team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, June 20, 2013

Ashtar spreekt: “Zicht op de tijd die direct voor jullie ligt.” - 19 juni 2013


Philip met een briefje en daarna met Ashtar:     19 juni 2013 
      
(vertaling winny)

Lieve allemaal,   Deze boodschap van Ashtar is een speciale voor me. Ashtar maakte me wakker om 05:00 uur woensdagmorgen 19 juni ’13. Hij vroeg me of ik een nieuwe boodschap wilde channelen. En denk je wat mijn antwoord was…

De boodschap ging heel makkelijk en was kristalhelder zoals nooit tevoren.  Ik kon letterlijk voelen hoe Ashtar waarde aan zijn woorden hechtte en hoe belangrijk het voor hem was om zijn boodschap te verspreiden.

Ik vroeg hem waarom deze boodschap zo belangrijk was daar ik geen specifieke betekenis kon zien. Alhoewel ik geen antwoord van Ashtar kreeg, was er wel een sterk gevoel (dit is natuurlijk mijn gevoel en niemand moet dat gevoel ongetest opvolgen): Ik kreeg eerder een email met een tekst van Montague Keen’s boodschap van 9 juni over een geplande aanval van een duister team op onze computers op 21 juni. (winny: ik stuurde dat niet door) persoonlijk resoneer ik niet met dit soort informatie, zelfs het tegendeel, die boodschap van angst en de betekenis van 21 juni bracht het gevoel in me omhoog dat we op de rand zitten van een heel betekenisvolle en positieve ontwikkeling in onze reis. En Ashtar wil ons hierop voor bereiden door ons zijn laatste boodschap door te geven die hierbij is ingesloten, in Duits en Engels.

Nu ik dit gezegd heb wil ik iemands verwachting niet te hoog opschroeven. Maar persoonlijk ben ik niet in staat vooruit te kijken naar de komende dagen. Gebruik jullie onderscheiding en laat je hart beslissen.

Ik dank Petra uit de grond van mijn hart voor de snelle vertaling (van Duits naar Engels). En mijn dank gaat naar jullie allemaal uit, voor je hulp, je vertaling, samenwerking en ondersteuning. Ik houd van jullie. Met heel veel liefde en licht,

Philipp

Ashtar spreekt:  “Zicht op de tijd die direct voor jullie ligt.”  -  19 juni 2013
                
Nu, in deze tijd, waarin heel veel onzekerheden bij de lichtwerkers de overhand hebben, is het belangrijk dat jullie je herinneren wie je werkelijk bent. Jullie komen uit dimensies, waar angst, ongerustheid en al die andere laag schommelende  gevoelens onbekend zijn. Jullie ware essentie is totale zuiverheid. Om eerlijk te zijn, jullie vrezen nooit iets. Voor jullie ware essentie is het onmogelijk om over jezelf of over andere mensen te oordelen, maar ook om het Alles Dat Is niet te voelen. Jullie zuiverheid is totaal en je ware wezen.

Waarom is het nu zo belangrijk om je bewust te zijn van dit feit, op ieder moment de enige  ware werkelijkheid?

In deze tijd  is er veel informatie in omloop die jullie laat twijfelen en bang maken. En dit zal heel veel toenemen in de komende dagen. De onthullingen, die stap voor stap naar de oppervlakte komen, scheppen een reactie/verzet in degenen die in hun macht worden geraakt. Zelfs als het moeilijk voor jullie lijkt, toon begrip voor jullie broeders en zusters.   Zij weten niet hoe ze moeten omgaan met de binnenkomende Liefdes energieën. Ze zien, hoe hun machtsstructuur wordt afgebroken en dat hun plannen geen uitwerking hebben. Ze verzetten zich tegen het onvermijdelijke en door dat te doen wordt hun situatie onprettiger. Als resultaat, willen zij hun negatieve gevoelens richten op degenen die, denken zij, verantwoordelijk zijn voor hun situatie. En dat zijn hoofdzakelijk jullie, de lichtwerkers.

Maak je geen zorgen. Jullie zijn allemaal voldoende sterk en wakker om die acties onder ogen te zien op een ontspannen manier. En het eind van dit spel staat er aan te komen en klopt op de deur.

Het heeft niet veel meer nodig dat een ‘rank and file’ (manschappen?) hoop mensen informatie krijgen over het spel op jullie wereld die twijfel zaait in hun kernwaarden. Die mensen zullen problemen krijgen om de waarheid te accepteren die aan hen wordt gepresenteerd. Zelfs met alle bewijzen die gegeven worden om de verklaringen te staven, is voor hen de acceptatie van de waarheid verbonden met pijn. Als zij ontdekken wie werkelijk jullie wereld beheerst, hoe zij lange tijd als slaaf werden gebruikt en beroofd van hun rechten, is het niet verrassend dat ze snel omkeren na de eerste twijfels op de volgende emotionele reacties: Door angst en boosheid en ongelukkig genoeg, soms met haat naar degenen die hen dit kennelijk hebben aangedaan.

Wij herinneren jullie eraan dat het jullie taak op dit moment is, om naast je medemens te staan en om hen aan het spel te herinneren op jullie planeet. Herinner hen eraan dat dit spel niet kan werken, als licht en duisternis elkaar niet zouden ontmoeten. Laat hen er ook aan denken dat ze allemaal onsterfelijke zielen zijn, die precies wisten voordat ze incarneerden op deze planeet, wat de regels zijn en wie hun teammaatjes zijn.

Het zal niet makkelijk voor jullie worden. Veel negatieve reacties die betrekking hebben op de waarheid van jullie bestaan zullen over je heen vallen. Begrijp alsjeblieft hoe moeilijk het zal zijn voor je medemensen om de waarheid te krijgen over het spel en praktische in dezelfde ademtocht te horen wie ze werkelijk zijn, namelijk onsterfelijk, totale zielen. we zien dat dit enige beroering kan veroorzaken binnen en buiten mensen, maar we zien ook dat dit maar een  korte fase zal zijn die jullie succesvol zullen overstijgen. Jullie zijn meesters en jullie hebben al zoveel bereikt, dat jullie deze ondersteuning in deze tijd ook tot stand zullen brengen voor jullie medemensen. Waarlijk, jullie zijn zo krachtig, dat jullie zorgeloos kunnen omhoog  stappen, je taak op je nemen en uitvoeren.

Verwacht veel en baanbrekende onthullingen in de tijd die voor jullie ligt. We laten je eraan denken dat onthulling niet alleen informatie over ons, jullie sterrenbroeders en zusters inhoudt. Dit is maar deel van de onthulling en specifiek publicaties over bedoeling, inhoud en resultaat van het spel, dat op jullie planeet plaats vindt, zijn belangrijke ingrediënten.

Vanuit ons perspectief zien wij hoe jullie evolueren en resultaten van onthulling. We zien hoe jullie dit allemaal te boven komen met vliegende kleuren en dit triggert bij ons grote verrukking en dankbaarheid. Jullie slagen, geloof in jezelf, zoals wij allen in jullie geloven.

En vergeet niet: nooit! Ook maar een moment, dat je alleen bent. Jullie hoeven dit pad niet alleen te gaan en wij zijn heel dicht aan jullie zijde. Roep ons op, als je hulp nodig hebt en we zijn er voor jullie.

Ik ben Ashtar, jullie broeder die zoveel van jullie houdt, jullie zo bewondert en ja, trots op jullie is, wat woorden niet kunnen uitdrukken.
Met de diepste in het hart gevoelde liefde

Ashtar.


Channeller: Philipp

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES