team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, August 2, 2013

Swedish -- Ashtar talar: "Uppdatera er till aktuell tidslinje"Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758

Ashtar talar: "Uppdatera er till aktuell tidslinje"

Genom Philipp den 31 juli 2013


Tidslinjen som meddelats er tidigare består av tre tremånadersperioder från den 21 december 2012 till september 2013. Ni är nu inne i den tredje – eller sista – perioden, som har de mest intensiva och omfattande förändringarna i beredskap för er.

Vi har även tidigare informerat er att förutsättningen för våra vitt spridda visningar på er värld särskilt skulle bli omvandlingen av era ekonomiska system. Dessutom har vi sagt att upplyftningen som ett resultat av dessa omvandlingar skulle avsevärt förbättra er förmåga at absorbera nyheterna om er Stjärnfamilj. Vi kommer att använda denna upplyftning för att introducera oss själva för er, våra bröder och systrar som är inkarnerade på ytan av vår kära Gaia.


Många av er anser att utvecklingen inte går framåt som planerat och enligt vad som sagts av oss. Många tvivlar på våra budskap eftersom de inte kan se förändringarna i världen utanför, vilket skulle fungera som en bekräftelse och ett bevis på vår kommunikation. Följaktligen är deras fokus på det som inte sker istället på vad det är som sker.

Ni måste förstå att ni skapar er verklighet varenda sekund av era liv genom ert fokus och era avsikter. Varför lägger vi regelbundet vårt fokus på ert hjärta? Därför att allting börjar i ert hjärta – det är ert hjärta som skapar er önskade verklighet!

Vi återvänder nu till tidslinjen som är skälet till att vi sänder detta meddelande. Vi har sagt till er genom olika källor att Guds plan för er, kära själar, har ändrats efter den 21 december 2012. Vi har avsiktligen undvikit att använda ordet ändrats därför att Guds plan att ta er tillbaka till fullt medvetande inte har ändrats. Istället bad ni kollektivt om en förlängd period – vilket beviljades.

Om ni ser er omkring kommer ni säkerligen att märka allt det som ni så framgångsrikt har uppnått hittills. Men ni kommer att se att de mest häpnadsväckande förändringarna är inom er! Använd en lugn stund till att gå in i ert hjärtas utrymme och reflektera över allt som ni personligen har uppnått hittills. Jämför det med var ni är nu mot var ni var i slutet på förra året.

Hur hanterar ni obehagliga situationer idag? Märker ni inte att ni är långt mer avslappnade och inte så kvicka att gå in i ”panik-tillstånd” som ni brukade göra? Ser ni inte att ni kan skifta ert fokus mycket snabbare från obehagliga situationer till upplyftande sådana? Ni har verkligen nått storartade framsteg. Vi ber er därför att ni skall hedra er själva för denna prestation och att ni inte döljer ert Ljus under en skäppa.

Detta NU-ögonblick är sannerligen en intensiv tidsperiod. Det finns många saker på lager för er som kommer att ge er den bekräftelse ni önskar. Valutans omvärdering – såväl som transformeringen av era finansiella system – är endast två viktiga saker som kommer inom mycket kort tid. För att använda ett av era uttryck säger vi att ”Alla system är på GÅ”. Det nödvändiga förberedande arbetet har slutförts och vi väntar på rätt ögonblick för genomförandet – och detta ögonblick är överhängande!

Förändringarna kommer att ta fart på allvar och ni kommer alla att bli glatt förvånade över vad som kommer att ske slag för slag. Allt går enligt planerna och som vi har meddelat er.

Slöjan kommer inte att lyftas plötsligt i slutet av den här tidsperioden – ditt återvändande hem och till fullt medvetande är en process. Men det kommer en punkt i din resa där du kommer att ta ett stort steg framåt för att göra det möjligt för dig att integrera allt det som du har åstadkommit hittills i varenda cell i din varelse, och att låta dig gå vidare med din resa tillbaka hem, dit där du hör hemma. Och den stunden för dig att ta det här steget är precis runt hörnet. Du kommer att göra stora framsteg och bli glatt överraskad över dina prestationer.

Sannerligen har du så mycket att se fram emot. Kom ihåg att glädje är en mycket kraftfull följeslagare, och därför uppmuntrar vi dig att lägga fokus i ditt dagliga liv på alla de saker som ger dig glädje och lycka. Försök att hitta så mycket glädje som möjligt varje dag. Var lycklig och tacksam för att du är inkarnerad vid den här tiden på den vackra och kära Gaia.

Vi älskar er alla så innerligt!

Er broder Ashtar.


Översättning Gertie Dahlberg.No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES