team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, May 15, 2014

13:05:2014

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758

Ashtar talar:
Uppdatering av den pågående reningsprocessen 

13 maj 2014


Det finns tillfällen när det arbete ni utför kräver att vi ”lämnar er ifred”. I den nuvarande fasen, där era kroppar utsätts för stora justeringar, skulle det inte vara till så stor hjälp att ni blir sysselsatta med ännu fler uppgifter. Ni går allesammans igenom stora förändringar. Under april månad upplevde ni själva hur intensiv denna rening var.

Utbrottet av energier har påverkat era kroppar på samma sätt som när naturen genomgår ett åskväder. Ni har säkert märkt att efter en storm så verkar solen lysa starkare, luften är renare och allting är mer harmoniskt. Och, precis som i efterdyningarna av ett åskväder är allt som behövde renas omvandlat och upplöst.

Detta ”åskväder” var särskilt kraftigt i april, som ni själva har upplevt. Och reningsprocessen är ännu inte avslutad. Det enda absolut säkra i Universum är att förändringar sker hela tiden.


Emellertid fortsätter den Gudomliga Planen som ett urverk. De som ännu tvivlar på det fokuserar fortfarande för mycket på de yttre symtomen på den här reningen. Den som påstår att det inte finns några yttre tecken på vad vi talar om här, även då detta inte är sant, kanske skulle ta en titt i spegeln och jämföra sig med personen de var för några få månader sedan – stäng av hjärnan och koncentrera er på hjärtat!

Den bästa indikationen på din framgång är att du gör oupphörliga ansträngningar att göra världen till en bättre plats för Allt som Är, och du går outtröttligt framåt, utan en tanke på hur tröttande din resa kanske är ibland. Och så är det, kära ni – ni gick med på att följa vägen av Allt som Är. Ni är vägvisarna som har valts ut att bana vägen för det mänskliga kollektivet.

Kärlekens tsunami är i fullt flöde och ni är redo att motta den stora vågen. Och här skulle vi vilja påminna er om att denna stora våg inte kommer utifrån – den börjar och utvecklas inom er! Öppna ditt hjärta för Kärlekens tsunami och du kommer att vara helt förberedd för ankomsten av denna stora våg som nu är i sitt slutliga närmande och kommer att rena dig vid rätt tidpunkt.
Som vi har sagt, tsunamin av Kärlek är en föregångare till er Uppstigning. Den förbereder er för Uppstigningen av er fysiska kropp. Och om du vill veta precis var du är vid denna tidpunkt i Uppstigningens process, låt oss då ge dig följande bild:

Föreställ dig att du står framför en enormt stor och lysande portal av absolut skönhet. Denna portal är översvämmad med mild, härlig musik och total frid. Du står direkt framför den och dina händer ligger på handtaget som öppnar dörren till portalen. Allt som stoppar dig från att trycka ner handtaget är den sista omvandlingen inom dig som fortfarande måste lösas för att du skall kunna ta emot det som är redo för dig bortanför portalen.

Så du förstår, du är mer än nära din destination. Så undvik inte att gå igenom din reningsprocess som gör det möjligt för dig att passera genom portalen. Så tröttsamt det än kan tyckas vara, utan denna process kan inte passagen genom portalen ske!

Den andliga världens plan för mänskligheten är uppfylld – ingenting har förändrats, varken den nuvarande oron i er värld eller er fria vilja. Er fria vilja är den mest värdefulla handelsvaran som ni har fått från andevärlden, och den är, för alla som deltar i Uppstigningsprocessen för det mänskliga kollektivet, helig och får inte kränkas.

Men det är inte bara upplyftandet av mänskligheten som är beroende av din Uppstigning – din Uppstigning har en effekt på hela Universum! Därför är er fria vilja helig som en del av Uppstigningen, men den kan inte, och får inte, leda till en situation där den Gudomliga Planen inte kan genomföras. Er fria vilja tas hänsyn till i den mån den är förenlig med den Gudomliga Planen.

Är det möjligt att anpassa och modifiera den Gudomliga Planen genom din viljestyrka? Naturligtvis – så länge det är förenligt med Planen, såsom skedde när mänskligheten beslöt att stiga upp kollektivt. Den andliga världen har tagit hänsyn till er kollektiva – inte individuella – Fria Vilja och har gått med på att mänskligheten skall stiga upp tillsammans, och den Gudomliga Planen justerades i enlighet med detta beslut. Men det fanns en tydlig överenskommelse när det gäller villkoren för denna anpassning.

Först och främst bör det inte innebära att Gaia och hennes invånare måste stanna mycket längre i de lägre vibrationerna. Kom ihåg att det var Gaia själv som bad om hjälp och föreslog ”Uppstigningsprojektet”. Dessutom att er Uppstigning påverkar hela Universum och att detta är en pionjär för Uppstigningen på andra planeter i ert Universum. Av det skälet var ”vänteperioden” avsiktligen förkortad.

En ytterligare förutsättning är att den individuella Fria Viljan hos några få inte längre kan påverka den kollektiva Fria Viljan. Härmed hänvisar vi till dem som av någon anledning inte vill delta i Uppstigningen, vare sig det är för att upprätthålla status quo eller för att inte förlora sin makt. Eller att de har planerat sin Uppstigning vid ett senare tillfälle.

Detta är viktigt att förstå: de Mörka krafterna kan inte längre ha något inflytande på er Uppstigning! Detta är skälet till varför vi outtröttligt påpekar att ni inte bör tillåta att någon av deras åtgärder hindrar er från att fokusera på ert Uppstigningsarbete. Sänd dem Ljus och Kärlek och glöm inte att de också är spelare i spelet som kallas Livet.

I ett nötskal så säger vi att allting är bra. Vi är oerhört stolta över er och hur ni deltar i detta slutspel. Var snälla och låt inte ert ljus försvagas, och när ni har några tvivel, ta då kontakt med era bröder och systrar bakom ”slöjan”. Be oss om styrka och hjälp – ni är aldrig ensamma, inte för ett enda ögonblick. Detta är det viktigaste faktum att komma ihåg om och om igen.

Jag är Ashtar, er stjärnbroder, som talar för ett antal själar på den här sidan av ridån. Och det är en stor glädje och ära för mig att få vara denna Ambassadör.

I djupaste Kärlek
Ashtar

Kanal: PhilippWebpage: ASHTAR SPEAKS

AVAILABLE IN 25 LANGUAGES 

Translated from German to English by Petra .S.T. 


All translations of this blog are done by The Galactic Channellings Group.

 Översättning Gertie Dahlberg 

Member of the Swedish Translator Team
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES