team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, August 1, 2013

Norwegian -- Ashtar taler: “Oppdatering vedrørende deres nåværende tidslinje” 31. juli 2013
Ashtar taler: “Oppdatering vedrørende deres nåværende tidslinje” 31. juli 2013Den tidslinjen vi tidligere har kommunisert med dere om, består av tre trimestere* fra desember 2012 og til september 2013. Dere er nå inne i det tredje – eller siste – trimesteret, som har de mest intense og omfattende forandringer på lager for dere.
 

Vi har tidligere informert dere om at forutsetningen for at vi kan dukke opp mange steder på Jorden ville helt spesifikt være omleggingen av penge- og finanssystemene deres. Ennvidere har vi fortalt dere at den oppløftelse folk vil oppleve som resultat av disse omleggingene, vil i stadig sterkere grad fremme deres evne til å absorbere nyheter om deres Stjerne-Familie. Vi kommer til å bruke denne oppløftelsen til å introdusere oss selv for dere, våre brødre og søstre som er inkarnert på overflaten av Jorden.Mange av dere er av den oppfatning at utviklingen ikke går fremover slik som planlagt og som vi har kommunisert til dere. Mange er i tvil om våre budskaper siden de ikke kan se forandringene i den ytre verden, hvilket ville fungere som bevis for at våre budskaper er sanne. Følgen av dette er at de fokuserer på det som ikke er, i stedet for å fokusere på det som er.


Vær så snille å forstå at dere skaper deres egen virkelighet hvert eneste sekund av livet deres gjennom deres fokus og intensjon. Hvorfor setter vi hele tiden fokus på hjertet deres? Fordi alt begynner i hjertet – det er hjertet som skaper den virkeligheten dere ønsker.


Men la oss nå komme tilbake til tidslinjen som er grunnen til at vi sender dette budskapet. Vi har fortalt dere gjennom ulike kilder at Guds plan for dere kjære sjeler har blitt justert på etter 21. desember 2012. Det er med hensikt vi ikke bruker ordet forandret, fordi Guds plan om å bringe dere tilbake til full bevissthet ikke er blitt forandret. Kollektivt ba dere om å få en utvidet overgangsperiode – og det fikk dere innvilget.


Dersom dere tar en kikk rundt dere, vil dere utvilsomt legge merke til alt dere har lykkes å oppnå så langt. Men dere vil finne de mest forbløffende forandringene inni dere. Ta dere tid til et stille øyeblikk og gå inn i deres hjertes rom og reflekter over alt dere personlig har oppnådd frem til nå. Sammenlign hvor dere er nå med hvor dere var ved slutten av forrige år.


Hvordan håndterer dere ubehagelige situasjoner i dag? Kan dere ikke se at dere er langt mer avslappet og ikke så raske til å gå inn i ”panikk-modus” som dere pleide å være? Kan dere ikke se at dere er i stand til å skifte deres fokus mye hurtigere fra ubehagelige situasjoner til mer oppløftende ting? Dere har virkelig oppnådd en strålende suksess. Vi ber dere derfor selv å ta æren for dette dere har oppnådd og ikke sette deres Lys under ei skjeppe.


Dette NU-øyeblikket er i sannhet en intens tidsperiode. Det er mange ting som venter dere og som vil bringe de bekreftelser dere så sterkt ønsker. Revalueringen av alle lands valutaer – så vel som omleggingen av penge- og finanssystemene – er bare to av mange viktige ting som vil komme svært snart. For å bruke en av deres egne begreper: ”Alt er klart og venter bare på startordre!” Alt det nødvendige forberedende arbeidet er fullført og vi venter på det rette øyeblikk for implementeringen – og dette øyeblikket er nært forestående.


Forandringene vil for alvor begynne å skyte fart og dere vil bli positivt overrasket over alt som vil komme til dere slag i slag. Alt går som planlagt og som vi har kommunisert til dere.


Sløret vil ikke plutselig løfte seg ved slutten av dette trimesteret – deres tilbakevenden til full bevissthet er en prosess. Men dere vil komme til et punkt på deres reise hvor dere vil gjøre et kjempesprang fremover, som setter dere i stand til å bygge stadig nye trinn, integrerer alt dere har oppnådd så langt i hver eneste celle av deres Vesen, og som gjør det mulig for dere å fortsette fremover på deres reise hjem til der dere hører hjemme. Og øyeblikket for at dere skal ta dette spranget er rett rundt hjørnet. Dere vil gjøre store fremskritt og bli gledelig overrasket over hva dere greier.


Dere har i sannhet mye å se frem til. Og vær snill å huske at gleden er en mektig ledsager, og derfor oppfordrer vi dere i det daglige livet til å fokusere på det som gir dere glede og lykke. Prøv å finne så mye glede som mulig. Vær lykkelige og takknemlige for at dere er inkarnert i denne tiden på den vakre og høyt elskede Gaia.Vi elsker dere så høyt!

Deres brorAshtar
Oversetter: Leif

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES