team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Wednesday, July 3, 2013

Ashtar comunicã: “ Perspectiva asupra ceea ce se gãseste direct în fata voastrã “ – 19 Iunie 2013


 Romanian flag butterfly flying, isolated on white background stock photography

Ashtar comunicã: “ Perspectiva asupra ceea ce se gãseste direct în fata voastrã “ – 19 Iunie 2013

În prezent, în timp ce destule incertitudini predominã în rîndurile lucrãtorilor de Luminã, este important sã vã reamintiti, cine sunteti cu adevãrat. Voi proveniti din dimensiunile, unde  frica, nelinistea si toate sentimentele de joase vibratii, nu existã. Adevãrata voastrã esentã, este perfect de purã. Într-adevãr, nu vã este nici o datã fricã. De asemenea, adevãratei voastre esente, îi este imposibil sã se judece pe ea însãsi, sau pe alte persoane, asa ca si cum s-ar resimti cu Tot Ceea Ce Este. Puritatea dumneavoastrã este perfectã, si aceasta este adevãrata voastrã naturã.De ce este atît de important sã fiti constienti de acest fapt, de aceastã singurã realitate, în fiecare moment ?
In prezent, existã o multime de informatii care circulã, si care fac sã aparã în voi îndoieli, si sã vã fie fricã. Si aceasta, va lua amploare, în perioada imediatã. Revelatiile, care apar acum putin cîte putin, conduc treptat la efecte adverse la acei care sunt afectati de cãtre revelatii, în puterea lor. Chiar dacã aceasta poate fi dificil pentru voi, dati dovadã de întelegere cãtre fratii si surorile voastre, Ei nu stiu cum sã abordeze energiile de iubire care sosesc. Ei vãd cum structura lor de putere se dãrîmã, si planurile lor devin inaplicabile. Se rãzvrãtesc împotriva inevitabilului, si astfel contribuiesc, la deteriorarea situatiei lor. Consecinta la toate astea, este cã ei vor sã-si proiecteze toate sentimentele lor negative, împotriva acelora, pe care îi considerã responsabili ca fiind cauza situatiei lor. Si în mod particular, împotriva voastrã, a lucrãtorilor Luminii.Fiti calmi. Voi sunteti destul de puternici si treji, pentru a înfrunta aceste actiuni, pasnic.  Acceptati aceasta, ca fãcînd parte din joc, în care ati fost pregãtiti în prealabil. Si sfîrsitul acestui joc, se gãseste în fata usii.Este nevoie acum, de foarte putin, pentru ca o mare parte a omenirii sã fie informati, despre ceea ce se joacã în lumea voastrã, care sã-i facã sã se îndoiascã de valorile lor fundamentale. Acestor persoane, le va fi greu sã accepte adevãrurile, care le vor fi prezentate. Chiar cu toate dovezile furnizate, pentru a confirma declaratiile cu privire la realitate; pentru ei, acceptarea acestui adevãr, va fi asociat cu multã durere. Cînd vor descoperi cine controleazã cu adevãrat lumea dumneavoastrã, cum, pentru atît de mult timp, au fost redusi la sclavagie si lipsiti de drepturile lor, nu este surprinzãtor, ca dupã indoielile initiale, sã treacã foarte repede la reactii emotionale, cum ar fi frica, furia, si din nefericire, cîte o datã ura, împotriva acelora care, aparent au provocat aceasta.Vã reamintim cã în acest moment, va fi sarcina dumneavoastrã sã fiti lîngã semenii vostrii, si sã le reamintiti acest joc pe planeta voastrã. Amintiti-le, cã acest joc nu putea avea loc, dacã lumina si întunericul nu se înfruntau. Amintiti-le de asemenea, cã ei toti sunt suflete imortale, cã au avut o perfectã cunostintã, înaintea încarnãrii lor pe aceastã planetã, care vor fi regulile jocului, si cine vor fi partenerii lor.Aceasta nu va fi o sarcinã usoarã pentru voi. Cea mai mare parte din reactiile negative adevãrului existentei voastre, va cãdea peste voi. Vã rugãm sã întelegeti, cît de greu le va fi semenilor vostrii, sã afle adevãrul, asupra acestui joc, si de asemenea, sã stie cã sunt suflete nemuritoare si perfecte. Vedem cã aceasta va provoca, cîteva revolutii,  atît în interior, cît si în exterior, dar vedem de asemenea, cã va fi doar o scurtã fazã, pe care o veti domina perfect. Voi sunteti în control, si ati realizat atîtea lucruri, cã veti parveni de asemenea, sã ajutati semenii vostrii în acest moment. Într-adevãr, voi sunteti atît de puternici, cã veti înfrunta fãrã grije aceastã perioadã, veti putea accepta si efectua sarcina voastrã.Asteptati-vã, la numeroase revelatii uimitoare, în aceste timpuri actuale. Vã reamintim, cã Divulgarea, include nu numai informatii despre noi, fratii si surorile voastre, din stele. Este doar o parte a Divulgãrii, si este în mod particular denuntarea scopului, continutului, si rezultatul jocului, care are loc pe planeta voastrã, care sunt elementele importante.Din punctul nostru de vedere, noi vedem cum evoluati, si fructul revelatiilor. Noi vedem cum veti învinge toate acestea în mod strãlucit, si asta ne umple de încîntare si recunostintã. Veti reusi, aveti încredere în voi, asa cum noi toti, avem încredere în voi.Si nu uitati: Nici o datã, în nici o clipã, cã nu sunteti singuri.

Nu aveti nevoie sã parcurgeti singuri acest drum, noi suntem aici aproape de voi, lîngã voi. Chemati-ne, dacã aveti nevoie de ajutor, pentru cã ne gãsim aici pentru voi.Eu sunt Ashtar, fratele vostru, care vã iubeste atîta, vã admirã atît de mult si da, mîndru de voi, cã, cuvintele nu o pot exprima.In cea mai profundã iubire, si cel mai sincer,Ashtar

 Canalizator: Philipp
Translator: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES