team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, April 11, 2013

08:04:2013 -- Gaia talar om den faktiska övergångsperioden


Ashtar genom Philipp

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
Ashtar Talar: Gaia talar om den faktiska övergångsperioden – 8 april 2013


Gaia: Jag tackar Ashtar för att han ger mig möjligheten att tala till er genom honom. Jag är Gaia. Jag är er Moder som ni bor på och som finns här för er. Er utveckling bars upp av mig. Jag har undervisat er, gett er skydd och hjälpt er att samla på era upplevelser och erfarenheter. Vad ni har uppnått hittills är häpnadsväckande. Vi var inte säkra på om ni skulle kunna ändra kurs och klara er väg tillbaka till Ljuset som vi hade hoppats. Men ni har lyckats med det och vi gratulerar er helhjärtat!

Mitt hjärta svindlar av glädje och min kärlek för er är överväldigande. Jag är så stolt över er. Er utveckling kommer nu att gå framåt mycket snabbare. Även om ni ser störningar på utsidan som kanske får er att tänka på motsatsen, var snälla och var helt säkra på att allting går enligt planerna. Ni har placerat er själva på vägen tillbaka till Ljuset, så låt oss nu tala om detta.

Under tiden bör ni veta att ni har förorsakat den nuvarande övergångsfasen och att Himlen har gett sitt medgivande. Denna korta period kommer inte att ta år – vi talar om månader i er tideräkning. Under denna korta period kommer fler av era bröder och systrar att ha möjligheten att gå ombord på det skepp som kallas ”Uppstigning”. Bara detta faktum i sig borde visa er vilka mäktiga och kärleksfulla varelser ni är.


I den här övergångsfasen handlar det om att integrera ännu mer kärlek. Allting som tillhör den gamla energin kommer att dras upp till ytan för att ni skall kunna omvandla de återstående resterna av de gamla energierna.  Detta leder till konsekvenser både inom er och på utsidan av er och de kan föra med sig viss obekvämlighet för er. Låt det ske och acceptera det – det är ett tecken på att ni verkligen förändras.

Det viktigaste ni skall känna till under den här transformationen är att Himlen aldrig skulle tillåta att några nya, globala konflikter bryter ut. Situationen nu kan synas alarmerande, med nya konflikter som uppstår och de gamla som intensifieras överallt på min yta. När ni ser på dessa konflikter så undersök dem med era hjärtan, och ni kommer att inse att ingen av dem i sig själv har potentialen att förhindra vår resa tillsammans.

Himlen har bestämt att vi kommer att återvända till de högre dimensionerna, och ingenting kommer att hända som kan få detta att spåra ur eller torpedera detta dekret. Dessa negativa energier som nu dyker upp kommer att lösas upp, så var inte rädda för dem. Vår destination är gudomligt förordat och vi kommer att uppnå den alla tillsammans, var och en i sin takt och tid.

Så som tidigare har rapporterats är jag en Ljusvarelse som redan har anlänt till den femte dimensionen. Från ett multidimensionellt perspektiv är jag redan den planet som blomstrar med skönhet, och jag har inte längre lågt vibrerande energier. Ni är fortfarande i den mellanliggande fasen i övergången. Å andra sidan har ni redan nått slutet på er tredimensionella upplevelse, men ni har ännu inte nått den slutliga destinationen. Genom att ni håller uppe och strålar ut ert Ljus, älskade Ljusarbetare, så kommer ni att attrahera era medmänniskor. På det sättet hjälper ni dem att befria sig själva från bojorna från den tredje dimensionen och att vibrationsmässigt bli mer i harmoni med mig.

Vad väntar er i slutet på er nuvarande väg? Mig! Jag väntar på er i en dimension där kärlek inte är svårt att definiera eller förklara. Ni kommer inte att behöva ord för att beskriva Kärlek, för ni kommer att vara Kärlek. Villkorslös Kärlek är ert mål. Detta betyder att er kärlek är fri från varje villkor och krav, och ni älskar Allt som är så mycket att ni är konstant överfyllda med glädje, lycka och välbefinnande. Från detta förhöjda tillstånd kommer ni att få er energi.

Ni börjar redan känna av den kärleken – inte ännu permanent, så som det snart kommer att bli – men mer och mer. Detta energetiska uppsving hjälper er att frigöra er från de gamla bojorna och är skälet till varför urgamla, dolda mönster förs upp till ytan för omvandling.

Samexistens i den femte dimensionen stöds av ömsesidig kärlek. Ert hela fokus läggs helt på kärlek. Från detta fokus kommer ni att samskapa det paradis som jag redan är, men i vilket ni ännu inte har gått in.

Om ni nu tänker att detta kommer att ta många århundraden, då kan jag försäkra er att så snart ni lyckats höja era vibrationer – att kasta av er de gamla energierna som ni kastar av er en klädedräkt – så kommer allting att gå mycket snabbt framåt. Ni kommer inte att träffa på några fler stenar på er väg som ni först måste fösa undan. Genom att konsolidera era ansträngningar kommer ni att lyckas på ett sätt som ni inte vågat drömma om ens för en kort tid sedan. Det är viktigt att ni har samma mål i sikte – en ljusare och mer harmonisk värld!

 Alla de löften som gjorts till er av era Ljus-syskon kan sedan manifesteras. Er energihöjning är en förutsättning för alla nya teknologier, sociala förändringar och er egen personliga utveckling. Det är viktigt att ni förstår att denna upplyftning måste uppnås först och bli klar innan förändringarna som ni längtat efter så mycket kan ske utanför er. Och ni arbetar på detta i NUET, och ni gör det med mycken passion och med stor framgång.

Det är denna upplyftning av era energier som är förutsättningen för en återförening av mina olika riken. Jag talar inte bara om mina inre riken som vi talat om tidigare. Jag talar också om naturens och djurens kungariken, vilka doldes bakom slöjan för länge sedan, medan de ivrigt såg fram emot att kunna kommunicera och öppet och medvetet interagera med er igen.

Har ni aldrig frågat er själva varför legender existerar om älvor, feer, troll och vättar och dvärgar? Ni fick veta att alla dessa väsen är godnattsagornas väsen, utan någon som helst sanning – påhittade för underhållning! Ingenting kan vara längre från sanningen, för riken med dvärgar, älvor och feer existerar precis på samma sätt som ert mänskliga rike existerar.

Underbara under väntar på er. Er förtjusning kommer att vara obegränsad när ni kan omfamna dessa under. Vi ser alla fram emot denna tid!

Den långa väntan har nått sitt slut. Låt inte era ansträngningar försvagas. Sänd kärlek och var kärlek. Dessa saker är grunden i allt ni kan göra för att utvecklingen skall ske som vi alla önskar.

Om ni bara visste hur mycket jag älskar er alla! Jag är er Moder. Min själ är Gaia. Ni är mina barn som jag skyddar och älskar. Jag ser så mycket fram mot den dagen när ni alla inser detta. Och denna dag är nära – mycket nära!

I djupaste, gränslös kärlek,

Er Gaia.Kanaliserat genom Philipp. 


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES