team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Monday, August 26, 2013

Swedish -- Ashtar Talar: "Din utveckling och vad som kan förväntas" – 26 augusti 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758

Ashtar Talar: "Din utveckling och vad som kan förväntas" – 26 augusti 2013


Vid ert datum den 25 augusti passerade ni en annan viktig milstolpe. Ni har framgångsrikt absorberat, integrerat och överfört energierna till er själva och Gaia. Vi ber att få gratulera!

Många av er är inte medvetna om vikten av ovanstående datum. Det är den viktigaste milstolpen i niomånadersperioden som vi har talat om tidigare. Vi är glada att nu kunna berätta att ni är helt i överensstämmelse med den Gudomliga tidsplanen.

Ha tålamod med er själva när ni försöker märka de förändringar som följer på de energier som kom in den 25 augusti. Ni behöver lite tid tills ni kan upptäcka den förvandling som skedde inom er. Ha därför tålamod och var inte för stränga mot er själva. Vi ser att denna övergångsperiod fram till slutet av september 2013 har utvecklats precis som planerat. Det finns ingen återvändo.


Inga förändringar i den Gudomliga planen kommer att ske. Med höstdagjämningen den 21 september kommer det gamla paradigmet att vara definitivt avslutat. Efter detta datum är allt som inte är baserat på kärlek och ljus, det som tillhör den gamla 3D-illusionen, inte längre kapabelt att överleva.

Ni kommer alla att lyftas upp på ett sådant sätt att progressivt växande som inte är baserat på Kärlek och Ljus helt enkelt inte kommer att vara möjligt längre. Sådana situationer som baseras på de gamla, illusoriska förmågorna kommer att lösas upp. Ni kommer snabbt att hitta lösningar på situationer som håller er upptagna på både individuell och global basis.

Och nu är ni mindre än en månad från denna höjning!

För närvarande utkämpas de sista striderna av dem som inte kan acceptera förändringarna som ligger framför er nu och att det gamla spelet har nått sitt utgångsdatum. Detta är anledningen till att så många krigshandlingar nu når en ny höjdpunkt. Ni kan vara säkra på att efter dagen för höstdagjämningen i september 2013 skall alla sådana situationer lösas upp i Ljus och Kärlek – och mycket snabbt!

Gaia stöder er transformation. De skogsbränder, översvämningar, stormar och jordbävningar som sker skall stödja er omvandling in till Gaias Gyllene Tidsålder. Observera att ni arbetar hand i hand med Gaia och ni stödjer varandra. Och återigen vill vi betona att du spelar din roll i detta spel mycket framgångsrikt.

Vi var inte säkra på hur ni skulle klara av den här niomånadersfristens nådeperiod. Särskilt kunde vi inte förutse om ni skulle använda denna nådeperiod för det ändamål den var avsett för. Låt mig få påminna er om att ni bett Gud om denna nådetid för att låta varenda människa på Jorden göra sin Uppstigning.

Nu håller ni på att förbereda er för Uppstigningen. Ni har släppt all den gamla ballasten och ni integrerar de nya energierna som kommer att höja upp er. Uppstigningen kommer äntligen att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Men redan efter utgången av nådeperioden kommer ni att märka en lättnad i era dagliga liv och känna mer glädje.

Ni kommer att bli förvånade över de lösningar ni kommer att hitta på de individuella och globala problemen som plågar er just nu. Och detta i sig kommer att märkbart lyfta er upp på ett sätt som ni för närvarande inte kan tänka er vara möjligt. Och då – vid en punkt i din omedelbara framtid – kommer du att äntligen stiga upp!

Tvivla inte på er själva. Allting är bra. Ni förvånade oss med er begäran om en förlängning, och det var osäkert vad ni skulle göra med Nådeperioden. Och nu har ni alla utfört ett så mirakulöst arbete för er själva och till Gaias fördel att vi inte kan sätta lämpliga ord för att uttrycka vår glädje. Ni är verkligen Mästare i aktion och vi är alla så väldigt stolta över er.

Många av er som för närvarande är inkarnerade på denna planet är Uppstignings Mästare. Ni har framgångsrikt bemästrat Uppstigning i andra livstider och på andra planeter. Detta är orsaken till varför ni är inkarnerade som ”Uppstigningsexperter” just nu. Ni är de ”Gudomliga Specialstyrkorna” så att säga. Och ni har gjort en superb prestation.

Det finns så mycket i beredskap för er alla som kommer att förvåna er på ett positivt sätt och skänka er glädje och lycka.

Om ni tittat på utsidan efter påtagliga bevis för våra budskap – även om vi outtröttligt betonar att ni skall söka förändringar inom er själva först och främst – kommer var och en av er som följer våra meddelanden att få se det första vitt spridda, påtagliga beviset när ni märker förändringen i er ekonomi, särskilt med omvärderingen av många valutor.

Vi är absolut medvetna om att många – om inte alla – har vissa tvivel då och då om detta är verkligt eller inte. Och vi förstår detta på grund av de många förändringarna i den Gudomliga Planen som upplevts av er under hela er resa.

Detta är orsaken till varför omvärderingen av många valutor är av sådan betydelse. Det kommer att visa sig att allting är på riktigt och inte en dröm.

Allting är bra. Var vänliga och ha tillit till er själva och på den Gudomliga Planen. Vi står vid er sida och följer er i denna process. Kalla på oss om ni söker efter hjälp och vi finns där för dig. Vi älskar er alla så mycket.

Er Broder Ashtar.

Kanal; Philipp.


Övesättning Gertie Dahlberg.
s

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES