team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Wednesday, September 11, 2013

Romanian - Ashtar Comenteazã: “ Progresul vostru si ce aveti de asteptat “ - August 26, 2013


 Romanian flag butterfly flying, isolated on white background stock photography

Ashtar Comenteazã: “ Progresul vostru si ce aveti de asteptat “ - August 26, 2013


Cu data de 25 August ati traversat o altã marcã foarte importantã. Ati absorbit cu succes, ati integrat si transmis energiile pentru voi si pentru Gaia. Felicitãri.

Multi nu sunt constienti de importanta datei mai sus mentionate. Este marca cea mai importantã din Perioada de Gratie de Nouã Luni despre care am vorbit.

Spunem cu bucurie cã voi sunteti în conformitate totalã cu calendarul Divin.

Vã rugãm, aveti rãbdare si înainte de a merge cãtre interior, încercati sã notati schimbãrile resultante din energiile lui 25 August. Veti avea nevoie de ceva timp pînã cînd veti fi capabili sã descoperiti transformarea care sa petrecut înãuntru-l vostru. Vã rugãm, aveti rãbdare si nu fiti prea exigenti cu voi.


Vedem cã desfãsurarea Perioadei de Gratie, pînã la sfîrsitul lui Sptembrie 2013, decurge asa cum a fost prevãzutã.

Nu va exista întoarcere. Nu vor avea loc schimbãri în Planul Divin. Cu ocazia Echinoctiului din Septembrie, schema voastrã/paradigma veche va lua sfîrsit o datã pentru întotdeauna.

Dupã aceastã datã, tot ceea ce nu este bazat pe Iubire si luminã, si care apartine vechii iluzii a 3D, nu va mai fi capabil sã supravietuiascã.

Veti fi înãltatiati într-un asa fel, cã o miscare progresivã care nu este Iubire si Luminã, pur si simplu, nici o datã nu va mai fi posibilã. Astfel de situatii care sunt bazate pe vechile virtuti iluzorii vor fi rezolvate. Veti gãsi rapid solutii pentru situatiile voastre care vã mentin ocupati pe o bazã individualã si globalã.

Si acum vã gãsiti la mai putin de o lunã de aceastã înãltare.

În prezent, ultimele lupte sunt prezentate de cãtre cei care nu pot accepta schimbarea care are loc, si vechiul joc care este pe cale de a atinge data de expirare. Este motivul datoritã cãruia atîtea acte de rãzboi sunt pe cale de a atinge un nou punct culminant. Vã rugãm, fiti siguri cã dupã data Echinoctiului, în Septembrie 2013, aceste situatii vor fi rezolvate cu Iubire si Luminã - si foarte rapid.

Gaia sprijinã transformarea voastrã. Focurile florestale, inundatiile, furtunile si cutremurele de pãmînt, vor sprijini transformarea voastrã pentru Era de Aur a Gaiei. Notati, vã rugãm, cã lucrati mînã-în-mînã cu Gaia, si vã srijiniti reciproc. Si subliniem, din nou, cã voi interpretati cu mult succes, partea voastrã în acest joc.

Nu aveam siguranta dacã aveati sã înfruntati si sã luptati cu dificultãtile celor nouã luni a Perioadei de Gratie. În special, nu puteam preveni dacã aveati sã întrebuitati aceastã Perioadã de Gratie de acord cu scopul care fusese conceput. Vã rugãm, lãsati-ne sã vã amintim cã ati cerut lui Dumnezeu, aceastã Perioadã de Gratie, cu scopul de a permite ca toate fiintele umane ale Gaiei sã se înalte.

Acum vã gãsiti în preparare pentru Înãltare. Lãsati sã plece tot gunoiul vechi, si integrati noile energii care vã vor înãlta.

În sfîrsit Înãltarea va avea loc într-un viitor nu prea îndepãrtat. Însã înainte de expirarea Perioadei de Gratie, veti nota mai multã bucurie si usurintã în viata voastrã de toate zilele.

Veti rãmîne surprinsi cu solutiile pe care le veti gãsi pentru problemele individuale si globale care vã fac sã suferiti, cu precizie acum. Si asta, prin sine însãsi, vã va ridica în mod notabil, într-un mod care, precis acum, nu puteti gîndi cã va fi possíbil.

Si dupã aceea – îmtr-un moment al viitorului vostru imediat – vã veti, în sfîrsit, înãlta.

Vã rugãm, nu vã îndoiti de voi proprii. Totul este bine. Voi ne-ati surprins cu cererea voastrã de prelungire, si nu aveam siguranta de ce aveati sã faceti cu Perioada de Gratie. Si acum, ati muncit atît de bine în beneficiul vostru si al Gaiei, cã nu putem sã vã exprimãm în mod adecvat toatã bucuria noastrã. Sunteti, cu adevãrat, Maestrii în actiune si suntem foarte mîndri de voi.

Multi dintre cei care sau încarnat în prezent, pe aceastã planetã, sunt Maestrii Ascensionati (Înãltati). Au dominat perfect Ascensiunea în alte vieti si pe alte planete. Este motivul pentru care sau încarnat, exact acum, ca „experti ai Ascensiunii”. Sunteti „Fortele Speciale ale Divinului”, zicînd asa. Si o faceti foarte bine.

Vã sunt rezervate atîtea, si care vã vor înspãimînta în mod pozitiv, si vã va aduce bucurie si fericire.

Dacã cãutati în exterior, evidenta palpabilã a mesajelor noastre-cu toate cã v-o frizãm neobosit cã, în primul rînd, trebuie sã cãutati schimbãrile înãuntru-l vostru-toti cei care urmãresc mesajele noastre, vor vedea prima dovadã tangibilã si bine demonstratã, notînd schimbarea în afacerile voastre financiare, în special cu reevaluarea multor monede.

Clar cã suntem constienti cã, din cînd în cînd, multi-dacã nu toti-au cîteva îndoieli, dacã asta este adevãrat. Si întelegem cã este asa, datoritã numeroaselor schimbãri ale Planului Divin, experimentate de cãtre voi dealungul cãlãtoriei voastre.

Este motivul pentru care, reevaluarea a multor monede are atîta importantã. Vi se va arãta cã totul este real, si nu un vis.

Totul este bine. Vã rugãm, aveti încredere în voi si în Planul divin. Ne gãsim lîngã voi si vã însotim în acest proces. Chemati-ne, dacã aveti nevoie de ajutor, ne gãsim aici pentru voi.

Vã iubim foarte mult pe voi toti.

Fratele vostru ,
Ashtar


Canalizator: Philipp


Translator: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES