team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, April 19, 2013

19:03:2013


Romanian flag butterfly flying, isolated on white background stock photographyAshtar Comunicã: Transformarea Voastrã este din ce în ce mai Vizibilã -
19 Martie, 2013Ashtar:

1. Avem o deosebitã plãcere de a vorbi din nou cu voi. Ne dãm seama de cum vã simtiti în acest moment al lui Acum, momentul în care Energiile Echinoctiului lunii Martie, sunt atît de puternice – sunt din ce în ce mai înalte, cu toate cã vor scãdea dupã acest Echinoctiu. În loc de a cãuta schimbãrile în exterior, contemplati minunatele transformãri, pe care energiile le vor face în interiorul vostru – multi vor simti acelasi lucru.

2. Suntem mai aproape de voi ca niciodatã, si plini de o nerãbdare fericitã, în vederea reîntîlnirii noastre. Vã protejãm si ajutãm pe toti. În prezent colectivul omenesc, traverseazã o fazã foarte intensã de transformare, si asa cum v-am explicat de multe ori, puteti sã observati acest procedeu dacã vã coborîti in interiorul vostru ...

3. Priviti-vã în oglindã – vedeti unde vã gãseati acum cîteva luni de zile, si comparati-vã cu pozitia actualã. Vedeti schimbãrile pe care le-ati fãcut ? Vedeti cum vã simtiti mai lãmuriti si iluminati ? În consecintã, nu vã surprindeti dacã deodatã, veti gãsi cã nu mai apreciati anumite activitãti, bãuturi sau alimente, care vã plãceau în trecut.


4. Acesta este un proces natural – cu cît mai multã Luminã absorbiti, cu atît mai putin interes veti avea în  alimente sau bãuturi, si în tot ceea ce nu apartine Luminii. Dacã veti avea probleme, chemati-ne pentru a vã putea ajuta, si cereti o curãtare si dezintoxicare a corpurilor voastre. Este posibil sã atingeti acest obiectiv, în moduri variate. Puteti sã ne cereti sã vã transportãm la bordul navelor noastre de vindecare, în timpul perioadei voastre de somn. Puteti sã folositi Flacãra Violetã, a iubitului nostru frate St. Germain, sau sã puteti sã cereti Arhanghelului Rafael, sã lucreze în voi, cu raza sa de Luminã Verde de Vindecare. Cereti, pentru cã toti, suntem nerãbdãtori sã vã ajutãm.

5. Transformarea corpurilor voastre, se va putea sã vã cauzeze perturbãri temporare, însã acceptati-le cu recunostintã. Fãcînd-o, veti usura procesul, si veti asigura, cã transformarea se va face, în modul cel mai linistit posibil. Toate fiintele omenesti trec la ora actualã, prin acest proces de transformare, si cu cît mai acceptati si primiti aceastã schimbare cu inima deschisã, cu atît mai usor si rapid veti ajunge la acest scop.

6. Stim cã ne repetãm. Puteti sã întrebati dece nu exista o dovadã  mai tangibilã a acestei transformãri. Bine, este un lung proces, care va mai continua cîtva timp. În cea mai mare parte a cazurilor, nu se va întîmpla o schimbare de zi pe noapte, pentru cã aceasta ar fi prea violent pentru corpurile voastre, deci, sã fiti siguri si sã aveti încredere, cã acest proces se va întîmpla în modul mai adecvat pentru voi.

7. Suntem cu totii implicati în aceastã transformare, si noi, fratii vostri si surorile voastre din Stele, o sã vã ajutãm cu ale noastre cunostinte de vindecare. În timp ce visati, voi veniti la bordul navelor noastre, si noi ajutãm procesul vostru de transformare, cu tehnologiile noastre de vindecare, bazate pe sunet si luminã. Cînd vã treziti dimineata, puteti sã vã simtiti plini de energie, sau puteti sã gãsiti cã sunteti epuizati, ca si cum ati fi lucrat toatã noaptea. Cu toate acestea, ambele senzatii sunt un semn clar, cã am lucrat în voi.

8. Începind din acest moment, veti recunoaste din ce în ce mai multe evidente tangibile, în lumea voastrã  exterioarã, indicînd în mod clar, cã procesul de transformare, actioneazã din plin.

9. Guvernele, sunt în schimbare în toatã lumea, si persoanele protesteazã, împotriva injustelor conditii de viatã. Ciprul, este un bun exemplu, de cum Omenirea nu o sã mai tolereze continuarea vechilor modele de energie.

10. Nu mai este acceptabil sã furi banii acelora care au suferit destul sub vechea energie. Omenirea se revolteazã si cautã solutii, care sunt conforme cu noile energii transfomatoare. Aceste solutii sunt cunoscute, si sunt gata pentru afi puse în aplicare.

11. Observati ce se întîmplã în Cipru, si vedeti cum lumea voastrã s-a schimbat deja. Cu cîteva luni în urmã, ati fi crezut cã o tarã micã, cu impact redus în politica mondialã, putea sã ducã la un efect global în asa de mare scalã ? Lumea întreagã însoteste Ciprul cu uimire, avînd în vedere modul cum persoanele se revolteazã, si efectul pe care aceastã procedurã îl provoacã.

12. Asa cum v-am spus, baza tuturor programelor de prosperitate este definitã de voi, punînd în aplicare schimbãrile necesare, si pentru cã nu sunteti dispusi sã continuati sã acceptati status quo-ul. Aceasta este forma cum procesul de transformare functioneazã, - pas cu pas, cîstigînd vitezã, si devenind în mod eficient, mai vizibil, pentru lumea exterioarã.

13. Dacã ati putea sti, cît de mult sunteti iubiti ! Suntem lîngã voi, în  fiecare moment al zilei voastre. Vã iubim pe toti atît de mult, pentru cã sunteti Família noastrã.
Cu Dragoste,


Fratele vostru Ashtar,


Canalisateur: Philipp

Webpage: ASHTAR through Philipp

Traductrice: FlorikaNo comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES