team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, September 20, 2013

Nederlands -- De Overgang van 21 september 2013

Rainbow-Phoenix2


Tekst van de tape van gisteren, van Rainbow Phoenix, dit heet Oprijzen naar Ascentie!  

    (vertaling winny) Gaat u verder.
Dank u.

Welkom Bewustzijn. Dank u dat u bij ons bent voor de sessie van Rainbow-Phoenix van 16 september ’13. Will Berlinghof is de Vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills Vraagstelster en Energiegeefster.  De Wet van Liefde en de Wet van Licht werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een huidig gebeuren dat u wilt bespreken voordat we dit keer we naar vragen gaan?

Dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft voor iedereen. Dat dit Bewustzijn zegt dat een gebeuren van groot belang snel naar de planeet aan het gaan is, naar het collectieve bewustzijn. Dat dit het gebeuren is waar dit Bewustzijn al diverse maanden over heeft gesproken. Het gebeuren van de voltooiing van de negen-maand cyclus (winny: vanaf 21 december ’12) wat een pauze was in het weefsel van tijd en ruimte zoals gezien wordt vanuit de niveaus van bewust besef voorbij dat wat menselijk bewustzijn is.


Dit Bewustzijn heeft gesproken over deze periode van tijd als een belangrijke fase van innerlijke reflectie, van binnenin werken om een niveau van begrijpen en voorbereiding te bereiken voor de gebeurtenissen die klaar staan om te beginnen. Het zou een vergissing zijn te denken dat niets is gebeurd in de laatste negen-maanden periode. Inderdaad is er veel gebeurd, voor velen op persoonlijk niveau maar ook voor het collectieve niveau van de planeet zelf, het collectieve niveau van menselijk bewustzijn.

Dat de wereld gebeurtenissen laten zien dat dingen inderdaad vooruit gaan en voor velen die zich niet bewust zijn, die niet het belang begrijpen van deze laatste negen-maanden periode, zou het lijken dat alleen de buitenste gebeurtenissen schijnen verder gegaan te zijn.

Maar voor degenen die bewust, naar innerlijke besef en begrijpen, hebben toegewerkt om zichzelf voor te bereiden voor de verschuiving die er aan komt, hebben velen persoonlijke verandering en persoonlijke gebeurtenissen gezien van een aard die hen heeft laten zien dat er inderdaad iets aan het gebeuren was in de niveaus van begrijpen en snappen die de basis zijn achter en waarop menselijk bewustzijn is gebouwd maar ook het individuele bewustzijn.

Nu de periode van de negen-maanden aan zijn einde komt en dat er over de datum van 21 september (Equinox in Australïe, hier is het de 22ste. Winny) werd gesproken door dit Bewustzijn als het eindpunt van de negen-maanden periode van voorbereiding.

Dit Bewustzijn wil deze dag meer volledig bespreken . Het wenst eerst te zeggen dat dit het einde is van het paradigma (voorbeeld) van geloof en bewustzijn dat overheersend was op de oude planeet AB, en dat als het beëindigen van het paradigma wat inhoudt dat nieuwe paradigma’s van geloven en begrijpen  in het proces zitten om geformeerd te worden en dat de 21ste het beëindigen zal markeren zodat de nieuwe paradigma’s kunnen beginnen. Dat velen hopen dat de 21ste september een radicaal gebeuren zal zijn waarbij de wereld die eens bekend was, zal verdwijnen, en dat ze nu in die nieuwe bevatting zitten van de planeet A variëteit.

Dat dit Bewustzijn in deze tijd zegt dat zo ver als er radicale gebeurtenissen zijn op die dag, dat dit niet zo zal zijn voor het grootste deel. Dat voor het grootste deel, zelfs zij die zich hebben voorbereid en klaar zijn voor het beëindigen van het oude paradigma, zodat het nieuwe paradigma kan beginnen, dat deze dag misschien niet anders zal zijn dan de dag ervoor.

Wat belangrijk is om je te realiseren is dat deze dag gewoon de geboortedag is van een nieuw paradigma dat nu in verwezenlijking zal gaan treden. Dat de geboorte op zichzelf monumentaal zal zijn maar dat het nog een energie van begrip nodig heeft die gegroeid is, die is verbreed. Dat dit wezen voor degenen die op innerlijke niveaus gewerkt hebben, bewust en niet bewust, dat wat snel duidelijk zal worden is dat gebeurtenissen en omstandigheden zelf,  veel sneller dan ooit eerder,  zullen verwezenlijken.

Om deze reden, is het noodzakelijk te begrijpen dat als men zijn focus en aandacht legt in een bepaalde richting, dit de waarschijnlijkheid van het gebeuren enorm zal vergroten tot wat die eens was.  Dat er het concept is dat bekend staat als onmiddellijk karma. Dat als men bezig is met een gedachteproces of een actie, dat er een onmiddellijk resultaat is vanwege de gedachte of de actie. Dat dit echt het geval zal zijn voor velen en dat ze werkelijk beginnen te zien hoe het is dat als men zijn focus en aandacht in een bepaalde richting brengt, dat ze snel de consequenties zullen zien van hun keuzes en hun focus. Dit wetende zal een enorme hulp zijn voor velen die zo hard hebben gewerkt aan het opruimen van hun eigen persoonlijke agenda om karma op te lossen, niet alleen van dit leven maar van vele levens.

Velen zullen denken dat ze geen werk van dien aard gedaan hebben, maar dit Bewustzijn zal snel zeggen dat velen op onbewuste niveaus daaraan hebben gewerkt, dat kan worden begrepen als de droomstaat, en zelfs bij de alle daagse werkingen van hun leven kunnen zij de resultaten van dit werk misschien niet zien. Desondanks is dit werk wel ondernomen door  velen die hun bedoeling en wensen hebben om een verschuiving in bewustzijn te maken.

Daarom zal de 21ste september de conclusie markeren van het oude rijk van denken en gedachte en geloven die zo lang planeet Aarde domineerden, het oude AB model.  Dat als een geboorte is maar een nieuw begin, het zou een vergissing zijn te denken dat op diezelfde dag alles drastisch zal veranderen en men in de Nieuwe Wereld zal worden gelanceerd en dat de oude wereld eenvoudig zal verdwijnen.

Als een kind wordt geboren kan dat kind niet onmiddellijk tapdansen. Dat kind kan niet onmiddellijk zichzelf op hoge niveaus uitdrukken. Dat kind kan niet doen wat mogelijk  zal zijn als dat kind is gegroeid en volwassenheid heeft bereikt. Dit heeft twee toepassingen. Dat op een persoonlijk niveau men niet kan verwachten dat men onmiddellijk magie van de hoogste orde kan doen, maar doe geen afbreuk aan de mogelijkheid om magie van de hoogste orde te doen. Wees gewoon geduldig, begrijp dat jullie ook nieuwgeboren zijn in dit nieuwe voorbeeld van denken wat net is verschenen en dat die een tijd nodig heeft om te groeien en volwassen te worden in een hogere staat van verwezenlijking.

Besef ook dat: zoals je denkt, zo zal het gebeuren en voor hen die dit begrijpen, zij zullen de grote verantwoordelijkheid ook begrijpen die hier mee samen gaat: de verantwoordelijkheid van het bezitten van je gedachten en wat je denkt. Velen hebben al hier naar toe gewerkt en dus zal deze stap, dit tussenspel tussen gedachte en actie, duidelijker zijn en zal voor hen beter  te doen zijn. Maar velen zullen dit niet begrijpen en zullen doorgaan met hun oude karaktertrekken en onderworpen zijn aan hun gedachten, die ze zich niet hebben gerealiseerd en niet beheerst hebben en er geen verantwoordelijkheid over hebben genomen.

Dit leidt Bewustzijn er toe naar de tweede manifestatie te gaan van de nieuwe orde van denken en projectie: En dit zit op het collectieve  niveau. Dat het nieuwe paradigma zo zal zijn dat de collectieve wil niet direct begrijpt of zich realiseert wat er nu mogelijk is, wat er beschikbaar is en dat ze zullen doorgaan te leven zoals ze altijd geleefd hebben, dezelfde gedachten onderhouden en met het denken wat ze altijd zo hebben gedacht; maar dat dit een tijd van transitie is (overgang)

Dit karma is zodanig dat velen op de planeet komen met de zielenbedoeling om òm te gaan  met het karma van de ziel en het individu zal ervaringen hebben van karma in hun hele leven, gaan naar de verwijdering toe van karma en de introductie van Dharma. Dharma is die staat v van een schone lei waarop iets kan worden geschreven, terwijl een karmische staat een staat is waarop al iets IS geschreven en men moet dan door de checklist heengaan voor het karma en omgaan met het karma, het karma verwijderen zodat de schone lei van Dharma kan worden geschapen. Als men eenmaal met het karma van de ziel heeft afgerekend, zoals zo velen op zich hebben genomen in dit leven, kan een status tussen karma en Dharma worden begrepen in het bestaan. (winny: Dharma is trouw zijn aan je eigen Zelf)

Als men gewend is om iets op een bepaalde manier te doen en plotseling is het niet meer verplichtend om dit op die manier nog langer te doen, dan volgt er niet altijd uit dat men de realisatie heeft (dat men het dus snapt)dat dit zo is. Daarom zal iemand die in een karma vrije staat is, doorgaan te handelen, alsof karma nog steeds bestaat in hun leven en dus, ook al worden ze niet langer meer geregeerd door hun karma, kunnen hun daden, hun manieren van denken en antwoorden van oude aard zijn  totdat zij herkennen dat het niet langer meer nodig is en dan is het niet langer meer het geval.

Op dat moment kunnen zij inderdaad naar hun Dharma gaan en op die lei, deze lijst gaan zetten van hun eigen maaksel en hun eigen schepping. Maar de periode van tijd tussen het beëindigen van de oude karma patronen en de volle verwezenlijking van de nieuwe manier, waar men met hun eigen Dharma werkt en vanuit een dharmische staat, dat zal enige tijd kosten. Dit is van toepassing op het persoonlijk niveau maar het is absoluut ook van toepassing op het collectieve niveau.

En daarom, ook al zal 21/(22) september het eind van het oude paradigma betekenen, het kan het collectief enige tijd kosten om volledig de nieuwe status te begrijpen en te waarderen van geloof/denken en bewustzijn.  In deze periode van tijd zullen velen nog kijken naar de buitenkant om te bewijzen wat zij willen bewijzen of te verifiëren wat zij geloven of denken. Het kan werkelijk tijd kosten hiervoor om dit volledig te begrijpen :  Dat zo lang als men zijn aandacht legt op iets, ook al zitten ze in een Dharmische staat, dat ze nog zullen beleven alsof karma nog meespeelde of dat het oude paradigma nog macht heeft.

Dit zal de beschaving een uitgebreide periode kosten om te begrijpen om zichzelf volledig te gronden. Verwacht daarom niet dat op de 21ste september een nieuwe wereld plotseling zal verschijnen en dat de oude wereld zal verdwijnen. Begrijp dat de voortzetting van de ziel een continuüm is, een geleidelijke beweging naar voren. Als men dit begrijpt zal men niet teleurgesteld zijn, zoals velen waren op 21 december 2012 toen planeet A niet plotseling voor hen verscheen of dat ze plotseling op planeet A waren. Dit begrijpen zal hen helpen die gebeurtenissen nog te zien doorgaan alsof er niets is veranderd.

Alles is veranderd , maar het kan een tijdje kosten voor het individu om dit volledig te snappen en te begrijpen en dus toe te passen. Het zal de beschaving, het collectieve menselijke bewustzijn een tijd kosten om zich deze veranderingen te realiseren. Om deze reden  is het dat velen die ontwikkeld zijn in hun begrijpen en zich hebben aangeboden voor dienst in deze cruciale tijd, van groot belang zijn . Velen die de hogere niveaus gezocht hebben van bewustzijn en zichzelf in hun wezen zeer sterk hebben gegrond, zullen zichzelf in situaties bevinden waar velen ten slotte aandacht aan hen gaan geven, voor wat zij gezegd hebben, want er zal een verschuiving zijn die ook op een onbewust niveau gebeurt in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Maar zoals men geduld moet hebben met een kind, en niet verwachten dat het kind direct na zijn geboorte kan tapdansen, zo moet men de groei en ontwikkeling van het lichaam en het bewustzijn van het kind toestaan, zo moet het ook voor de mensheid zijn.   Het zal nieuwgeboren zijn maar zal dit zich niet realiseren. Het zal degenen die zichzelf hebben verplicht om te leren en te gidsen en te helen, om van een hoger bewustzijn te zijn, om te zien dat terwijl de dingen misschien niet onmiddellijk veranderen, dat verandering naar een hogere perceptie en bewustzijn onderweg zullen zijn.

Individuen die deze hogere plek hebben bereikt van bewust besef zullen beginnen te zien hoe snel de dingen in hun eigen leven eerst gaan veranderen en vooral, want dit moet altijd het focus van aandacht blijven, iemands eigen individuele reis, maar men zal beginnen te zien hoe de energieën aan het veranderen zijn, hoe ze bewegen, en met dit besef zullen ze zien hoe 21 september inderdaad de geboortedatum is van het nieuwe paradigma in bewust denken en met een bewust focus.

Het zal een veelbelovende dag zijn  maar niet een die noodzakelijk in alles zal voorzien voor de dappere nieuwe wereld waar zij zo wanhopig naar verlangen.  Inderdaad, zij die dit begrijpen zullen echt beginnen deze dappere nieuwe wereld op te bouwen, zij zullen de beschaving toestaan om op zijn eigen tempo te gaan, meer dan het eens was, maar niet zo veel als sommigen zouden wensen. Dit geduld zal nodig zijn, dus wordt niet gefrustreerd, dus  wijs niet af wat er is gebeurd maar wees liever echt open voor de hoge magie van het Goddelijke die beschikbaar zal zijn.

Opdat dit Bewustzijn in deze tijd  compleet is.


Dank u Bewustzijn, dat was heel, heel bemoedigend. Dank u. 

Channeller: Will Berlinghof
Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES