαιτητική και που θα πρέπεινα σας αφήσουμε μονάχους’.  Στη φάση αυτή, που τα σώματά σας περνάνε από μεγάλες αλλαγές, θα ήτανε αντιπαραγωγικό να σας επιβαρύνουμε με πρόσθετες εργασίες.

Όλοι σας περνάτε από μεγάλες αλλαγές. Είδατε μέσα στον Απρίλιο από μόνοι σας πόσο έντονη ήταν η κάθαρση αυτή.

Η έκχυση των ενεργειών επάνω σας επηρέασε τα σώματά σας με παρόμοιο τρόπο μαυτόν της φύσης μετά από μια καταιγίδα. Ίσως να παρατηρήσατε πως μετά από καταιγίδα ο ήλιος λάμπει περισσότερο, ο αέρας είναι καθαρότερος και όλα είναι πιο αρμονικά. Και όπως, με το επακόλουθο της καταιγίδας, όλα όσα χρειάζονταν να καθαρίσουν μετασχηματίζονται και διαλύονται.

Η «καταιγίδα» αυτή ήταν ιδιαίτερα βαριά, όπως το νιώσατε οι ίδιοι σας, και η διαδικασία της κάθαρσης ακόμη δεν έχει τελειώσει. Ο μόνος απόλυτος όρος μέσα στο Σύμπαν είναι ότι συμβαίνουν αλλαγές.

13:05:2014

ASHTAR  THROUGH PHILIPP


Ashtar Speaks: Update About the Present Clearing Process –May 13, 2014

There are times where the work you are doing is demanding that we ‘leave you alone’. In this phase, where your bodies are dealing with major adjustments, it would be counter-productive to keep you busy with additional tasks.

Every one of you is going through major changes. During April you experienced for yourself how intensive this clearing was.

The outpouring of energies upon you has affected your bodies in rather the same way as with nature following a thunderstorm. You have probably noticed that after a storm the sun seems brighter, the air purer and that everything is more in harmony. And, just as in the aftermath of a thunderstorm, everything that needed to be cleared is transformed and dissolved.

This ‘thunderstorm’ was especially heavy, as you yourselves have experienced, and the clearing process has not yet finished. The only absolute term in the Universe is that changes are happening.

13:05:2014

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar via Philipp op 13 mei 2014

De Duitse tekst kreeg ik eerder en zette ook die hier helemaal achteraan.

                                              
Ashtar Spreekt:  Update over de reinigingsprocessen van deze tijd.

Er zijn keren waarop het werk dat jullie doen, verlangt dat wij jullie “met rust laten”. In de fase waarin jullie Lichaam grote aanpassingen doen, zou het contra productief zijn om aan jullie nog meer aanvullende opgaven op te dragen.

Ieder van jullie gaat juist door grote veranderingen heen. Je hebt zelf ervaren hoe intensief de reiniging in april was. De energieën die in april over jullie heen kletterden, hebben zoveel van jullie geëist, dat jullie wel verwisseld lijken te zijn. Vergelijk dat met de natuur na een onweer: Hebben jullie niet ook al vastgesteld dat na een onweer de Zon helderder straalt, de lucht schoner is en alles harmonischer lijkt te zijn dan voor het onweer? En net als bij een onweerstorm is alles wat gereinigd moest worden, getransformeerd en opgelost.

Dit onweer was in april heel erg heftig, zoals jullie aan je eigen lichaam kon beleven. Deze reinigingen zijn nog niet voorbij. De enige constante in het universum is: dat er veranderingen gebeuren.

Tuesday, May 13, 2014

Ashtar Speaks: "Update über den derzeitigen Reinigungsprozess" – 13. Mai 2014

ASHTAR  THROUGH PHILIPP


Ashtar Speaks: "Update über den derzeitigen Reinigungsprozess" – 13. Mai 2014

Es gibt Zeiten, da die Arbeit, die ihr verrichtet, verlangt, dass wir euch "in Ruhe lassen". In dieser Phase, in der eure Körper grosse Anpassungen vornehmen, wäre es kontra produktiv, euch noch mit zusätzlichen Aufgaben zu betrauen.

Jeder von euch geht gerade durch grosse Veränderungen. Du hast selbst erfahren, wie intensiv die Reinigung im April war. Die Energien, die auf euch im April herunter prasselten, haben eure Körper dermassen in Anspruch genommen, dass ihr jetzt wie ausgetauscht seid. Vergleicht es mit der Natur nach einem Gewitter: Habt ihr nicht auch schon festgestellt, dass nach einem Gewitter die Sonne heller strahlt, die Luft reiner ist und alles harmonischer als vor dem Gewitter erscheint? Und wie bei einem Gewittersturm ist all das, was gereinigt werden musste, transformiert und aufgelöst.

PROJECT CAMELOT -- MARK RICHARDS ENTREVISTADO POR KERRY CASSIDY

Project Camelot -- MARK RICHARDS entrevistado por KERRY CASSIDY

TOTALMENTE DE MEMÓRIA: CAMELOT VIDEO –Transcrição escrita

Kerry filmada pela Camera. Começa com uma pequena entrevista a Jo Ann Richards, a esposa do  Capitão Mark Richards, depois o video mostra Kerry no carro a recordar a sua entrevista pessoal com Mark Richards.

Kerry Cassidy entrevista o Capitão Mark Richards

Fonte:
http://www.youtube.com/watch?v=5bPhG3WP2xM

Transcrição - http://projectcamelotportal.com/files/TOTALRECALL_TRANSCRIPTION.pdf


Publicada em  Novembro 8, 2013

É uma entrevista feita ao Capitão Mark Richards, ocorrida na Prisão de Vacaville, em 2 de Novembro de 2013. É a primeira vez, em cerca de 30 anos de encarceramento, que um jornalista o entrevistou. Não me permitiram documentar esta entrevista cara-a-cara, com camera ou com quaisquer outros aparelhos, ou mesmo tomar notas durante a entrevista.

Tudo o que irão ver e escutar foi lembrado de memória, imediatamente após o meu encontro com ele. Precisamente antes da entrevista, falei abreviadamente com a esposa dele, Jo Ann, que também esteve presente durante a entrevista.

O Capitão da Marinha, Mark Richards, foi um oficial que esteve envolvido na Batalha Dulce, como também um membro muito activo do Programa Espacial Secreto e do Comando Espacial dos EUA, durante muitos anos, antes de ter sido detido e acusado de um assassinato que não cometeu.

É um caso clássico do governo incriminar alguém dentro das forças militares, que sente que se pode voltar contra eles,

 “. . . Quando a verdade se tornou evidente de que criaturas sub-humanas e outras estavam a ser produzidas a partir de mulheres abduzidas e engravidadas contra a sua vontade, formou-se um grupo secreto dentro dos militares e das agências de serviços secretos dos EUA, que não aprovavam os acordos que tinham sido feitos com os  ‘Offworlders’ = ‘De fora do mundo’

Muitos desses corajosos seres humanos  seriam assassinados, ou ‘ morreram em circunstâncias misteriosas’, ou seriam silenciados de outras maneiras, O oficial dos Serviços Secretos da Força Aérea, que declaradamente foi o homem que encontrou os Extraterrestres, em Holloman (Base da Força Aérea), em 1964, foi o lendário ‘Dutchman = Holandês,’ Ellis Loyd Richards, Jr.— o mesmo homem que declaradamente ordenou o ataque em Dulce, em 1979, e o seu filho, o Capitão Mark Richards, iria conduzir o ataque humano na instalação.” .”—E.D.H. Earth Defense Headquarter’s = Quartel General da Defesa da Terra.

Sumário Técnico/ Inverno—2001
Editado pelo CAPITÃO MARK RICHARDS”

Publicado por—Earth Defense Headquarters http://www.edhca.org/KERRY CASSIDY (KC): Ok, estamos a aproximarmo-nos da área da Prisão de Vacaville e realmente estou receosa de fazer qualquer volta errada e ir presa, devido à área onde estamos. Estes são os limites da vizinhança da prisão. Não consigo imaginar ninguém a dizer: vamos difundir em directo da prisão. Vocês sabem, vamos criar os nossos filhos em frente à rua de uma prisão. Quero dizer que falhei a [volta], como um pesadelo. A rua que acabamos de passar chamava-se Butcher = Carniceiro, e estamos a falar como vocês chamam às ruas à volta de uma prisão, Ruela da Linha da Morte, Ala dos Assassinos. Vocês sabem, não compreendo como podem construir uma prisão, e o lugar parece-se totalmente com a Alemanha Nazi. Por isso, em minha opinião, a noção total de prisões é realmente uma noção de dementes.

READ MORE


ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES