team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Wednesday, June 26, 2013

Ashtar beszél / 2013. június 19 + 12 Philpp közvetítése “A közvetlen előttetek álló időkre való kitekintés.”


Ashtar beszél / 2013. június 19.

Philpp közvetítése


 “A közvetlen előttetek álló időkre való kitekintés.”  


Most, ebben az időben, amikor sok bizonytalanság uralkodik a fénymunkások között, fontos, hogy emlékezzetek, hogy kik vagytok valójában. Olyan dimenziókból jöttök, ahol a félelem, az aggodalom és minden más alacsony rezgésű érzés ismeretlen. A ti igazi lényegetek teljes tisztaságból ered. Hogy  őszinte legyek, ti soha nem féltek semmitől. Az igazi lényegeteket tekintve, lehetetlen magatok felett ítélkezni, vagy más emberek felett, valamint az sem lehetséges, hogy ne érezzetek minden Létezőt. A tisztaságotok a teljes és az igazi lényetek.   


Miért olyan fontos most, hogy tudatában legyetek ennek a ténynek, minden pillanat egyetlen igazi valóságának?


Jelenleg sok információ kering, ami kételyt és félelmet ébreszt bennetek. És ez nagy mértékben növekedni fog az elkövetkezendő napokban. A Felfedések, amelyek apránként kerülnek a felszínre, negatív reakciót keltenek azokban, akik érintve lesznek hatalmukban. Még akkor is ha ez nehéz lehet számotokra, mutassatok megértést fivéreitek és nővéreitek irányába. Ők nem tudják azt, hogyan kezeljék a bejövő Szeretet energiákat. Ők látják, hogy omlik össze hatalmi struktúrájuk és terveik nem fognak működni. Ők ellenállnak az elkerülhetetlennek, és azáltal, hogy ezt teszik, a helyzetük még kényelmetlenebbé válik. Annak eredményeként, hogy ki akarják vetíteni negatív érzéseiket azokra, akikről úgy gondolják, hogy felelősek a helyzetükért. És azok főként ti vagytok, a fénymunkások.  Ne aggódjatok. Ti elég erősek és felébredettek vagytok ahhoz, hogy nyugodtan nézzetek szembe ezekkel a tettekkel. És ennek a játszmának a vége küszöbön áll. Nincs annak sokkal többre szüksége, mint egy felsorolásra és egy aktára azon emberekről, akik információkat kapnak a világon lejátszódó drámáról, amely kételyt okoz a fő értékekben. Ezeknek az embereknek gondjuk lesz a számukra átadott igazság elfogadásával. Még az összes bizonyítékkal együtt is, amely alátámasztja a valóságról szóló kijelentéseket, számukra az igazság elfogadása összekapcsolódik a fájdalommal. Ha ők rájönnek, ki kontrollálja valóban a világotokat, hogy jutottak rabszolgasorsra nagyon régóta, és hogyan fosztották meg őket jogaiktól, nem meglepő, hogyha ők kezdeti kételyek után, gyorsan a következő érzelmi reakciókra váltanak át: félelemre, haragra, és sajnos néha még gyűlöletre is azok iránt, akik ezt nyilvánvalóan tették velük.  


Emlékeztetünk benneteket arra, hogy az a ti feladatotok lesz ebben a pillanatban, hogy kiálljatok embertársaitok mellett, és emlékeztessétek őket  a világotokban lejátszódó játszmára. Emlékeztessétek őket arra, hogy ez a játszma nem működhetne, ha a fény és a sötétség nem nézne egymással szembe. Arra is emlékeztessétek őket, hogy vannak halhatatlan lelkek, akik pontosan tudták az erre a bolygóra történő leszületésük előtt, hogy mik lesznek a szabályok, és kik lesznek a csapattársaik.  


Nem lesz ez könnyű számotokra. Sok a létezésetek igazságára vonatkozó negatív reakció fog rátok zúdulni. Kérem, értsétek meg, mennyire nehéz lesz embertársaitok számára elfogadni a játszmáról szóló igazságot, és gyakorlatilag ugyanabban a lélegzetben megtudni azt, hogy kik ők valójában, nevezetesen halhatatlan, teljes lelkek. Mi látjuk, hogy ez okozhat némi zavargást kívül és belül egyaránt, de azt is látjuk, hogy ez csak egy rövid szakasz lesz, amelyet sikeresen le fogtok győzni. Ti mesterek vagytok, és már olyan sok mindent elértetek, hogy ezt a támogatást ki fogjátok terjeszteni ennek az időnek az embertársaira is. Bizony, ti annyira erőteljesek vagytok, hogy gond nélkül fel tudtok lépni ezen időben, fel tudjátok vállalni a feladatotokat és végre fogjátok azokat hajtani.   


Számítsatok sok és eget rengető Felfedésre az előttetek álló időben. Emlékeztetünk benneteket, hogy a Felfedés nem csak a rólunk, csillag fivéreitekről és csillagnővéreitekről szóló információkat tartalmazza. Ez csak egy része a Felfedésnek, és főként a bolygótokon lejátszódó játszma céljáról, tartalmáról és végkimeneteléről szóló publikációk lesznek azok fontos alkotóelemei. 


A mi nézőpontunkból, mi látjuk, hogy fejlődtök és a Felfedés gyümölcsei hogy érnek be. Mi látjuk, hogy fogjátok mindezt elsöprően legyőzni, és ez bennünk elragadtatást és hálát ébreszt. Nektek sikerülni fog, higgyetek magatokban, ahogy mi is hiszünk bennetek. És ne feledjétek. Soha, egyetlen pillanatra sem vagytok egyedül. Nem kell egyedül végigjárnotok ezt az ösvényt, mi szorosan itt vagyunk mellettetek. Hívjatok minket, ha segítségre van szükségetek, és mi itt vagyunk számotokra.


Ashtar vagyok, a ti fivéretek, aki olyan nagyon szeret benneteket, annyira csodál titeket, és igen, annyira büszke rátok, amit szavak nem tudnak kifejezésre juttatni. Legmélyebb és szívbéli szeretettel:

Ashtar.


Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

ASHTAR beszél /2013. június 12.
Philipp közvetítése

Ashtar elmondja: Világotok pénzügyi átalakulása a Felfedés alapja

Jelenleg sok dolog történik világotokban, ami kételyt ébreszt bennetek az Isteni Terv tekintetében. Sokan kérdezitek, “Hogy lehetséges, hogy mi a szeretetről és a békéről beszélünk, a legcsodásabb dolgokat ígérve nektek, miközben látszólag káosz, erőszak és elnyomás uralkodik világszerte?” Kérlek, értsétek meg azt, hogy ez az utolsó pihegése a sötét energiáknak - bármi, ami nem a Fényből van, el lesz mosva, vagy át lesz alakítva. A sötét erő ellenzi ezt az átalakulást – küzd és a végsőkig ki fog tartani. De annak sorsa megpecsételődött.

Mi látjuk a megoldásokat a világ konfliktusaira – nemcsak Törökországban és Szíriában, melyek jelenleg legjobban foglalkoztatják a médiát – hanem a nemek közötti konfliktusokra, különböző népcsoportok és vallások közti konfliktusokra egyaránt. Mi látjuk, hogyan olvadnak el ezek a konfliktusok, és mi emelkedik fel ezek helyett. És ez egyedülálló a világotokban – egy példa nélkül álló béke vár rátok.

Ti azt kérdezitek, “Mikor?” Nos, ez nagyban tőletek függ. Küldjétek ki fényeteket és szereteteteket, és segítsétek átalakítani az összes negatív energiát világotokban. Mi meglehetősen aktívak vagyunk abban, hogy behozzuk a Központi Napotok energiáit világotokba, de az igazi átalakítás, a legyökereztetés [földelés] és ezen bejövő energiák növelése a ti feladatotok.

És – ha meg van engedve, hogy ezt mondjam – valójában ez a ti elsődleges kötelességetek, függetlenül attól, hogy milyen más feladatokat vállaltatok fel pluszként Jelenleg mi nem akarunk mélyebben belemenni a ti aktuális világi ügyeitekbe, de mi igenis tájékoztatni óhajtunk titeket arról, ami közvetlenül “az ajtótok előtt van”, mert ez jelentősen hatással van erre az átalakulásra.

Elmondtuk nektek, hogy a pénzügyi rendszeretek átalakítása már megtörtént, és csak kivitelezésre vár. Továbbá, megmondtuk nektek, hogy a sötét erőknek nincs több erejük ezt késleltetni, vagy tovább megakadályozni azt. Ezt mi meg tudjuk erősíteni, és ti azt is meg fogjátok látni, hogy ez miért olyan fontos.

Az elkövetkezendő napokban és hetekben többet meg fogtok erről tudni, és – ami még jobb- meg fogjátok azt tapasztalni. Mi várjuk azt, hogy miképp dörzsölitek szemeteket hitetlenkedve, azt kérdezve magatoktól: “Ez valóban megtörténik? Álmodom-e?” Ezután a rövid időszak után túláradóan boldogok, és teljes mértékben izgatottak lesztek.  Ez önmagában is nagyon fel fog emelni benneteket, és rezgésszámotok magasabb szintre lesz emelve. Tehát én, Ashtar miért mondom el ezt nektek? Mivel az öröm, amit meg fogtok tapasztalni az új pénzügyi bevezetésével teljes mértékben kritikus abban a tekintetben, hogy annak az alapját fogja képezni, hogy a Felfedés megtörténhessen.

Jelenleg, az emberiség többsége hisz abban, hogy lehetséges, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Mindazonáltal, különbség van a között, hogy ez nem kizárt, vagy hogy hiszünk benne. Mit gondoltok mi történne, ha egy jelentős mértékű berepülést hajtanánk végre? Az emberiség többsége félelemmel és rettegéssel reagálna? Hogy reagálna a jelenlegi pénzügyi rendszeretek? Nem több erőszakot és káoszt eredményezne az?

Tehát, most kérdezd meg magadat, milyen lenne az, ha az emberiség fel lenne emelve egy új és tisztességes pénzügyi rendszer által? Az öröm és a boldogság, ami a jelenlegi tisztességtelen gazdasági rendszertől való láncok elszakadását eredményezné, és mindenki megszabadulna a rabszolgaság igájától az új pénzügyi átalakulás által? Nem gondoljátok azt is egyben, hogy mindez automatikusan meg fogja oldani sok jelenlegi problémátokat? És erre alapozva, annak felfedése – hogy csillag családotok itt van, és újra egyesülni szeretne veletek – nem fogadnák sokkal jobban?

Ekképpen, meg tudjuk erősíteni, amit mások jelentettek – és sokan már sejtetek – a Felfedés le fog játszódni, mihelyt a szükséges lépések bevezetésére sor fog  kerülni az új, tisztességes gazdasági rendszer sikeres beindításához. Azután jöhetünk hozzátok, és megajándékozhatunk benneteket mindennel, amit már bejelentettünk nektek.

És a ti nézőpontotokból talán az a legcsodálatosabb dolog, hogy mi hetekről beszélünk, és nem évekről, amíg ez az alapvető gazdasági rendszer átalakulás felgyorsul, és mindenki számára nyilvánvalóvá válik. És ha ez a „kő gurulni kezd”, biztosak lehettek benne, hogy a Felfedés nem fog sokat váratni magára. Nagyon remélem, hogy ez az üzenet örömöt hoz számotokra – mivel ez a ti életetekben történik, a ti bolygótokon. Találjatok örömet az életetekben, és összpontosítsatok arra. A legmélyebb szeretettel, a ti Ashtarotok.

Csatornázta: Philipp
Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES