team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, June 20, 2013

Ashtar comunicã: “ Transformarea Lumii voastre Financiare ca Bazã pentru Divulgare” – Iunie 12, 2013

 Romanian flag butterfly flying, isolated on white background stock photography


Ashtar comunicã: “ Transformarea Lumii voastre Financiare ca Bazã pentru Divulgare” – Iunie 12, 2013În momentul în care multe lucruri se petrec în lumea voastrã, multi dintre voi se îndoiesc de planul divin. Multi dintre voi se întreabã, cum poate fi, vorbind de iubire si pace, promitîndu-vã lucruri minunate, în jurul vostru este un haos, violentã si opresiune, care domneste peste toatã lumea; vã rugãm sã întelegeti cã aceasta este ultima respiratie a energiei întunericului. Orice lucru care nu apartine Luminii este acum spãlat si îndepãrtat. El se opune transformãrii lui, însã soarta lui este pecetluitã. Vedem cã solutiile la conflictele din lume, nu numai în Turcia si Síria, ocupã majoritatea lui mass-media. În afarã de asta, conflictele dintre sexe, diferitele grupuri de populatie si religii. Noi vedem modul în care aceste conflicte se topesc, si recent ce apare pe terenurile lor. Si acest lucru este unic în lumea ta : o pace fãrã precedent te asteaptã.


Voi întrebati, “ Cînd ?”, Bine, aceasta depinde foarte mult de voi. Trimiteti lumina si iubirea voastrã, si ajutati a transforma toate energiile negative în iubire în lumea voastrã. Noi suntem foarte activi aducînd energiile soarelui vostru central, dar transmutarea realã, ancorarea si a face sã prospere, aceastã intrare de energii, este treaba voastrã. Si dacã ne este permis sã vã spunem adevãrul, este datoria voastrã principalã, indiferent de ce alte activitáti ati asumat. În momentul de fatã nu vreti sã aprofundati problemele voastre reale, care se gãsesc direct în fata usii dumneavoastrã. Deoarece asta va influenta în mod considerabil, transformarea deabea descrisã.

Vi sa spus cã transformarea sistemului financiar este un lucru fãcut deja, si se asteaptã doar executia lui. De asemenea vi sa spus, cã întunericul nu mai are putere pentru a întîrzia sau împiedica acest lucru, sau un altul oarecare. Aceasta o putem confirma, si voi veti vedea de asemenea, de ce asta este atît de important. În viitoarele zile si sãptãmîni, veti afla mai multe despre el, si mai mult încã, îl veti experimenta. Asteptãm cu nerãbdare, pentru a vedea, cum o sã vã frecati la ochi neîncrezãtori, întrebînd: “ Asta este într-adevãr acolo ? Visez ?”. Dupã aceastã frazã scurtã vã veti revãrsa de fericire si vã veti reanima complect. Asta în voi înaltã o mare cantitate, si ridicã vibratiile la o putere superioarã. Si de ce, Ashtar, îti spun asta ? Pentru cã aceastã bucurie pe care o veti experimenta cu introducerea noului sistem financiar, este baza, cã divulgarea poate avea loc. În acest moment, majoritatea omenirii, considerã cã este posibil, cã nu sunt singuri în univers. Cu toate acestea, exista o dif... este o diferentã în cazul în care unu exclude asta, sau nu crede. Ce credeti cã se va întîmpla, dacã acum am efectua un survol în masã ? Cea mai mare parte a oamenilor vor reactiona cu fricã si teroare ? Cum ar reactiona sistemul vostru financiar existent ? Nu ar duce la mai multã violentã si haos ?

Si acum Întreabã-te pe tine singur, cum ar fi în cazul în care umanitatea este ridicatã în primul rînd de cãtre un sistem nou financiar echitabil. Dacã bucuria si fericirea ar fi un consens, cã vechile cãtuse ale sistemului inechitabil au fost dezrãdãcinate, veti simti cã noul este eliberat de sub jugul robiei. Nu crezi de asemenea, cã asta ar rezolva automat, multe din problemele voastre actuale ? Si bazatã pe ce, divulgarea cã família voastrã din stele, se gãseste aici, si din nou vrea sã se uneascã cu voi, va demonstra cã va fi mai bine primitã ?

Astfel, putem confirma, ceea ce altii au relatat, si multi dintre voi ati ghicit.: divulgarea va avea loc, imediat ce pasii necesari pentru punerea în aplicare a noului sistem economic echitabil, vor fi realizati cu succes. Atunci noi putem veni la voi, cu tot ceea ce va fost anuntat în prezent.

Si din punctul vostru de vedere, lucrul cel mai minunat este probabil, cã vorbim de sãptãmîni si nu de ani, pînã cînd aceastã transformare fundamentalã a sistemului economic ia vitezã si devine vizibilã tuturor. Si dacã acesatã piatrã se rostogoleste, puteti fi siguri cã divulgarea nu va fi prea lungã la sosire.

Sper sincer, cã acest mesaj va aduce multã bucurie. Pentru cã, ceea ce se întîmplã în viata voastrã pe aceastã planeta este: sã gãsiti bucurie în viata voastrã si sã vã concentrati în ea. În cea mai profundã iubire,

Ashtar al dvs,Channeller: PhilippTradus: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES