team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Saturday, August 3, 2013

Hebrew -- Ashtar מדבר: 31 ביולי 2013 – "עדכנו את ציר הזמן הנוכחי שלכם"


Ashtar מדבר: 31 ביולי 2013 – "עדכנו את ציר הזמן הנוכחי שלכם"

ציר הזמן שתוקשר אליכם במסרים קודמים מורכב מ-3 צירי זמן מדצמבר 2012 ועד ספטמבר 2013. אתם עכשיו בשלישי - או בטרימסטר האחרון אשר אוגר עבורכם את השינויים האינטנסיביים והנרחבים ביותר.
אנו יידענו אתכם לפני כן שהתנאי המוקדם להופעתנו הנרחבת בעולמכם תהיה בעיקר ההתמרה של המערכות הפיננסיות שלכם. נוסף על כך, אמרנו לכם שההתרוממות שתחוו כתוצאה מהתמרות אלו תשפר בהדרגתיות את יכולתכם לספוג את החדשות לגבי משפחת הכוכבים שלכם. אנו נשתמש בהתרוממות זו כדי להציג את עצמנו לכם, אחינו ואחיותינו שהתגלגלו על פני השטח של גאיה היקרה.

רבים מכם בדיעה שההתפתחויות אינן מתקדמות כמתוכנן וכפי שתוקשר על ידינו. רבים נמצאים בספק לגבי מסרינו, מאז שהם אינם יכולים לראות את השינויים בעולם החיצוני אשר פועלים כהוכחה  לאימות של התקשורת שלנו. כתוצאה מכך, המיקוד שלהם הינו על מה שזה לא במקום על מה שזה.


בבקשה תבינו שאתם יוצרים את המציאות שלכם בכל שנייה בחייכם דרך המיקוד והכוונה שלכם. מדוע אנו ממקמים בקביעות את המיקוד שלנו בליבכם? כיוון שכל דבר מתחיל בלבכם - זהו לבכם שיוצר את המציאות הרצויה לכם.

נחזור עכשיו לציר הזמן המהווה את הסיבה לשידורו של מסר זה. אנו סיפרנו לכם דרך מקורות שונים שתוכניתו של אלוהים עבורכן נשמות יקרות השתנתה לאחר 21 בדצמבר 2012. אנו נמנעים בכוונת תחילה להשתמש במילה השתנתה כיוון שתוכניתו של אלוהים להחזיר אתכם לתודעה מלאה לא השתנתה. במקום זאת, אתם בקשתם באופן קולקטיבי תקופת הארכה -אשר הוענקה.

אם אתם מסתכלים מסביבכם, אתם בלי ספק תבחינו בכול מה שהשגתם בהצלחה עד עתה. אבל, אתם תגלו כי השינויים המדהימים ביותר נמצאים בתוך הווייתכם. השתמשו ברגע שקט להיכנס למרחב לבכם ולשקף את כל מה שהשגתם באופן אישי עד עתה. השוו את המקום שאתם נמצאים בו עכשיו עם המקום שהייתם בסוף השנה האחרונה.

איך אתם מתמודדים היום עם מצבים לא נעימים? האם אינכם מבחינים שאתם הרבה יותר רגועים ולא נכנסים במהירות "למצב פניקה" כפי שהייתם רגילים לעשות? האם אינכם רואים שאתם מסוגלים לשנות את מיקודכם הרבה יותר מהר מהמצבים הלא נעימים לכאלה שמרוממים? אתם באמת השגתם התקדמות מרשימה. לכן, אנו מבקשים מכם לכבד את עצמכם בגין הישג זה ולא להסתיר את אורכם מתחת לבושל (המתרגמת - ביטוי שמשמעותו להסתיר את כישרונותיו של אחד או תכונות חיוביות שלו בעיקר בשל צניעות או ביישנות; כדי להימנע מתשומת לב).

רגע עכשווי זה הוא באמת תקופת זמן נמרצת. ישנם דברים רבים אגורים עבורכם אשר יביאו לכם את האישורים שאתם מבקשים. הבחינה מחדש של המטבע - כמו ההתמרה של המערכות הפיננסיות שלכם - אינם אלא 2 דברים חשובים שיגיעו מאוד בקרוב. בהשתמשנו באחד מביטוייכם, היינו אומרים " כל המערכות קדימה"! עבודת ההכנה הנדרשת הושלמה, ואנו ממתינים לרגע הנכון ליישומה - ורגע זה הוא קרוב.

השינויים יצברו מהירות ברצינות ואתם תהיו מופתעים לטובה על מה שיגיע אליכם כפי שהוסבר בפרוטרוט. הכול הולך כמתוכנן וכפי שתוקשר עלי ידינו.

המסך בסופו של הטרימסטר לא יעלה בפתאומיות - חזרתכם הביתה לתודעה מלאה הוא תהליך. אבל, אבל תגיע נקודה במסעכם בה אתם תיקחו צעד גדול קדימה כדי לאפשר לכם לבנות על צעד זה, לשלב את כל מה שהשגתם עד כה בכל תא של הווייתכם, ולאפשר לכם להתקדם במסעכם חזרה הביתה למקום שאתם שייכים לו. ורגע זה עבורכם לקחת צעד זה הוא פשוט מעבר לפינה. אתם תעשו התקדמות גדולה ותופתעו לטובה עם הישגכם.

באמת, יש לכם הרבה מה לצפות לו. בבקשה זכרו ששמחה הינה בן זוג עוצמתי, ולכן אנו מעודדים אתכם למקם את מיקודכם בחייכם היומיומיים בכל אותם דברים אשר מביאים לכם שמחה ואושר. לנסות למצוא כמה שיותר שמחה. היו מאושרים והיו אסירי תודה שהתגלגלתם בזמן זה על גאיה היפה והיקרה.
אנו אוהבים אתכם עד מאוד
אחיכם
Ashtar
מתקשר: Philipp
Translator: Gili

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES