team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Tuesday, April 30, 2013

22:03:2013 -- Fiti Bineveniti în Familia Cosmicã


Romanian flag butterfly flying, isolated on white background stock photography


22:03:2013 – Fiti Bineveniti în Familia Cosmicã


Valurile de energie cosmicã


Universul întreg abundã de energie. Aceastã energie circulã sub forma de valuri între stele si contribuie ca întregul Cosmos sã vibreze. O vibratie de Iubire de ordinul întîi, vibratia Creatorului nostru, a Sursei noastre a tuturora. Intensitatea acestei vibratii variazã. Ea poate fi foarte subtilã, sau poate apãrea în anumite regiuni de o densitate mai intensã., în functie de conditiile vibratoare locale. Aceastã densitate vibratoare, se referã la calitatea dimensionalã a unei regiuni sau a unui sector. Aceastã energie, deja mentionatã, este utilizatã de cãtre cãlãtorii cosmici, pentru a parcurge universul, practic fãrã nici o energie intrinsecã.Ceea ce este adevãrat pentru Univers, este deasemenea pentru stele. În anii viitori, aceastã nouã tehnologie,o sã vã fie transmisã, si va putea fi în primul rînd utilizatã pe Pãmînt, unde o sã vã ajute sã scurtati considerabil distantele. Ea vã va ajuta deasemenea, sã vã întelegeti mai bine, ca cetãteni ai Pãmîntului, sã vã ajutati reciproc, si sã vã sustineti ca familie pãmînteascã. În cursul viitoarelor voastre cãlãtorii cosmice, voi vã veti prezenta ca o familie provenind de pe planeta Pãmînt. Originea regionalã, va fi irelevantã; deasemenea va fi originea rasialã, sau apartenenta socialã. Procesul acestei cetãtenii globale a Pãmîntului, o sã vã ocupe anii care vor veni, si va permite constiintei omenesti sã dea un mare pas înainte în evolutia sa.

Numeroasele energii diferite, care vã sunt familiare pe Pãmînt, sunt fuzionate în Cosmos într-o unicã energie. Ca metaforã, as vrea sã vã arãt numeroasele fire de pãr pe care le aveti pe cap, strînse si împletite într-o coadã. Aceastã fuziune de energie, este asemãnãtoare unei centrale electrice, de la care puteti sã trageti energia de care aveti nevoie. Este vorba de energie liberã – cu cît mai mult se scoate, cu atît mai mult ea curge. Aceastã energie este disponibilã tuturor fiintelor din univers, ea este liberã si evident gratuitã. Nu existã grupuri de lobby de energie, nici manipulãri, si niciun risc în productie ! Da ! dragi locuitori ai Pãmîntului, aceastã energie va fi în curînd la dispozitia voastrã, si o sã vã aducã o eliberare fãrã precedent. Aceasta vi se pare de neconceput, cãci sunteti obisnuiti chiar sã faceti rãzboaie, din cauza surselor energetice. Disponibilitatea unei energii gratuite si curate, este un drept omenesc, deci permiteti-vã sã vã dezvoltati liber ! Numeroase inovatii tehnologice vã vor aduce la acest obiectiv, sustinute de cãtre schimbarea paradigmei Noii Ere. Pas cu pas, mergeti cãtre eliberarea voastrã. Economia voastrã va trebui sã fie restructuratã. Cerem tãrilor care dispun de resurse energetice, sã-si diversifice veniturile lor, pentru a putea supravietui economic.

Eu sunt, Ashtar Sheran al Comandamentului Spatial, mã las purtat de cãtre energia cosmicã, care mentine împreunã toatã Creatia. Eu sunt o entitate (fiinta) care colaboreazã peste stele, cu ierarhiile regionale, legiunile îngeresti, si reprezentantii lor. Din perspectiva mea cosmicã, pot transmite colaboratorilor mei, o viziune mai largã a situatiei. Apartin matritei originale a Universului, energiei Iubirii care îmbrãtiseazã Totul,care permite ca totul sã curgã, si sã fie responsabil de evolutie. Din cauza viziunii mele prioritare holistice , eu sunt capabil sã intervin atît în macro, precum în micro cosmos, si sã-mi iau rãspunderea referitor la evolutie în toate privintele. Evident , eu nu sunt singurul responsabil de acestã sarcinã, însã am lîngã mine colaboratori cosmici minunati ai Luminii. Legiunile de îngeri, ierarhiile spirituale, si Comandul Ashtar lucreazã pentru evolutia Luminii, energiei Iubirii, care impregneazã pe fiecare dintre noi si ne hrãnesc. În consecintã, noi suntem toti legati unii de altii în UNU. O familie minunatã divina de Luminã si Iubire.Webpage: ASHTAR through Philipp

Traductrice: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES