team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, April 19, 2013

22:03:2013 – Rodon din Agatha vorbeste Lumii voastre


Romanian flag butterfly flying, isolated on white background stock photography


22:03:2013 – Rodon din Agatha vorbeste Lumii voastre


Ashtar comunicã:

Rodon din Agartha vorbeste Lumii voastre  - 22 martie 2013


Ashtar:  Este o mare plãcere pentru mine sã vorbesc cu voi iarãsi. Rodon din Agartha se gãseste lîngã mine, si ar dori sã vã dea mai multe informatii despre lumea sa. Deci, vã trec la Rodon.

Rodon:  Sunt Rodon din Agartha si vã salut de la inimã la inimã – în limba noastrã spunem “Alaoh”.

Vã multumesc pentru ocazia pe care mi-o dati, pentru a vã vorbi despre lumea mea. Suntem mereu lîngã Dvs. Noi vã ajutãm si iubim, asa cã este o mare plãcere – si o onoare, astfel – de a avea aceastã comunicare cu Dvs.


Echinoctiul din luna Martie, a trecut si s-a simtit energia - în toatã lumea, în cea mai bunã manierã pentru toti, si de acord cu nivelul vostru de dezvoltare. În primul rînd lãsati-vã sã simtiti schimbãrile în interiorul vostru, prin ceea ce intrã în inima voastrã pentru a descoperi aceste schimbãri.

Lumea aflã din ce în ce mai mult despre noi, fratii si surorile voastre ale Pãmîntului Interior. Aici “ Ne aflãm “ si asteptãm, pînã cind la suprafatã veti deveni suficient de avansati, pentru a putea stabili din nou contact cu Dvs. Si acest moment a sosit acum.

Avem cunostintã, cã dvs de mult asteptati deasemenea aceastã întîlnire, cu toate cã cunoasteti putin despre noi. Însã a sosit momentul, cînd veti învãta mai multe, pentru cã nu va mai fi posibil sã fie ascunsã existenta noastrã, sub un vãl de acoperire si secrete. Este ora ca acest adevãr sã fie revelat humanitãtii.

Voi nu sunteti singuri, nici în Univers, nici pe Gaia. Aici pe Gaia voi apartineti unei familii umane mai mari care doreste sã se reuneascã cu Dvs., cu toate cã nu ati avut cunostintã de existenta ei.

Cu toate acestea, acest vãl se va ridica. Vom face primele contacte cu ambasadorii selectionati, care vor apropia mai mult lumile noastre. În continuare, vi se vor da  explicatii despre noi, de modul în care sã vã puteti pregãti, pentru reunificarea noastrã – care este iminentã. Cum am spus-o, declaratia include deasemenea re-întîlnirea cu familia voastrã din Pãmîntul Interior.

Atunci, cine suntem ? Cum am spus, noi am intrat în regatele interne, pentru a evita coborîrea Humanitãtii în matéria mai densã. Aceastã separare de iubitii nostri frati si surori de pe Pãmîntul exterior a fost dureroasã pentru noi.

Însã aveam speranta cã într-o zi spirala descendentã a humanitãtii avea sã se termine, si reactia în contra ei se initiase. Si asta s.a întîmplat, multumitã dezvoltãrii voastre. Felicitãri !

Suntem multumiti, cã ni se permite sã vã dãm mai multe informatii despre noi, si sugerez ca sã vã informati despre noi în documentele scrise, si astfel veti sti mai mult despre noi. Exista multe intrãri dimensionale în regatul nostru, în toate continentele. Cu toate acestea, se mentin sigilate, pentru cã nivelele energiei humane, vor trebui în primul rînd, sã se adapteze energiei noastre, înainte de a fi capabili sã ne unificãm.

Viata în regatul nostru, consistã din Iubire si Bucurie. Avem un sursã de luminã, care ne proportioneazã luminã si cãldurã. Mari mãri împrejurul masei de pãmînt. Locuintele noastre si clãdirile, sunt de structurã cristalinã, de o frumusete de necrezut.

Nu experimentam moartea fizicã asa cum voi o cunoasteti, deoarece avem o difertã “ perioadã de viatã “, care se întinde dea-lungul multor generatii. Cînd vine momentul pentru noi, de a avea noi experiente, la sfîrsit terminãm prin a ne a shimba corpul nostru.

Trãim  în armonie si iubire reciprocã. Asociatiile noastre, se bazeazã pe obiectivul de a contribui la o mai bunã dezvoltare pentru toti.  Pentru noi este fundamentalã ora cînd se alege perechea, pentru cã relatia noastrã este sacrã, si are ca scop, sã continue sã sprijine dezvoltarea poporului nostru. Totul se realizeazã cu iubire. Fiecare act, fiecare gînd, si tot ceea ce petrece, se bazeazã pe iubire. Nu cunoastem sentimente ca: invidia, gelozia, chinul, frica si mînia.

Dacã corpurile noastre au nevoie de o ajustare energeticã, avem tehnologiile noastre de vindecare la dispozitia noastrã. Acestea sunt locuinte speciale, unde cristale vibreazã, cu ajutorul luminii si sunetului pe care le emit. Servesc de exemplu, pentru a echilibra energia noastrã corporalã. Ca si voi, avem sakre (rotile energetice ale corpului omenesc), care sunt armonizate si echilibrate cu tehnologiile noastre. Sunetul si lumina, actioneazã ca o cheie care echilibreazã conexiunile sakrelor noastre. Frecventele intrînde, curãtã corpul nostru si obtin un echilibru din disonantele posibile.

Dvs. ati fost informati referitor acestor tehnologii, si veti putea deasemenea  avea plãcerea sã le întrebuintati, pentru propriile  procese de vindecare. Trebuie numai sã cereti, si veti fi purtati, în timpul ciclurilor de somn, este o plãcere sã vã ajutãm în echilibrarea sakrelor.

Dvs. trebuie sã întelegeti, scopul acestor tehnologii de vindecare disponibile pentru voi. Trebuie sã ajutati la transformarea voastrã, însã nu o faceti pentru voi, o datã ce sunteti voi acei care executa transformarea. Din aceastã cauzã  nu ne este posibil nouã, fratii si surorile voastre din stele sã fãcem asta pentru voi, pentru cã asta poate interferi în evolutia voastrã, lucru care nu este permis.

Acestã informatie poate sã trezeascã interesul în família sa din Pãmîntul Intern. Trebuie sã vã deschideti inimile, si sã promovati relatia noastrã, deoarece datoritã acestui proces, întîlnirea noastrã se accelereazã enorm.

Totul este dragoste. Urmeazã-ti sentimentele tale, si permite ca Dragostea sã te conducã, pentru cã ziua în care dorinta ta de a se întîlni cu TOT CEEA CE ESTE se va împlini.

Vã iubim mult si asteptãm cu nerãbdare întîlnirea noastrã.

Alaoh,

Fratele vostru, Rodon.Canalisateur: Philipp

Webpage: ASHTAR through Philipp

Traductrice: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES