team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Tuesday, August 27, 2013

Nederlands --Ashtar spreekt: “Jullie progressie en wat er van te verwachten.” 26 aug. 2013

Ashtar spreekt: “Jullie progressie en wat er van te verwachten.”

26 aug. 2013


Met jullie datum van 25 augustus zijn jullie weer een volgende mijlpaal gepasseerd. Jullie hebben succesvol de energieën geabsorbeerd, geïntegreerd en doorgezonden naar naar Gaia. Hartelijk gefeliciteerd!


Velen van jullie weten helemaal niet hoe belangrijk deze datum geweest is. Het is het meest belangrijke markeer punt in jullie Negen Maanden Periode van Genade, waarover wij gesproken hebben. En vol vreugde kunnen we jullie melden dat jullie volledig in het Plan van de Tijd staan.


Wees geduldig voordat jullie je naar binnen keren en proberen om de veranderingen op te merken die voortkomen uit de energieën van 25 augustus. Jullie hebben bepaalde tijd nodig totdat je in staat bent om de transformatie te ontdekken die in jullie heeft plaats gevonden. Heb geduld en wees niet zo streng voor jezelf.Wij zien dat de ontvouwing van de Genade Periode tot aan het eind van september 2013 zich precies zo ontwikkelt zoals het  gepland was. Er zal geen teruggaan meer zijn. Geen veranderingen in het Goddelijke Plan zullen er zijn.


Met de Equinox eind september zal jullie oude paradigma eens en voor altijd beëindigd zijn.

Na deze datum zal alles dat niet op Liefde en Licht is gebaseerd en dat behoort tot de oude 3D illusie niet meer in staat zijn om te overleven.


Jullie zullen allemaal massaal worden opgeheven zodat doorgaan met wat niet op de nieuwe maatstaven van de 5D werkelijkheid berust, gewoon niet meer mogelijk is. Dergelijke situaties die op de oude illusionaire waarden berusten worden opgelost. Snel zullen jullie dan oplossingen vinden voor situaties die jullie in die tijd zoals in het kleine als in het grote bezig houden.


En nu zijn jullie minder dan een maand van deze opheffing/optilling vandaan


In deze tijd worden de laatste gevechten gestreden door degenen die de verandering die er aan staat te komen, bespeuren en niet kunnen accepteren dat het oude spel is afgelopen. Dit is de reden waarom veel oorlogshandelingen een nieuw hoogtepunt bereiken. Maar wees er van verzekerd dat na de genoemde datum van de Equinox van september (21ste.w.) 2013, voor deze situaties snel een oplossing zal gevonden worden.  


Gaia ondersteunt jullie transformatie. De bosbranden, overstromingen, stormen en aardbevingen zullen jullie allemaal helpen om de overgang naar de Gouden Periode van Gaia te bereiken.  Merk op dat jullie hand in hand werken met Gaia en elkaar daarbij ondersteunen. En opnieuw benadrukken we dat jullie heel succesvol je deel spelen in dit spel.

Wij waren er niet zeker wat jullie met die Genade Periode zouden doen. Specifiek konden we niet voorzien of jullie deze Genade Periode zouden gebruiken voor de bedoeling die voor jullie was bestemd. Laat ons jullie er aan doen denken dat jullie God gevraagd hebben naar deze Genade Periode om mogelijkerwijs ieder menselijk wezen op Gaia te laten ascenderen/opstijgen.


Nu zijn jullie in voorbereiding voor Ascentie. Jullie hebben alle oude ballast losgelaten en jullie integreren nieuwe energieën die jullie zullen opheffen.


Ascentie als zodanig zal nog enige tijd duren. Maar reeds na de afloopdatum van de Genade Periode zullen jullie erkennen waar de reis jullie naar toevoert. Jullie leven wordt gemakkelijker en zal vooral meer vreugdevol zijn.


Jullie zullen verrast zijn over de oplossingen die je zult vinden voor het individu en voor wereld problemen. En dit zelf al zal jullie merkbaar doen optillen op een manier zoals je dat op dit moment nauwelijks voor mogelijk houdt.


En dan – op een moment in jullie nabije, zeer nabije toekomst – zal het opstijgen van de mensheid volgen.


Twijfel alsjeblieft niet aan jullie zelf. Alles is in orde. Jullie verrasten ons met jullie aanvraag voor een verlenging, en het was niet zeker wat jullie zouden doen met die Genade Periode. En nu, hebben jullie dit zo wonderbaarlijk uitgevoerd voor je zelf en ten voordele van Gaia dat onze vreugde  daarover nauwelijks in woorden is uit te drukken. Jullie zijn werkelijk Meesters in actie en we zijn allemaal onbeschrijfelijk trots op jullie.


Velen van jullie die heden op deze planeet zijn geïncarneerd hebben de Ascentie meermaals bij andere gelegenheden en op andere planeten gedaan. Dat is de reden waarom jullie nu als “Ascentie experts” hier naartoe zijn gekomen.  Jullie zijn de “Goddelijke Speciale Krachten” zogezegd. En jullie voeren die job meer dan goed uit.


Er staat voor jullie zoveel voor de deur, wat jullie op een positieve manier zal verbijsteren en jullie vreugde en geluk zal verlenen.


Als je kijkt naar de buitenkant voor een tastbaar bewijs van onze boodschappen – alhoewel we onvermoeibaar benadrukken dat jullie op de eerste plaats veranderingen moeten zoeken in je zelf – zal ieder van jullie die onze boodschappen volgt het eerst wijdverspreide, tastbare bewijs zien door de verandering te merken in jullie financiële zaken, specifiek door de herwaardering van veel   valuta.


Wij weten dat velen – en misschien allen van jullie – nu en dan enige twijfels hebben of dit alles werkelijk echt is. En we begrijpen dit door de vele veranderingen in het Goddelijk Plan die door jullie zijn ervaren tijdens jullie reis.


Dit is de reden waarom de herwaardering van veel valuta’s  zo’n groot teken is. Dat zal jullie laten zien dat alles echt is en geen droom.


Alles is in orde. Heb vertrouwen in jullie zelf en in het Goddelijke Plan. Wij staan naast jullie en vergezellen jullie door deze tijd. Roep ons op als je hulp nodig hebt en we zijn er voor jullie.


Wij houden zeer veel van jullie,

Jullie Broeder  Ashtar. Channeller: Philipp
Webpage - Ashtar through Philipp

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES