team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Monday, August 26, 2013

Norwegian --Ashtar taler: Om de fremskritt dere har gjort og hva dere kan forvente -- 26 august 2013.


Ashtar taler: Om de fremskritt dere har gjort og hva dere kan forvente
Kanalisert av Philipp, 26 august 2013.


På datoen 25. august i deres kalender, passerte dere nok en viktig milepæl. Dere har med suksess absorbert, integrert og videresendt energier inn i dere selv og Gaia. Gratulerer!
Mange av dere er ikke klar over viktigheten av denne ovennevnte datoen. Den er den viktigste av markørene i deres ni måneder lange Nåde-Periode, som vi har snakket om tidligere.
Vi kan med stor glede fortelle dere at dere er helt og holdent ”etter skjema” når det gjelder den Guddommelige Planen.


Vi ber dere være tålmodige før dere går inn i dere selv og prøver å finne forandringer som resulterer fra energiene 25.august. Dere vil trenge noe tid før dere vil være i stand til å oppdage de forandringene som fant sted inni dere. Vær så snill og være tålmodige og ikke vær for strenge med dere selv.
Vi ser hvordan Nåde-Perioden som varer frem til slutten av september 2013, utfolder seg akkurat som forventet.
Det er ingen mulighet til å snu nå. Ingen forandringer vil gjøres i den Guddommelige Planen. Ved høstjevndøgn i september vil deres gamle paradigme være avsluttet en gang for alle.
Etter denne datoen vil ingen ting som ikke er av Kjærlighet og Lys, og som tilhører det gamle paradigmet, kunne overleve.
Dere vil alle bli oppløftet på et slikt vis at progressive bevegelse som ikke er basert på Kjærlighet og Lys, simpelthen ikke lenger vil være mulig. Den type situasjoner som er har sin basis i de gamle illusoriske verdier, vil finne sin løsning. Dere vil raskt finne løsninger på de situasjoner som dere i dag er så opptatt av, både på individuell og global basis.
Og nå er dere mindre enn en måned unna denne oppløftelsen.
De som ikke kan akseptere de kommende forandringene eller at ”det gamle spillet” nå når sin utløpsdato, utkjemper i disse dager sine siste kamper. Dette er grunnen til at så mange krigsliknende aktiviteter nå topper seg. Vær forsikret om at etter høstjevndøgn i september 2013, vil alle slike situasjoner løses av Lyset og Kjærligheten – og det svært raskt.
Gaia understøtter deres transformasjon. Skogbrannene, flommene, stormene og jordskjelvene understøtter deres transformasjon inn i den Gyldne Tidsalder. Vi ber dere om å huske på at deres arbeid går hånd i hanske med Gaias og at dere gjensidig hjelper hverandre. Og nok en gang vil vi understreke at dere spiller deres rolle i dette spillet med stor suksess.
Vi var ikke helt sikre på hvordan dere ville takle den ni måneders Nåde-Perioden. Og spesielt kunne vi ikke forutse om dere ville bruke denne Nåde-Perioden på den måten det var tiltenkt da dere ble innvilget den. La oss få lov til å minne dere på at dere ba Gud om denne Nåde-Perioden for at det skulle bli mulig for alle mennesker på Jorden å stige opp.
Nå er dere midt oppe i forberedelsene til Oppstigningen. Dere er i ferd med å la all gammel ballast fare og dere holder på å integrere de nye energiene som vil løfte dere opp.
Oppstigningen vil endelig skje i ikke-så-fjern fremtid. Men allerede når Nåde-Perioden utløper, vil dere merke at deres daglige liv blir lettere og mer fullt av glede.
Dere vil bli overrasket over hvordan dere vil finne løsninger på de individuelle og globale problemene som plager dere nå. Og det i seg selv vil løfte dere merkbart opp, på et vis som dere i dag ikke anser å være er mulig.
Og så – på et tidspunkt i deres umiddelbare fremtid – vil dere endelig stige opp.
Vær snill å ikke tvile på dere selv. Alt er bra. Dere overrasket oss med deres forespørsel om en utsettelse og vi var usikre på hva dere ville gjøre i Nåde-Perioden. Og nå viser det seg at dere har gjort det så mirakuløst bra, til deres eget og Gaias fordel, at vi mangler ord for å beskrive vår glede. Dere er i sannhet Mestere i aksjon og vi er alle veldig, veldig stolte av dere.
Mange av dere som er inkarnert på planeten i dag er Oppstignings-Mestere. Dere har lykkes med Oppstigningen i tidligere liv, også på andre planeter. Dette er grunnen til at dere er inkarnert som ”Oppstignings-eksperter” akkurat nå. Dere er så å si ”Spesialstyrker fra Himmelen”. Og dere gjør en superb jobb.
Det er så mye som ligger og venter dere at det vil forbløffe dere på en positiv måte og det vil fylle dere med glede og lykke.
Hvis dere leter i det ytre etter håndgripelige bevis på at det vi sier i våre budskaper er sant – selv om utrettelig minner dere på at dere først og fremst skulle lete etter forandringer inni dere – så vil hver eneste en av dere som følger med på budskapene se den første, omfattende, håndgripelige bevis ved å legge merke til forandringene i deres finansielle affærer, spesielt med re-valueringen av mange av verdens valutaer.
Vi er selvfølgelig klar over at det er mange av dere – om ikke alle – som føler tvil i ny og ne om alt dette er virkelig. Og vi har forståelse for dette fordi dere har opplevd så mange endringer i den Guddommelige Planen på deres lange reise mot Oppstigningen.
Dette er grunnen til at re-valueringen av mange valutaer er av så stor viktighet. Det vil vise dere at alt er virkelig og ikke en drøm.
Alt er vel. Vær så snill å ha tillit til dere selv og den Guddommelige Planen. Vi står ved deres side og følger med dere gjennom prosessen. Påkall oss dersom dere trenger hjelp og vi vil være der for dere.
Vi elsker dere så veldig høyt,
Deres Bror,
Ashtar
Kanalisert av Philipp,


Translator: Leif

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES