team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, August 1, 2013

Nederlands -- Ashtar Spreekt: “Meest recente versie betreffende jullie Huidige Tijdslijn” – 31 Juli, 2013

Ashtar Spreekt: “Meest recente versie betreffende jullie Huidige Tijdslijn” – 31 Juli, 2013


De tijdslijn welke met jullie gecommuniceerd werd in eerdere berichten is opgebouwd in drie kwartalen vanaf December 2012 tot aan September 2013. Jullie zijn nu in het derde – of laatste – kwartaal welke de meest intense en uitgebreide veranderingen voor jullie in petto heeft.


Wij hebben jullie voorheen  geïnformeerd dat de voornaamste voorwaarde voor ons wijdverspreid verschijnen op jullie wereld, de transformatie van het financiële systeem zou zijn. Verder hebben we jullie verteld dat de te ervaren verheffing als resultaat van deze transformatie, jullie meer in staat brengt het nieuws over jullie Sterren Familie op te nemen. Wij zullen deze verheffing gebruiken om onszelf te introduceren bij jullie, onze op de oppervlakte van Gaia geïncarneerde broeders en zusters.


Velen van jullie hebben de overtuiging dat de ontwikkelingen niet vooruitgaan zoals gepland en zoals door ons gecommuniceerd. Velen twijfelen aan onze berichten, daar zij de veranderingen niet in de buitenwereld kunnen waarnemen, wat als bewijs aangevoerd kan worden voor onze communicaties. Vervolgens is hun focus op hetgeen wat niet is in plaats van dat wat is.


Begrijp alsjeblieft dat jullie iedere seconde van jullie leven je eigen realiteit creëren door je focus en intentie. Waarom plaatsen wij onze focus regelmatig op je hart?Omdat alles in je hart begint – het is je hart die je gewenste realiteit creëert. 


Teruggaand nu naar de tijdslijn wat de reden is voor het zenden van dit bericht.                                                       
 Wij hebben jullie langs verschillende bronnen verteld dat God’s plan voor jullie lieve zielen is gewijzigd na 21 December 2012. Wij vermijden expres om het woord veranderd te gebruiken daar God’s plan om jullie terug naar volledig bewustzijn te brengen niet veranderd is.  In plaats daarvan, hebben jullie collectief om een verlengingsperiode gevraagd – welke werd toegewezen.


Wanneer je om je heen kijkt, zal je alles wat je tot nu toe met succes bereikt hebt ongetwijfeld opmerken. Maar je zult merken dat de meest opmerkelijke veranderingen binnenin jouw Wezen is. Gebruik een rustig moment om je hartruimte binnen te gaan en overweeg hetgeen je tot nu toe persoonlijk bereikt hebt. Vergelijk waar je nu bent met waar je was aan het einde van vorig jaar.


Hoe ga je om met vervelende situaties vandaag de dag? Merk je niet op dat je veel meer relaxed bent  en niet meer zo snel in “paniek’ raakt als je daarvoor deed? Zie je niet dat je in staat bent om je focus  veel sneller van onplezierige situaties kunt veranderen naar situaties die opheffend zijn?Jullie hebben waarlijk enorme vooruitgang bereikt. Wij vragen jullie daarom om jezelf te eren  voor deze prestatie en je Licht niet onder een bosje te verstoppen.


Dit NU moment is waarlijk een intensieve tijdsperiode. Er zijn nog vele dingen voor jullie in petto die  de bevestiging brengen die jullie wensen. De valuta herwaardering – net als de transformatie van jullie financiële systeem – zijn slechts twee belangrijke dingen die binnenkort plaatsvinden. Om één van jullie uitdrukkingen te gebruiken, zouden wij je zeggen “Alle systemen staan op groen!”  Het nodige voorbereidende werk is gedaan en we wachten op het juiste moment om het te implementeren – en dit moment staat eraan te komen.


De veranderingen zullen zich werkelijk versnellen, , en jullie zullen plezierig verrast zijn met hetgeen wat beetje bij beetje naar jullie komt. Alles gaat zoals gepland en zoals door ons gecommuniceerd.


De sluier aan het eind van dit kwartaal zal zich niet in één keer verheffen – jullie weg terug naar huis naar volledig bewustzijn  is een proces. Maar er zal een punt komen op jullie reis waar jullie een grote stap voorwaarts maken  om jullie in staat te stellen om op deze stap verder te bouwen, om alles wat je tot nu toe bereikt hebt te integreren in iedere cel van je Wezen, en je toe te staan om verder te gaan met jouw reis terug naar huis, daar waar je thuishoort. En het moment voor jou om deze stap te nemen ligt hier gelijk om de hoek. Jullie zullen grote vooruitgang maken en blij verrast zijn met jullie prestaties.


Waarlijk, jullie hebben zoveel om naar uit te kijken. Weet alsjeblieft dat vreugde  een zeer krachtige medestander is, en daarom moedigen wij jullie aan om in je dagelijks leven je focus  te leggen op alle dingen de je vreugde en blijdschap brengen. Probeer zoveel mogelijk vreugde te vinden.                               
 Wees blij en dankbaar dat je in deze tijd geïncarneerd bent op het mooie en geliefde Gaia


Wij houden heel veel van jullie!


Jullie broeder

 Ashtar

Channeller: Philipp 


Vertaling: André

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES