team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Tuesday, August 6, 2013

Nederlands -- Ashtar Spreekt "Update over september 2013" – August 5, 2013 via Philipp

Ashtar Spreekt "Update over september 2013" – August 5, 2013 via Philipp

In september zullen jullie een grote sprong voorwaarts beleven in je bewustzijn die alles zal bevestigen dat we jullie hebben verteld. Daar velen nog in twijfels zitten en meer informatie nodig hebben over deze sprong, zijn we blij om eens te meer over deze zaak te praten. 

Jullie Ascentie is een proces – jullie gaan door een groei periode. Jullie leren veel, ruimen oude bagage op en keren terug naar je originele status – als volledig bewuste Wezens van Licht. 

Jullie hebben je huidige beperkingen zelf opgelegd om je 3D illusie te beleven. Maar, jullie ziel verlangt ernaar dat je naar huis komt en daarom is het spel op jullie wereld zeer dichtbij zijn afloop datum . 


Er is nog steeds een pad totdat jullie je doel bereiken van volledige Ascentie, maar we haasten ons te zeggen dat deze tijd heel kort is, zelfs in jullie termen. 

Maar, er zijn wat markeerpunten op je pad naar huis, waarbij jullie een merkbare grote sprong zullen ervaren. Dus laten we dat uitleggen. 

Jullie ruimen constant oud karma op dat je jezelf hebt opgelegd in al je levens in de 3D illusie. Is het niet een paradox dat jullie terwijl je 3D illusie hebben geschapen om een afscheiding te beleven van Alles Dat is, en dat jullie tegelijkertijd hebben gewerkt aan je weg terug naar huis en al die zelf opgelegde beperkingen loslaten? 

Jullie hebben al zoveel bereikt, niet alleen in het creëren van de illusie maar om die te overstijgen. Daarom, zullen jullie als mentors werken voor andere Wezens die een gelijksoortige beperkte werkelijkheid wilden beleven. Jullie zullen hen helpen op hun reis terug naar huis, zoals wij dat nu doen in jullie geval. 

Of jullie je dat nu realiseren of niet, een van de markeerpunten waarover ik sprak was onze tijd van 21 december 2012. We weten dat velen van jullie nu met je ogen rollen als je die woorden leest, maar als je twijfelt over onze woorden kijk dan opnieuw naar de progressie sedert die tijd. 

Als je open en eerlijk bent met jezelf, zul je ongetwijfeld de veranderingen in jezelf erkennen. 

We vragen jullie opnieuw om je focus te richten op je innerlijke zelf, liever dan in de buitenste rijken . Kijk niet naar de buitenste tekenen om bevestiging te krijgen van waar je in het NU Moment staat. 

In september 2013 zal ieder van jullie een grote sprong voorwaarts maken in je bewustzijn, die heel anders zal zijn dan die van 21 december 2012. Deze keer zul je werkelijk verbaasd staan als je je pre- en na- vergelijkingen doet – er zal geen ruimte zijn voor twijfel en jullie kunnen jezelf niet voor de gek houden. 

Jullie hebben gevraagd om een periode van genade en die werd jullie gegeven. Deze periode van genade zal eindigen in september 2013 en een verdere verlenging is niet mogelijk. Denk er alsjeblieft aan dat jullie Ascentie velen beïnvloedt en door jullie vraag om deze periode van genade, moesten er enige veranderingen in het Goddelijke Plan worden gemaakt. Daar velen vurig wachten op jullie Ascentie, die een noodzakelijke stap is voor hun eigen evolutie, kan die periode van genade niet langer meer worden uitgerekt. 

Jullie realiseren je dat deze periode van genade tot aan september 2013 vast ligt. De omvang van de sprong in jullie bewustzijn zal individueel zijn voor elk menselijk wezen, maar ieder van jullie zal dit merken, en jullie reis na dit moment zal makkelijker worden. 

Er zijn tussen jullie degenen die besloten hebben om niet deel te nemen aan deze sprong. Zij hebben een alternatieve route gekozen en een andere tijdslijn om te volgen. Eer hun vrije wil en hun besluit. 

En ten slotte, jullie focus op september 2013, voor degenen van jullie die twijfelen aan onze woorden, hen stellen we het volgende voor: 

Als je je focus op september 2013 zet en verwacht dat er niets zal gebeuren, probeer dan je focus te veranderen. Denk er alsjeblieft aan dat je de gebeurtenissen oproept die je in je focus zet. Denk eraan dat jullie meesters zijn die hun eigen werkelijkheid scheppen. We stellen voor om op een positieve manier vooruit te kijken naar de tijd die onmiddellijk voor je ligt. 

En als je ons je meer wenken laat geven – onderschat jullie zelf dan niet en laat jezelf niet afleiden van je gewenste resultaat door je focus op berichten in je media te zetten. 

In dit NU Moment is er veel nieuws bedoeld is om onrust en angst te scheppen - ondersteun zulk nieuws niet door je er op te focussen. Als je zulk nieuws merkt, haal dan je focus daar weg en richt die op wat je voor jezelf wenst. 

Wij hopen dat we jullie wat waardevolle informatie hebben gegeven over de gecommuniceerde tijdslijn tot september 2013. Wees blij en zet je aandacht op dat wat je wilt scheppen en niet op dat wat je niet wilt ervaren. 

Ik ben Ashtar, jullie Licht Broeder die zoveel van jullie houd dat woorden onvoldoende zijn om die Liefde uit te drukken.

Channeller: Philipp 


Vertaling: André

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES