team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Tuesday, August 20, 2013

Dutch - Ashter Spreekt via Philipp: “De energieën in september en het Eerste Contact” 19 augustus 2013


Ashter Spreekt via Philipp:  “De energieën in september en het Eerste Contact”  
19 augustus 2013

Wij hebben jullie geïnformeerd dat september een belangrijk markeerpunt is in jullie ontwikkeling. Wij hebben gewezen op de toename in bewustzijn en de sprong die jullie zullen beleven, zoals nooit tevoren.

Deze sprong in het omhooggaan van bewustzijn is een proces zoals al de andere in jullie leven. Het ritme van dit proces is altijd hetzelfde:  De energieën gaan omhoog, komen binnen en jullie nemen ze op. Dit kost enige tijd tot jullie het resultaat van dit proces opmerken.

Geef daarom jezelf wat tijd voordat je een vergelijking maakt tussen dat wat te voren was en dat achteraf. Jullie lichamen hebben een tijdje nodig om zulke samengebalde hoeveelheid energieën te kunnen verwerken. Het is niet zo dat jullie de energieën op een bepaalde tijd in je lichaam merken en dat je dan de volgende dag zou ontwaken in een volledig getransformeerd Nieuw Mens. Dit zou voor jullie lichaam te “moeilijk zijn om te verteren”.


Veel meer verloopt dit alles geleidelijk en soepel verder. Dat is ook de reden waarom jullie vaak bij dergelijke energieportalen, waarbij bijzonder veel energieën op jullie inwerken, het gevoel hebben, er gebeurt immers helemaal niets met ons. Dus, neem de tijd en heb geduld. Ieder van jullie zal, als je dit proces hebt afgesloten, vaststellen, dat er iets met hem/haar is gebeurd en dat er een verandering is opgetreden. Hoe lang dit proces duurt is individueel en bij iedereen apart of anders.

Dus, wat kunnen jullie verwachten? Zoals gezegd is dat voor iedereen anders. Dat hangt af van de staat van bewustzijn van het individu, maar in het algemeen, zullen jullie meer gelaten en blijer zijn. Je neemt het leven lichter op en bent meer in liefde en vreugde. 

In die tijd gebeurt er overal in en om jullie heen zeer veel. En juist nu worden jullie sterk afgeleid, terwijl degenen die nog aan het oude vasthouden en geen veranderingen wensen, er alles aan doen dat jullie je niet verder ontwikkelen.

Wees niet bang en laat je niet voor de gek houden. Er is helemaal geen mogelijkheid voor hen om de binnenstromende energie op een of andere wijze te saboteren. Het enige middel dat tot hun beschikking staat, is chaos maken. En dit is de reden waarom jullie nu met zoveel negatieve nieuwsberichten geconfronteerd worden en wij raden jullie aan om je opmerkzaamheid niet op deze nieuwsberichten te concentreren.

Zie dit als een teken dat er inderdaad iets groots voor de deur staat. Want anders zouden diegenen die nog steeds aan het oude spel vasthouden, zich niet zo’n grote moeite geven om jullie in deze tijd met steeds meer negatieve berichten te bombarderen.

September zal een zeer belangrijke maand voor jullie worden, op verschillende niveaus. De tijdslijn waarop wij heden gefocust zijn – en die het grootste potentieel heeft, brengt jullie in een maand die veel veranderingen van binnen maar ook van buiten voor jullie heeft.

Jullie financiële wereld wordt totaal getransformeerd. Veel van jullie valuta’s zullen worden geherwaardeerd en jullie zullen daarvan in grote mate kunnen profiteren. Zoals wij jullie verteld hebben, dat de binnenstromende energieën in jullie sterke, positieve veranderingen zullen oproepen, zo zal de versterking van zekere valuta’s zeker een voorbeeld zijn, die positieve gevolgen van de energieverhogingen aan de buitenkant zullen hebben. (Wenn wir euch gesagt haben, dass die einströmenden Energien in euch starke, positive Veränderungen hervorrufen werden, so ist die Stärkung von gewissen Währungen sicher ein Beispiel dafür, welche positiven Folgen die Energieanhebungen im Aussen haben werden.)

En we zullen hier onmiddellijk aan toevoegen en nogmaals bevestigen dat deze verhoging van binnen zoals van buiten als basis voor ons Eerste Contact moet dienen.

Wij zullen het Eerste Contact individueel plannen. Verwacht geen fly-overs (massaal overvliegen) en massalandingen. Het bewustzijn van het grootste deel van de mensheid is voor een dergelijke actie niet genoeg ontwikkeld. In de plaats hiervan zullen we beginnen om contact op te nemen met degenen die hun bewustzijn voldoende verhoogd hebben en klaar zijn om hun sterrenfamilie te ontmoeten.  Vind jezelf niet van minder waarde als dit contact in september nog niet met jullie plaats vindt. Ook hier vragen wij geduld van jullie en jullie vertrouwen. Wees er alsjeblieft van verzekerd dat wij precies weten in welke tijd wij met wie en hoe wij in contact kunnen komen.

De mensen die met ons het Eerste Contact zullen krijgen, zullen jullie en alle anderen over hun ervaringen berichten. Zij zullen veilig stellen dat hun medemensen de waarheid kunnen erkennen: Dat de mensheid in het Universum niet alleen is.

De onmiddellijk voor jullie liggende tijd heeft enkele aangename verrassingen voor jullie in petto. Gelijk wat er komt en welke tijdslijn zich ook steeds in de werkelijkheid manifesteert, twijfel niet aan jezelf en aan het Goddelijke Plan. Jullie zijn geweldige Wezens en alles ontwikkelt zich zodanig, zoals het voor jullie het beste is. De tijd is rijp, waarop jullie een grote stap voorwaarts maken en daarvoor zijn jullie goed uitgerust.

Wij zijn steeds daar, helpen en beschermen jullie. Onze liefde voor jullie is onbeschrijfelijk en spoedig zullen jullie dat nog duidelijker en openlijk kunnen erkennen. En daarover verheugen wij ons zeer.

Met de meest diepe liefde

Jullie broeder  Ashtar  

Channeller: Philipp

Vertaling: Winny  


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES