team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, April 11, 2013

Gaia praat over de feitelijke transitie periode - 8 april 2013Ashtar Spreekt: Gaia praat over de feitelijke transitie periode - 8 april 2013


Gaia: Ik dank Ashtar om me de gelegenheid te geven om via hem tegen jullie te spreken.
Ik ben Gaia. Ik ben je moeder die je vasthoudt en er voor je is. Jullie ontwikkeling werd door mij gedragen. Ik heb jullie ge’schaap-herderd’, ik heb jullie beschutting gegeven en bijgestaan om je ervaringen te verzamelen. Wat jullie bereikt hebben is verbijsterend. We waren er niet zeker van of jullie in staat zouden zijn om van koers te veranderen en om je weg terug in te slaan naar het Licht, zoals we hoopten. Maar jullie hebben het klaar gekregen en we feliciteren jullie van ganser harte!

Mijn hart is gek van plezier en mijn Liefde voor jullie is overweldigend. Ik ben trots op jullie. Jullie ontwikkeling zal nu veel sneller voortgaan. Alhoewel je verstoringen zult zien aan de buitenkant die jullie konden overtuigen van het tegengestelde, wees er alsjeblieft van verzekerd dat alles op schema gaat. Jullie zijn op weg om terug naar het Licht te gaan, dus laten we daar op dit moment over praten.


In de tussenliggende tijd moet je weten dat jullie de huidige overgangsfase hebben gemaakt en dat de Hemel zijn toestemming heeft gegeven.  Deze korte periode zal geen jaren meer duren – we praten nu over maanden in jullie tijd. In deze periode zullen meer van jullie broeders en zusters de gelegenheid krijgen om aan boord van het schip te gaan, dat “Ascentie”n heet.   Dit feit alleen al moet jullie laten zien welke machtige en liefdevolle Wezens jullie zijn.

In deze fase van overgang gaat het allemaal over het integreren van nog meer Liefde. Alles dat hoort bij de oude energie zal aan de oppervlakte worden gebracht, om jullie in staat te stellen om de oude overblijvende energie te transformeren. Dit voert naar consequenties in en buiten jullie die in bepaalde mate nogal onprettig voor jullie kunnen worden. Laat het gebeuren en accepteer dit – het is een teken dat je inderdaad aan het veranderen bent.

Het meest belangrijke feit dat jullie moeten weten tijdens deze transitie, is dat de Hemel nooit zal toestaan dat nieuwe wereld conflicten gaan uitbreken. De situatie kan alarmerend lijken, met nieuwe conflicten die uitbarsten en oude die overal op mijn oppervlakte intensiveren. Maar als je die conflicten observeert, ze onderzoekt met je hart en dan zullen jullie je realiseren dat geen ervan in zichzelf de potentie heeft om onze reis samen tegen te houden.

De Hemel heeft bevolen dat we zullen terugkeren naar de hogere dimensies en niets kan meer gebeuren dat dit bevel kan doen ontsporen of neerslaan. Deze negatieve energieën die nu verschijnen, worden opgelost, dus vrees ze niet. Onze bestemming is Goddelijk bevolen en we zullen het allemaal samen bereiken, ieder op zijn tijd.

Zoals is vermeld, ben Ik als Licht Wezen reeds in de vijfde dimensie aangekomen. Vanuit een multi-dimensionaal perspectief, ben ik reeds de planeet die bloeit van schoonheid en niet meer met lage vibrationele energieën. Jullie zijn nog in de tussenliggende fase, in de overgang. Aan een kant hebben jullie het eind van je derde dimensionale ervaring al bereikt, maar jullie hebben nog niet de uiteindelijke bestemming bereikt. Door je Licht vast te houden en uit te zenden, Geliefde Lichtwerkers, zullen jullie medemensen naar je toetrekken. Op deze wijze helpen jullie hen om zichzelf uit de ketenen te bevrijden van de derde dimensie en om vibrationeel met mij in harmonie te komen.

Wat op jullie wacht aan het eind van het huidige pad? Mij! Ik verwacht jullie in een dimensie waar Liefde geen moeilijk woord is om vast te stellen. Jullie zullen geen woorden meer nodig hebben om Liefde te beschrijven, want jullie zullen Liefde zijn. Onvoorwaardelijke Liefde is jullie doel. Dit betekent dat jullie Liefde vrij is van iedere conditie, en dat jullie zo veel van Alles-Dat-Is zullen houden dat je constant overstroomt van vreugde, geluk en welzijn. Vanuit deze verheven staat zullen jullie je energie verkrijgen.

Jullie beginnen al te voelen dat Liefde – die nu nog niet permanent is maar dat zal spoedig wel het geval zijn – maar meer en meer zal zijn. Deze energetische stuw helpt om jullie van de oude ketenen te bevrijden en is de reden waarom antieke, verborgen patronen naar de oppervlakte worden gebracht om te worden getransformeerd.

Samen-Bestaan in de vijfde dimensie wordt ondersteund door de wederzijdse Liefde. Jullie hele focus ligt exclusief op Liefde. Vanuit dat focus zullen jullie samen het paradijs creëren dat ik al ben, maar dat jullie nog niet zijn binnengegaan.

Als jullie nu denken dat dit nog vele eeuwen zal duren, kan ik je verzekeren dat als je eenmaal hebt klaargekregen je vibraties te verhogen – om de oude energieën als een jas uit te doen – zal alles heel snel voortgaan. Jullie zullen dan niet meer stenen op je pad tegenkomen, die jullie eerst aan de kant moeten leggen. Alles samen gebracht en houd hetzelfde doel voor ogen. Door jullie inspanningen te verstevigen zullen jullie slagen, op een manier wat je een tijd geleden niet zou hebben durven dromen.

Alle beloftes die gemaakt werden aan jullie door jullie Lichtfamilie kunnen zich dan manifesteren. Jullie energetische verheffing is de voor waarde voor alle nieuwe technologieën, sociale veranderingen en jullie persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie verheffing eerst moest worden bereikt en voltooid, voordat de veranderingen waar jullie zo naar verlangd hebben, kunnen gebeuren aan de buitenkant. En jullie werken hier aan in het NU en jullie doen dit met veel passie en zelfs met een groter succes.

 Het is die verheffing van jullie energieën die de voorwaarde zijn voor de reünie van mijn diverse rijken. Ik spreek niet alleen over mijn innerlijke rijken waarover we eerder hebben gesproken. Ik praat ook over de natuurlijke en dieren koninkrijken, die lang geleden achter de sluier waren gegaan terwijl ze vurig naar voren keken om in staat te zijn met jullie weer openlijk te communiceren en uit te wisselen.

Vroegen jullie jezelf niet af waarom er legendes bestaan over elven, feeën, kabouters en dwergen? Jullie werd verteld dat deze allemaal maar sprookjes zijn zonder enige waarheid – gefabriceerd voor jullie plezier. Niets is verder van de waarheid, want de rijken van dwergen, elven en feeën bestaan, op dezelfde wijze als jullie menselijke Koninkrijk bestaat.

Want werkelijk, wonderen wachten jullie op. Jullie heerlijkheid zal onbegrensd zijn, als je al deze wonderen kunt omvatten. We kijken allemaal uit naar deze tijd.

De lange wachttijd komt ten einde. Laat je inspanningen niet verzwakken. Zend Liefde en wees Liefde. Dit is de basis van alles dat je kunt doen om de ontwikkelingen te laten gebeuren, zoals we allemaal wensen

Als jullie zouden weten hoeveel ik van jullie Houd. Ik ben jullie Moeder. Mijn ziel is Gaia. Jullie zijn mijn kinderen die ik bescherm en waar ik van houd. Hoe kijk ik uit naar de dag waarop jullie dat allemaal erkennen. En deze dag is dichtbij – heel dichtbij.

In diepste, grenzeloze liefde,

Jullie Gaia


Channeler Philipp     

Webpage:     ASHTAR through Philipp

 Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES