team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Tuesday, August 20, 2013

Svenska -- Ashtar talar: "Energierna I september och en Första Kontakt – 19 augusti 2013Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758


Ashtar talar: "Energierna I september och en Första Kontakt – 19 augusti 2013

Vi har informerat er tidigare om att september månad är en viktig markering i er utveckling. Vi har pekat på förhöjningen i medvetandet och det språng ni kommer att få uppleva som aldrig förr.

Detta språng och höjningen i medvetandet är en process som allting annat i ditt liv. Rytmen i den här processen är alltid densamma: energierna höjs, kommer in och du tar in dem. Det tar dock lite tid tills du märker resultatet av processen.

Ge er själva lite tid innan ni gör en jämförelse med tidigare. Era kroppar behöver ett tag för att processa en sådan förhöjd mängd av energier. Det är inte så att ni märker av energierna vid vissa tidpunkter i era kroppar och sedan vaknar ni upp helt transformerade till en Ny Du. Detta skulle vara för ”svårtsmält” för era kroppar.


Istället är det så att allting fortsätter gradvis och smidigt. Detta är anledningen till att du inte så ofta upplever sådana energiportaler med förhöjd och komprimerad tillströmning av energier på ett märkbart sätt till att börja med. Era kroppar behöver helt enkelt tid för att processa energierna, och så blir det tills ni märker förändringar inom er. Så var snälla och ta er tid och ha tålamod med er själva. Denna process är individuell och var och en av er kommer att märka förändringarna vid olika tidpunkter.

Så, vad kan ni vänta er? Det beror på individens medvetandetillstånd, men generellt sett kommer ni att märka ett större lugn och glädje. Ni tar inte ta ert liv i 3Ds illusion så allvarligt som tidigare, och ni kommer att leva mer i kärlek och glädje.

Mycket händer nu i er omvärld som kunde distrahera er – avsiktligt arrangerat av dem som klamrar sig fast vid det gamla och som fruktar varje förändring till det bättre.

Var snälla och gå inte in i rädsla och låt dem inte lura er. Det finns helt enkelt inget sätt för dem som håller sig fast vid det gamla att sabotera de inkommande energierna – eller resultatet av dem – annat än att försöka få er att fokusera på kaos. Detta är skälet till att ni är så trötta på detta i NU-ögonblicket, med så många negativa och sorgliga rubriker. Spela bara inte med i deras spel, fokusera istället på upplyftande saker hellre än att följa de negativa nyheterna.

Ni kan ta dessa sorgliga rubriker som ett tydligt tecken på att det verkligen finns något stort precis runt hörnet. I annat fall skulle de som klamrar sig fast vid det gamla inte göra så stora insatser för att bombardera er med dåliga nyheter.

September kommer att bli en mycket viktig milstolpe för er på olika nivåer. Den tidslinje som vi för närvarande fokuserar på – och som har den största potentialen att bli förverkligad – leder in er till en månad med många förändringar både i er inre och yttre värld.

Den finansiella världen kommer äntligen att börja transformeras för alltid! Många av era valutor kommer att omvärderas och ni gynnas mycket av detta. Denna omvärdering av valutor är förmodligen ett bra exempel på de positiva resultaten som de inkommande energierna ger.

Vi skyndar oss att tillägga att denna upplyftning i era inre och yttre världar skall forma grunden för starten på vårt uppdrag för en Första Kontakt där vi skall möta er på en individuell basis.

Vi har inte för avsikt att utföra massöverflygningar eller masslandningar, för mänskligheten är ännu inte redo för sådana händelser. Istället kommer vi att börja kontakta de mänskliga bröder och systrar som har utvecklat en viss nivå av medvetenhet, som gör det möjligt för dem att hantera ett möte ansikte-mot-ansikte med sina stjärnfamiljer.

Döm inte er själva om ni inte är redo för Första Kontakt i september. Vi ber om ert tålamod och er tillit. Var försäkrade om att vi vet exakt när, hur och med vem vi kommer att vara i kontakt med.

De bland er som skall ha den Första Kontakten med oss kommer att informera sina medmänniskor, bröder och systrar, om sina upplevelser. De kommer att försäkra att ni alla är informerade om sanningen. Ni är inte ensamma i Universum.

Den tid som ligger omedelbart framför er har många trevliga överraskningar i beredskap för er. Oavsett vad som kommer att dyka upp, och vilken tidslinje som kommer att manifesteras, så var snälla och tvivla inte på er själva eller den Gudomliga Planen.

Ni är stora andliga varelser och allting kommer att visa sig bli på det sätt som är det bästa för var och en av er, och för den stora helheten. Tiden är mogen nu för att mänskligheten kan göra ett stort språng framåt och ni är väl rustade för detta.

Vi är alltid vid er sida och hjälper och skyddar er. Vi kan inte nöjaktigt beskriva vår kärlek för er, men ni skall få se detta själva mer och mer öppet. Och vi ser fram emot detta väldigt mycket.

Med så mycket kärlek,
Er broder Ashtar

Διαμέσου: Philipp Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES