team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, January 16, 2014

Nederlands -- Ashtar via Philipp: Een nieuwe boodschap – de Liefdes Transformatie

Ashtar via Philipp: Een nieuwe boodschap – de Liefdes Transformatie 


AshtarAndrew: Na een hiaat van vier maanden komt Ashtar terug met een nieuwe boodschap via Philipp betreffende de‘Tsunami van Liefde’ van de Goddelijke Moeder - of zoals Ashtar het noemt: ‘de Liefde Transformatie.’ Ashtar begint zijn boodschappen met een intro die voor het kanaal Philipp persoonlijk is, maar bij deze gelegenheid heeft Philipp gevraagd dat die persoonlijke intro moet worden bijgesloten….  

Philipp: Deze keer is de intro deel van de boodschap om de lezer te laten zien dat het kanaal in dezelfde positie zit, dat het kanaal voelt alsof zijn vrienden hem hebben verlaten maar in feite zijn ze heel dichtbij maar kunnen het werk voor het kanaal niet doen. Wij zitten allemaal in dezelfde boot en misschien kan de lezer zichzelf meer identificeren met Ashtars boodschap  door de persoonlijke intro te lezen.

Steve Beckow:  Blijkbaar heeft een goed bekend staan Duits kanaal gezegd dat Philipp Ashtar niet channelt. Maar ik kan bevestigen dat wij Aartsengel Michaël gevraagd hebben via Linda (op Philipps verzoek) of hij Ashtar channelt en AEM heeft gezegd dat hij Ashtar en een groep die met Ashtar werkt channelt (hetzelfde als Matthew, met Silver Birch of iemand anders).

Ashtar:  De Liefde Transformatie. Gechanneld door Philipp,
op 13 jan. 2014

Beste Philipp, het is niet dat wij ons van jou hebben teruggetrokken. Je zit in een zeer intense inwijdingsfase waarvoor nodig is dat jij je op jezelf concentreert. We trekken  ons nooit terug in zo’n tijd[die inauguratie fase]  maar we nemen wel een stoel achterin. Al die taken die vastzitten aan een inwijdingsfase – en we bedoelen met opzet niet de term ‘testen’ daar er teveel oordeel en angst bijvoorbeeld aan het woord ‘test’ vastzit, dat je de test niet haalt wat erbij hoort, en dit heeft je onverdeelde aandacht nodig.

Elke inwijdingsfase is een geschenk aan jou en het is alleen aan jou dat je dit geschenk accepteert en uitpakt. We weten heel goed  hoe moeilijk dit geschenk kan zijn. Je ontvangt het en houdt het in je handen, schudt er even mee en vraagt je af wat er in zit. Je wilt het onmiddellijk uitpakken maar je worstelt nog met de strikken. En daarom ga je door fases van boosheid en frustratie die dagen, weken en zelfs maanden kunnen duren.

Je voelt je alsof je totaal alleen bent, verlaten, en verloren. Je ziet veel soorten van angst onder ogen en je voelt je ontmoedigd. Maar dan, opeens, is daar het moment van openmaken. Je integreert het geschenk in je Wezen, je heft jezelf boven alle problemen, spreidt je vleugels en transformeert in de vlinder die de Nieuwe Jij is. Dus, de volgende keer – als je door zo’n fase gaat en alle ervaring en frustratie en boosheid beleeft – weet dan dat dit deel van het geschenk voor jou is. Dit blijft zolang tot aan het precieze Goddelijke moment waarop je in staat bent het geschenk uit te pakken, als je alle noodzakelijke voorlopers hebt geïntegreerd om in staat te zijn je geschenk in volle mate te genieten.

Je hebt gemerkt dat de inwijdingsfase bij jou aankomt in vlaag naar vlaag. Wat is daar de onderliggende reden voor? Jullie hebben allemaal de informatie gehoord over “het Gebeuren”, de “Tsunami van Liefde” of welke term je ook prefereert. Ik gebruik zelf de term “Liefdes Transformatie” daar dit alles gaat over de transformatie in jou zelf naar het ware Zelf dat  Liefde is, Liefde en alleen maar Liefde. Er is enig voorbereidende werk nodig voordat je in staat bent om door de Liefde Transformatie heen te gaan. Maar we haasten ons er aan toe te voegen dat je al het meeste van dit voorbereidend werk gedaan hebt.

Jullie zijn ruwe diamanten die slechts wat finishing(laatste slijping) nodig hebben en dit is het proces waar je heden mee bezig ben. Het goede nieuws is dat de huidige inwijdingsfases aan het eindigen zijn. En de intensiteit van deze eindigende fase laat jullie zien hoe dichtbij jullie zijn voordat de Liefde Transformatie jullie ‘out of the blue’ (onverwachts opeens) zal raken. Ik wil graag benadrukken dat de Liefde Transformatie niet jullie Ascentie is. Ascentie zoals jullie nu goed weten, is het proces dat zich stap voor stap ontplooit. Maar deze Liefde Transformatie is een van de sleutel elementen van jullie reis naar Ascentie.

Jullie zullen je ware, zoete Zelf herinneren. Dat zal al jullie kennis terugbrengen en de kwaliteiten die jullie op je reis hebben bijeengebracht. Jullie zullen je ware Zelf worden. Kun je je de mogelijkheden voorstellen dat dit geschenk voor je in voorraad heeft? Waarschijnlijk niet voordat je het uitpakt! Woorden kunnen niet uitdrukken hoe wij vooruit kijken naar de Liefde Transformatie die al jullie oude bagage zal opruimen – jullie zijn er zo dichtbij.
Wij feliciteren jullie vanuit de grond van ons hart dat jullie niet gestopt zijn met je werk om dit gebeuren voort te brengen wat de reden is waarom het eindelijk hier op jullie drempel staat. Ik wens jullie en allen die deze woorden lezen zoveel plezier bij het uitpakken van al jullie geschenken. Ik kan nauwelijks wachten om jullie te begroeten na de Liefde Transformatie.

Met zoveel Liefde, Jullie broeder Ashtar.

 Channeller: Philipp


 Vertaling: Winny 


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES