team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, May 16, 2014

13:05:2014Ashtar beszél: Friss hírek a jelenlegi tisztulási folyamatról” -2014.május 13.

Vannak idők, amikor az általatok végzett munka megkívánja, hogy „békén hagyjunk“ benneteket. Ebben a fázisban, amikor testetek erőteljes alkalmazkodást hajt végre, nem lenne produktív, ha további feladatokat bíznánk rátok.

Mindegyikőtök nagy átalakulásokon megy keresztül. Te magad is megtapasztalhattad milyen intenzív volt a tisztulás áprilisban. Az áprilisban rátok zubogó energiák olyan szinten igénybe vették a testeteket, hogy most olyanok vagytok mintha kicseréltek volna benneteket. Vonjatok párhuzamot a természettel egy zivatar után. Nem vettétek már észre ti is, hogy egy zivatar után világosabban süt a Nap, a levegő tisztább és minden harmonikusabbnak tűnik, mint a zivatar előtt? És egy viharos zivatar után is minden átalakul és feloldódik, aminek meg kellett tisztulnia.


Ez a zivatar különösen áprilisban volt erőteljes, mint azt te a saját szervezeteden is megtapasztalhattad. Ezek a tisztítások még nem zárultak le. Az egyetlen állandóság az univerzumban, hogy változások történnek.

Az isteni tervben megy minden, mint a karikacsapás. Akik kételkednek, azok még túlságosan is ennek a tisztulásnak a külső tüneteire fókuszálnak. Aki azt állítja nincs jele annak– ami nem igaz – amiről mi itt beszámolunk, őket emlékeztetnék arra, hogy nézzenek tükörbe és hasonlítsák össze milyen emberek voltak néhány hónappal azelőtt. Ekkor kapcsoljátok ki az elméteket és koncentráljatok a szívetekre.

Előrelépéseitek legjobb jele, hogy nem hagytok alább igyekezetetekkel, hogy jobbá tegyétek ezt a világot Minden Létező számára. Fáradhatatlanul lépdeltek előre, függetlenül milyen fáradtságosnak tűnik időnként az út. És ezért vagytok itt Kedveseim: beleegyeztetek, hogy a Minden Létező útján jártok. Ti vagytok az élcsapat, akiket azért választottak ki, hogy egyengessétek az emberiség útját.

A szeretet cunamija teljes akcióban van. Készen álltok a nagy hullám fogadására. És itt is szeretnénk arra emlékeztetni, hogy a nagy hullám nem kívülről jön. Bennetek jön létre és fejlődik. Nyissátok meg szíveteket a szeretet cunamija előtt és legyetek teljességében felkészülve a nagy hullám megérkezésére, ami már görgeti magát és a megfelelő időben tisztára mos benneteket.

Mint az már elmondtuk nektek a szeretet cunamija a felemelkedésetek előhírnöke. Felkészít benneteket a fizikai testetekkel való Felemelkedésetekre. És ha tudni szeretnétek, hogy hol álltok a Felemelkedésetek folyamatában, akkor adhatunk ehhez egy képet: Képzeljétek el, hogy egy nagy, fénylő abszolút szépségű kapu [portál] előtt álltok. Lágy, kedves zene és tökéletes béke sugárzik ebből a kapuból. Közvetlenül előtte álltok és a kezetek a kilincsen, ami megnyitja ezt a portált. Az egyetlen dolog, ami megakadályoz a kilincs lenyomásában és a kapu megnyitásában, az az utolsó belső átalakítások, amiknek meg kell lenniük, hogy befogadhassátok azt, ami a kapu túloldalán rátok vár.  

Látjátok több mint közel vagytok a célotokhoz. Tehát ne hagyjatok alább a tisztító folyamatokkal, amik lehetővé teszik a kapun való áthaladás. Bár olykor idegesítőek ezek a tisztulások, de nélkülük nem történhet meg a kapun való átlépés.

A szellem terve megvalósul az emberiség számára. Ezen nem változtat semmit sem a jelenlegi csatározás a világotokon, sem a szabad akaratotok.

Szabad akaratotok a legfelsőbb javatok, amivel a szellem ajándékozott meg. Szabad akaratotok mindenki számára, aki részt vesz az emberiség Felemelkedésében szent és sérthetetlen.

De Felemelkedéseteken sokkal több múlik, mint az emberiség Felemelése. Felemelkedésetek az egész univerzumra kihat. Ezért szent a Felemelkedés keretein belül a szabad akarat, de nem vezethet és nem szabad oda vezetnie, hogy nem valósul meg az Isteni terv.

Szabad akaratotok a Felemelkedés során olyan mértékben lesz tiszteletben tartva, amennyire az az isteni tervvel összeegyeztethető. Lehetséges-e szabad akaratotokkal igazítani és módosítani a terven?  Természetesen, egészen addig, amíg összeegyeztethető a tervvel. Ez látható például, amikor az emberek úgy döntöttek kollektívan hajtják végre a Felemelkedést. A szellem figyelembe vette és egyet értett a szabad kollektív akaratotokkal (nem az egyénivel) az emberek közös Felemelkedését illetően. Tehát az Isteni tervet ennek megfelelően igazították. De ennek az igazításnak a feltételei világosan adottak voltak:

Először is a Felemelkedés nem vezethet oda, hogy Gaianak sokkal tovább kell lakóit az alacsonyabb rezgésekben tartania. Ne feledjétek, hogy Gaia volt az, aki kiküldte a segélyhívást és a Felemelkedés „projektjét” éltre keltette; ezen felül a Felemelkedésetek az egész univerzumra kihat és éllovasa különösen más bolygók Felemelkedésében az univerzumotokban. Így a „záros határidő” a Felemelkedésetekig tudatosan megtartott.

Egy további feltétel, hogy egyesek egyéni szabad akaratát nem akadályozhatja tovább a kollektív szabad akarat. Itt azokról beszélünk, akik valamilyen oknál fogva nem akarnak részt venni a Felemelkedésben, legyen az, mert fenn akarják tartani a status quo-t [fennálló állapotot] és nem akarnak veszíteni hatalmukból vagy mert személyes Felemelkedésüket egy másik időpontban tervezték. Ezt fontos megérteni: Tehát a sötét erőknek nincs befolyásuk többé a Felemelkedésetekre. Ez az oka annak, hogy fáradhatatlanul felhívjuk a figyelmet, hogy az akcióik miatt ne hagyjátok, hogy eltereljék a figyelmeteket a Felemelkedési munkálkodásaitokra való összpontosításban. Küldjetek Fényt és Szeretet és ne feledjétek, hogy ők is az életnek nevezett játék játékosai.

Összefoglalva arról számolhatunk be nektek, hogy minden rendben van. Mérhetetlenül büszkék vagyunk rátok, ahogyan ennek a játéknak a záróakkordjait játsszátok. Kérlek ne inogjon meg a bizalmatok és ha kétségeitek lennének, akkor forduljatok a nővéreitek és fivéreitek felé a függöny túlsó oldalán. Kérjetek tőlünk megerősítést és segítséget. Soha, egy pillanatra sem vagytok egyedül. Ez talán a legfontosabb tény, amire gyakran emlékeztetnetek kellene magatokat. 

Ashtar vagyok, csillagfivéretek, aki sok lélekhez beszél a függöny ezen oldalán. És mérhetetlen örömömre szolgál, megtisztelő, hogy én lehet ez a közvetítő.

Legmélyebb szeretettel
Ashtar

Csatornázta:Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES