team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, May 15, 2014

13:05:2014

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar via Philipp op 13 mei 2014

De Duitse tekst kreeg ik eerder en zette ook die hier helemaal achteraan.

                                              
Ashtar Spreekt:  Update over de reinigingsprocessen van deze tijd.

Er zijn keren waarop het werk dat jullie doen, verlangt dat wij jullie “met rust laten”. In de fase waarin jullie Lichaam grote aanpassingen doen, zou het contra productief zijn om aan jullie nog meer aanvullende opgaven op te dragen.

Ieder van jullie gaat juist door grote veranderingen heen. Je hebt zelf ervaren hoe intensief de reiniging in april was. De energieën die in april over jullie heen kletterden, hebben zoveel van jullie geëist, dat jullie wel verwisseld lijken te zijn. Vergelijk dat met de natuur na een onweer: Hebben jullie niet ook al vastgesteld dat na een onweer de Zon helderder straalt, de lucht schoner is en alles harmonischer lijkt te zijn dan voor het onweer? En net als bij een onweerstorm is alles wat gereinigd moest worden, getransformeerd en opgelost.

Dit onweer was in april heel erg heftig, zoals jullie aan je eigen lichaam kon beleven. Deze reinigingen zijn nog niet voorbij. De enige constante in het universum is: dat er veranderingen gebeuren.


Het Goddelijke plan loopt als een trein. Degenen die twijfelen focussen zich nog te sterk op de uiterlijke symptomen van die reiniging. Wie beweren, dat het hen niet gebeurt, omdat er aan de buitenkant geen teken is, waar wij jullie hier vertellen, moeten er aan denken dat als zij zich in de spiegel bekijken, zich moeten vergelijken hoe ze een paar maanden geleden als mens waren. Schakel daarbij je verstand uit en concentreer je op je Hart.

Het allerbeste teken van jullie vooruitgang is dat jullie niet ophouden met je bemoeienissen om deze wereld tot een betere plaats voor Alles Wat Is te maken. Onvermoeibaar stappen jullie naar voren, onafhankelijk van hoe moeizaam ook jullie weg soms lijkt te zijn. En daarom zijn jullie hier, mijn geliefden: Jullie hebben erin toegestemd om de Weg voor Alles Wat Is te gaan. Jullie zijn de voorhoede, die is uitverkoren om voor de mensen de weg gereed te maken.

De Tsunami van Liefde is in volle werking. Jullie zijn bereid om de grote golf te ontvangen. En ook hier willen wij jullie eraan herinneren dat de grote golf niet van de buitenkant komt. Deze ontstaat en ontwikkelt zich in jullie. Open je Hart voor de Tsunami van Liefde en jullie zijn volkomen voorbereid voor de binnenkomst van de grote golf die al aan het binnenrollen is en die jullie op de juiste tijd zal schoonwassen.

Zoals wij jullie verteld hebben is de Tsunami van Liefde een voorbode van jullie Ascentie. Deze bereidt jullie voor op de Opstijging met je stoffelijke Lichaam. En als je wilt weten, waar je in het proces van de Ascentie zit, dan kunnen wij jullie dit beeld geven: Stel je voor dat jullie voor een grote lichtende Poort staan van absolute schoonheid. Zachte, liefelijke muziek en volkomen Vrede schijnt uit het Portaal. Jullie staan er direct voor en hebben de klink die het Portaal kan openen, in jullie handen. Het enige dat jullie er nog van af houdt om de klink naar beneden te drukken om het Portaal te openen, zijn de laatste transformaties in jullie die nog moeten gebeuren om dat wat achter het Portaal ligt en wat voor jullie klaar staat,  te kunnen ontvangen.

Jullie zien dat jullie doel heel dichtbij staat. Verslap dus niet bij jullie reinigingsprocessen die jullie de doorgang door het Portaal mogelijk maken. Hoe moeilijk dat soms ook kan schijnen, zonder die reiniging processen kan het door dit Portaal heen stappen niet gebeuren.

Spirits plan voor de mensheid wordt omgezet. Daaraan verandert niets, noch door de schermutselingen op jullie wereld, noch door jullie vrije wil.

Jullie vrije wil is het hoogste goed, dat jullie van Spirit gekregen hebben. Jullie vrije wil is heilig voor iedereen die aan dit proces van Ascentie van de Mensheid deelneemt, die is heilig en mag niet overlopen worden.

Maar toch hangt van jullie Ascentie veel meer af, dan alleen de opheffing van de Mensheid. Jullie Ascentie werkt op het hele universum in. Daarom is de vrije wil binnen het kader van de Ascentie heilig, maar kan en mag er niet toe voeren dat het goddelijke plan niet wordt omgezet. Jullie vrije wil wordt bij de Ascentie zodanig aan de kant gezet wat met het goddelijke plan te verenigen is. Kan het plan door een vrije wil worden aangepast en veranderd? Natuurlijk, zolang dit nog met het plan verenigbaar is. Er gebeurt bijvoorbeeld zoals de mensen besloten hebben, om collectief Ascentie te maken. Spirit houdt rekening met  jullie collectieve (niet individuele) vrije wil en heeft toegestemd dat de mensen samen Opstijgen. En dus werd het goddelijke plan overeenkomstig aangepast. De voorwaarden  voor deze aanpassing waren echter duidelijk vooraf aangegeven:

Allereerst moet de aanpassing er niet toe leiden dat Gaia en haar bewoners zich nog veel langer in de lage trillingen hoeven op te houden. Denk eraan dat het Gaia was die de hulp roep heeft uitgezonden en die het project “Ascentie”  in gang heeft gezet; daarbij werkt jullie Opstijging in het hele universum door en is de voorop-loper vooral voor de Ascentie van andere planeten in jullie universum. Dus daarom werd de “Karenzfrist” tot op jullie Ascentie bewust kort gehouden. (niemand die ik ken weet wat Karenzfrist betekent. Is een modern woord.)

Een volgende voorwaarde is dat de individuele vrije wil van aparte mensen niet verder de collectieve vrije wil kan benadelen. Daarmee spreken wij diegene aan die de Ascentie om welke reden ook niet wil meemaken, als dat zo is, omdat zij de status quo willen behouden en geen macht willen verliezen, of als ze een persoonlijke opstijging voor een latere tijd gepland hebben. Dit is moeilijk te begrijpen: De duistere krachten hebben dan ook geen invloed meer op jullie Ascentie. Dit is de reden waarom wij er onvermoeibaar op wijzen dat jullie je door hun daden niet af moeten laten houden om je te focussen op het werk om op te stijgen. Stuur hen Licht en Liefde en vergeet alsjeblieft niet  dat ook zij spelers zijn in dit spel dat Leven heet.

Samengevat kunnen wij jullie graag berichten dat alles in orde is. Wij zijn onmeetbaar trots op jullie zoals jullie de afsluiting van dit spel meemaken. Houd alsjeblieft niet op te vertrouwen en als jullie twijfel hebben, keer je dan tot jullie zusters en broeders achter de sluier. Vraag ons om versterking en hulp. Jullie zijn nooit, ook niet een ogenblik, alleen.  Dit is wel het belangrijkste feit  die jullie steeds weer in herinnering moeten roepen.

Ik ben Ashtar, jullie sterrenbroeder, die voor een groot aantal zielen aan deze kant van de sluier tot jullie spreekt. En het is mij een onmetelijke vreugde en eer om de  boodschapper te zijn.

Met de diepste liefde,   Ashtar.

Kanal: PhilippWebpage: ASHTAR SPEAKS
AVAILABLE IN 25 LANGUAGES 

All translations of this blog are done by The Galactic Channellings Group.

 Winny 

Member Coordinator of the Dutch Translator Team
       
                              


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES