team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, June 5, 2014

Meddelande från mitt Högre Jag


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758


Meddelande från mitt Högre Jag

5 juni 2014

TSUNAMI OF LOVE


Jag är Santa Rea, ditt Högre Jag. Jag sänder detta till dig därför att mänskligheten har nått den punkt som den har väntat ivrigt på under en sådan lång tid.

Ni håller nu på att korsa målsnöret. Universums Moder har utrustat er med en tsunami av kärlek. Ni är ständigt översvämmade av hennes energier och under de senaste veckorna har dessa energier nått en styrka som lett mänskligheten till sitt öde.

Jag ber er alla, systrar och bröder, att komma med oss nu för att avsluta detta spel. Utan er kan inte den fulla effekten av tsunamin av kärlek nå fram till era stränder. Tsunamin av kärlek är ett heligt åtagande, baserat på det heliga partnerskapet med er Moder. Ni är Tsunamin av Kärlek!


Det är ni som för vidare dessa energier och hjälper till att sprida kärlek över hela världen och i konsekvens av det så hjälper ni till att lyfta mänskligheten ut ur dyn. Vi informerade er, bad er och även bönföll er att se och föreställa er hur ni rider på Moderns vågor av kärleksenergi. Nu är det dags att förstå och fullt ut fatta att ni inte bara rider på vågen utan att ni även är den vågen! Ni, varenda Ljusarbetare, Vägvisare eller vad ni nu föredrar att kalla er, är vågen som har som mål att nå mänsklighetens kust.

Meditera på detta, se dig som en stor tsunami av kärlek, en våg som rusar över haven, leker tillsammans med delfiner, valar och de heliga vattenelementalerna för att nå fram till Gaias kuster.

Se hur du översvämmar Gaia med strålande ljus av kärlek och hur ditt ljus strålar ut i Universum. Det är nu dags för handling, min söta ängel!

Det är dags att verkligen kliva fram och säga: ”Jag är här för att fullfölja ett arbete, att göra min del i denna heliga union med Universums Moder, och jag är mer än redo och villig att slutföra detta. Kära Universums Moder, jag är ditt barn och jag är här för att hjälpa dig. Jag hjälper dig att sprida din Kärlek till mina medsystrar och medbröder.”

Jag är Santa Rea. Gå med min Kärlek! Farväl.

Kanal: PhilippWebpage: ASHTAR SPEAKS

AVAILABLE IN 25 LANGUAGES 


All translations of this blog are done by The Galactic Channellings Group.

 Översättning Gertie Dahlberg 

Member of the Swedish Translator Team
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES