team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Wednesday, June 12, 2013

Ashtar Konuşuyor: "İfşaatın Zemini Olarak Finansal Dünyanızın Dönüşümü" - 12 Haziran 2013


Ashtar Konuşuyor: "İfşaatın Zemini Olarak Finansal Dünyanızın Dönüşümü" - 12 Haziran 2013

Şu anda Dünya'nızda, birçoğunuzu ilahi plan hakkında şüpheye düşürecek birçok şey meydana gelmektedir. Birçoklarınız sevgi ve barışın ve en harika şeylerin sözünün verildiği bir dönemde Dünya'da nasıl kaos, şiddet ve zulümün hüküm sürdüğü merak edilmektedir.

Lütfen anlayın ki, bu karanlık enerjilerin artık son hamlesidir. Işık'tan olmayan herhangi bir şey temizlenecek ve dönüştürülecektir. Bu değişime karşı son ana kadar ayakta kalıp, mücadele edecekler. Fakat onların kaderleri belirlenmiştir.

Biz, şu anda sizin medyanızı en çok meşgul eden sadece Türkiye ve Suriye ile ilgili değil fakat Dünya'da olan tüm çatışmaların çözümlerini görüyoruz. Ayrıca, cinsiyetler, farklı insan grupları ve dinler arasında olan anlaşmazlıkları da gözlemliyoruz. Biz, bu tip uyuşmazlıkların nasıl eriyeceğini ve topraklarınızda yeni yeni nelerin yeşereceğini görüyoruz. Ve bu, Dünya'nız için eşşiz bir şeydir: Emsali görülmemiş bir barış sizleri beklemektedir. Siz bunun ne zaman olacağını soruyorsunuz. Bu fazlasıyla sizlere bağlıdır. Işığınızı ve sevginizi göndererek Dünya'nızdaki tüm negatif enerjilerin dönüştürülmesine yardımcı olun. Biz, sizin merkezi güneşinize enerjileri getirmekte oldukça aktifiz ama gelen enerjilerin gerçek dönüşümü, sabitlenmesi ve geliştirilmesi sizin işinizdir. Ve şayet söylememe izin verirseniz, aslında bu sizin esas görevinizdir.

Şu anda, mevcut Dünya meseleleriniz ile daha derine inmek istemiyoruz fakat direkt olarak kapınızın önünde neyin beklediğini bildirmek durumundayız. Çünkü bu, tanımladığımız dönüşümü oldukça etkilemektedir.

Size finansal sisteminizdeki dönüşümün halledildiği ve sadece uygulamaya geçmek için beklendiği söylendi. Ayrıca, artık karanlıktan olanların daha fazla bunu geciktirecek veya önleyecek güçlerinin olmadığıda söylendi. Bunu teyit edebiliriz ve ayrıca bunun neden önemli olduğunu göreceksiniz. Gelecek günler ve haftalarda bununla ilgili daha fazla şey öğreneceksiniz ve daha önemlisi deneyimleyeceksiniz. Gözlerinize inanamayarak ovuştururken ve kendinize "Bu gerçekten oluyormu? Rüya mı görüyorum? diye sorarken, sizleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kısa aşamadan sonra, sizler mutluluktan havalara uçup, tamamen heyecan duyacaksınız. Bu, sizleri bir hayli yükseltecek ve titreşimlerinizi arttıracak. Ve ben, Ashtar, neden bunu sizlere söylüyorum? Çünkü, bu yeni finansal sistemin tanıtımından dolayı duyacağınız keyif tamamen kritiktir ve ifşaatın gerçekleşmesinin temel özelliğini taşımaktadır.

Şu anda, insanlığın büyük çoğunluğu Evren'de yanlız olmadığımıza inanmaktadır. Bununla beraber, birisinin dışlaması ya da inanması arasında bir fark bulunmaktadır. Eğer biz bir toplu geçiş gerçekleştirsek sizce neler olabilir? İnsanların ekseriyeti korku ve dehşet ile mi tepki verirler? Şu anda varolan finansal sisteminiz nasıl etkilenir? Daha fazla şiddet ve kaosa sebeb olmayacakmıdır?

Şimdi kendinize, insanlığın bu yeni ve adil finansal sistemden memnuniyet duyarak yükselmesinin nasıl bir his olacağını sorun. Eğer huzur ve mutluluk ile haksız ekonomik sistemin eski zincirleri kırılır ve herkes yeni olanın, onu esaretin boyunduruğundan özgür kılmasını sağladığını hissederse neler olabilir? Bunun otomatik olarak mevcut birçok problemlerinizi çözüme ulaştıracağını düşünmeyin. Buna istinaden, sizin yıldız aileniz buradadır ve bir kez daha sizlerle birleşmenin sevincini duymaktadır.

Bu nedenle, birçoklarınızın tahmin ettiği gibi, yeni ve adil ekonomik sistemin gerekli adımları başarıyla yerine getirildiği andan itibaren ifşaat gerçekleşecektir. Daha sonra, önceden bildirdiğimiz gibi size geleceğiz ve kendimizi tanıtacağız.

Ekonomik sisteminizin temel dönüşümlerinin hız kazanması ve herkes tarafından görülebilir olması önem taşımaktadır. Sizin bakış açınıza göre, olabilecek en harika şey bunun gerçekleşmesi için yılların değil, haftaların olduğudur. Ayrıca size garanti ederim ki, eğer bu çark doğru işlerse ifşaat ta çok yakın bir zamanda olacaktır.

Bu mesajın sizlere keyif verdiğini ümit etmekteyim. Çünnkü bu gezegendeki hayatınızda olan şey bundan ibarettir. Yaşamınızda mutluluğu ve huzuru bulun ve ona doğru odaklanın.

En derin sevgilerimle,

Sizin Ashtarınız.

Kanal: Philipp

Translated from English to Turkish: Mahmut Kılıçlıoğlu


Available in 20 languages

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES