team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Tuesday, August 6, 2013

Swedish -- Ashtar talar: ”Uppdatering för september 2013”- 5 augusti 2013Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758

Ashtar talar: ”Uppdatering för september 2013”- 5 augusti 2013

Under september 2013 kommer ni att få uppleva ett stort kliv framåt i medvetandet som kommer att bekräfta allt som vi har sagt. Eftersom många fortfarande tvivlar och behöver mer information om detta hopp framåt är vi mycket glada att få behandla denna fråga ännu en gång.  
Din Uppstigning är en process – du går igenom en tillväxtperiod. Du lär dig mycket, rensar ut gammalt bagage och återvänder till ditt ursprungliga tillstånd som en fullt medveten Varelse av Ljus. 

Du har själv tagit på dig de nuvarande begränsningarna för att kunna uppleva din illusion i den tredje dimensionen. Emellertid längtar din själ efter återkomsten hem och därför är spelet som nu pågår i din värld mycket nära sitt utgångsdatum. 


Där har fortfarande en bit av vägen att gå tills du når ditt mål av full Uppstigning, men vi skyndar oss att tillägga att den tiden är verkligt kort, även med ert sätt att räkna. Emellertid finns det några ”markörer” på din väg hem då du kommer att uppleva ett märkbart stort hopp framåt. Så låt mig förklara. 

Du håller ständigt på med att rensa bort gammal karma som du har lagt på dig själv genom alla dina liv i den tredje dimensionens illusion. Är det inte ganska paradoxalt att medan du har skapat din 3D-illusion för att uppleva en separation från Allt som Är så har du samtidigt arbetat på din väg tillbaka hem och släpper alla dessa självpåtagna begränsningar? 

Du har uppnått så mycket, inte bara för att skapa illusionen, utan för att övervinna den. Därför kommer du att fungera som en mentor för andra varelser som har valt att uppleva en liknande begränsad verklighet. Du kommer att hjälpa dem på deras resa tillbaka hem, precis som vi gör för dig nu. 

Vare sig du inser det eller inte, en av de markörer som vi talar om var tiden runt den 21 december 2012. Vi vet att många av er rullar ögonen nu när ni läser detta, men om du tvivlar på våra ord så granska dina framsteg sedan dess. Om du är öppen och ärlig mot dig själv kommer du utan tvekan att inse förändringarna inom dig. 

Vi ber dig att återigen lägga ditt fokus på ditt inre jag istället för på den yttre världen. Titta inte efter yttre tecken för att få bekräftelse på var du står i NU-ögonblicket. 

Under september 2013 kommer var och en av er att göra ett stort kliv framåt i era medvetanden, vilket kommer att vara ganska annorlunda än det från 21 december 2012. Den här gången kommer ni alla att bli riktigt förvånade när ni gör era jämförelser före/efter – det blir inget utrymme för tvivel och ni kan inte lura er själva. 

Ni hade bett om en period av uppskov och vi beviljade detta för er. Denna uppskovs period kommer att ta slut i september 2013 och en ytterligare förlängning är inte möjlig. Var snälla och kom ihåg att er Uppstigning påverkar många och, enligt er begäran om anstånd för den här perioden, vissa förändringar i den Gudomliga Planen har måst göras. Då många ivrigt väntar på er Uppstigning, som är ett nödvändigt steg för deras egen utveckling, så kan denna tidsfrist inte utvidgas ytterligare. 

Du inser säkert nu att denna nådeperiod fram till september 2013 står fast. Omfattningen av hoppet i ert medvetande kommer att vara individuellt för varje människa, men var och en av er kommer att märka det, och er resa efter denna tidpunkt kommer att bli lättare. 

Det finns de bland er som har beslutat att inte delta i detta hopp. De har valt en alternativ resa och en annan tidslinje att följa. Hedra deras fria vilja och deras beslut. 

Och sist men inte minst, för dem av er som tvivlar på våra ord vill vi föreslå följande: 

Om du lägger ditt fokus på september 2013 och inte väntar dig att någonting skall hända – försök då att ändra ditt fokus. Kom ihåg att du åkallar de händelser som du lägger ditt fokus på! Kom ihåg att du är en Mästare som skapar sin egen verklighet. Vi föreslår att du ser framåt till tiden omedelbart framför dig på ett positivt sätt. Och om du vill tillåta oss att ge dig lite fler tips – underskatta inte dig själv och låt dig inte distraheras av resultatet du önskar genom att lägga ditt fokus på rapporterna i era medier. 

I detta NU-ögonblick finns det många nyheter som syftar till att skapa oro och rädsla – stöd inte sådana nyheter genom att fokusera på dem. Om du märker några sådana nyheter så skifta ditt fokus till det som du önskar för dig själv istället. 

Vi hoppas att vi har gett er värdefull information om den tidslinje vi talar om fram till september 2013. Var glada och lägg ert fokus på det som ni önskar skapa, och inte på det som ni inte vill uppleva. 

Jag är Ashtar, er Ljusbroder som älskar er så mycket att ord inte är tillräckliga för att uttrycka den kärleken.


Översättning Gertie Dahlberg.No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES