team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, June 27, 2013

Ashtar Talar: En titt på tiden som ligger omedelbart framför er! -- 19:06:2013


Ashtar genom Philipp
Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758

Ashtar Talar:  En titt på tiden som ligger omedelbart framför er! Kanaliserat genom Philipp den 19 juni 2013


  


Vid den här tiden när en hel del osäkerhet råder bland ljusarbetarna är det viktigt att ni kommer ihåg vem ni egentligen är. Ni kommer från dimensioner där rädsla, ångest och alla andra känslor som svänger på låga frekvenser är helt okända. Ert sanna väsen är av fullständig renhet. För att vara helt ärlig så fruktar ni aldrig någonting! För ert sanna väsen är det omöjligt att döma er själva eller andra människor, såväl som att inte känna Allt som Är. Er renhet är fullständig och ni är sanna väsen.

 Varför är det så viktigt just nu att vara medveten om detta faktum, den enda sanna verkligheten, vartenda ögonblick?


Just nu är mycken information i cirkulation som skall få dig att tvivla och bli rädd. Och detta kommer att öka en hel del under de kommande dagarna. Avslöjanden som steg för steg börjar komma upp till ytan skapar en motreaktion inom dem som är påverkade av de mörkas makt. Även om det kanske blir svårt för dig att visa förståelse för dina bröder och systrar som faller för detta, så vet de inte hur de skall hantera de inkommande energierna av kärlek, de ser hur de mörkas maktstruktur bryts ner och att deras planer inte fungerar längre. Kabalen kämpar mot det oundvikliga och genom att göra det blir deras situation mer och mer obekväm. Som ett resultat av detta vill de projicera sina negativa känslor på dem som de tror bär ansvaret för deras situation. Och det är främst ni, Ljusarbetarna!

Men oroa er inte. Ni är alla tillräckligt starka och vakna för att möta detta agerande på ett lugnt och avslappnat sätt. Och slutet på det här spelet knackar oundvikligen på dörren.

Det behövs inte så mycket mer än att en massa människor får information om det spel som försiggår på er värld för att det skall orsaka tvivel inom dem. Dessa människor kommer att få problem med att acceptera den sanning som presenteras för dem. Till och med med alla de bevis som läggs framför dem, som backar upp uttalanden som relaterar till verkligheten, så är ett accepterande svårt på grund av all den smärta det förorsakar. Om de upptäcker vem som verkligen styr er värld och hur de har förslavats under en mycket lång tid, och dessutom berövats sina rättigheter, så är det inte förvånande att de snabbt skiftar från tvivel i början till kraftiga, känslomässiga reaktioner. Det resulterar i rädsla, ilska och tyvärr ibland även hat mot dem som uppenbarligen har gjort detta mot dem.

  


Vi vill påminna er om att det kommer att vara er uppgift vid den tidpunkten att stå vid era medmänniskors sida och påminna dem om spelet som försiggår på er planet. Påminn dem om att det här spelet inte kan fungera om inte ljus och mörker kan möta varandra. Påminn dem också om att de alla är odödliga själar som har känt till innan den här inkarnationen på Jorden vad reglerna skulle vara och vilka som är deras lagkamrater i spelet.

Det kommer inte att bli lätt för er då många av de negativa reaktionerna som handlar om sanningen om er existens kommer att falla på er. Var snälla och förstå att det kommer att vara mycket svårt för era medmänniskor när de får veta sanningen om spelet och praktiskt taget i samma andetag få lära sig vad de i verkligheten är, nämligen odödliga, fullkomliga själar.

Vi kan se att detta kan skapa turbulens både på in- och utsidan, men vi ser också att detta endast är en kort fas, en fas som ni framgångsrikt kommer att övervinna. Ni är mästare och ni har redan uppnått så mycket att ni även kommer att uppnå ett stöd för era medmänniskor i denna besvärliga tid. Visa att ni är så starka att ni kan stå upp för sanningen och utför er uppgift.

Räkna med många och banbrytande avslöjanden i tiden som ligger framför er nu. Vi vill påminna om att Avslöjandet inte bara innebär information om oss, era stjärnbröder och systrar. Det är bara en del av Avslöjandet och särskilt då publiceringen om syftet och själva innebörden i och resultatet av spelet som äger rum på er planet, är också mycket viktiga ingredienser.
Sett från vårt perspektiv kan vi se hur ni utvecklats och vi ser också följderna av Avslöjandet. Vi ser hur ni kommer att övervinna allt med bravur och detta utlöser hos oss en stor hänförelse och tacksamhet. Ni kommer att lyckas, tro på er själva så som vi alla tror på er.


Och glöm inte: Aldrig för ett ögonblick är ni ensamma! Ni behöver inte gå den här vägen ensamma och vi är här, mycket nära, vid er sida. Kalla på oss om ni behöver hjälp och vi finns här för er. Jag är Ashtar, er broder, som älskar er så mycket, beundrar er så mycket och ja, är så stolt över er, att ord inte kan uttrycka det.


 I djupaste och innerlig kärlek!


Ashtar

Kanaliserat genom Philipp. 


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES