team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, April 12, 2013

08:04:2013 - Aštar promlouvá: Gaia hovoří o nynějším období přechodu

Czech Republic flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 16035253


Aštar promlouvá: Gaia hovoří o nynějším období přechodu (8. dubna, 2013)

Děkuji Aštarovi za to, že mi dal příležitost skrze něj k vám promluvit.

Já jsem Gaia. Já jsem vaše Matka, která je tu pro vás a která vás podporuje. Váš vývoj byl uskutečněn mnou. Vedla jsem vás, chránila a pomohla sbírat vaše zkušenosti. Je úžasné, čeho jste dosáhli. Nebyli jsme si jistí, jestli budete schopni změnit kurz, a vrátit se na cestu zpět ke Světlu, tak jak jsme doufali. Ale vám se to podařilo a my vám z celého srdce gratulujeme!


Mé srdce má závratnou radost a má láska k vám je ohromující. Jsem na vás pyšná. Váš vývoj teď bude probíhat mnohem rychleji. I když kolem sebe vidíte zmatky, které vás mohou přesvědčit o opaku, prosím, buďte si jisti, že všechno jde podle plánu. Umístili jste se na cestu zpět ke Světlu, takže pojďme si teď o tom promluvit.


Zatím byste měli vědět, že jste způsobili současnou fázi přechodu, a že Nebe dalo svůj souhlas. Toto krátké období nebude trvat roky - mluvíme o měsících vašeho času. Během tohoto období mnoho z vašich bratrů a sester dostanou možnost nalodit se na palubu lodě jménem "Ascension" (Nanebevstoupení). Tento fakt sám o sobě by vám měl ukázat, jak mocné a milující jste bytosti.V této fázi přechodu je to vše o začlenění ještě více lásky. Všechno, co patří ke staré energii, vyjde na povrch, aby vám bylo umožněno transformovat zbytek starých energií. To povede k následkům uvnitř a mimo vás, a v nějakém rozsahu to pro vás může být i docela nepříjemné. Nechť se tak stane a přijměte to - je to známkou toho, že se skutečně měníte.


Nejdůležitější věc, kterou byste měli vědět během této transformace je, že Nebe by nikdy nedovolilo, aby vypukly nové globální konflikty. Situace se může zdát alarmující, vzhledem k tomu že se rozrůstají nové konflikty a ty staré se zintenzivňují všude na mém povrchu. Nicméně když pozorujete tyto konflikty, prozkoumejte je svým srdcem, a uvědomíte si, že žádný z nich sám o sobě nemá potenciál, aby zabránil naší společné cestě.


Nebe rozhodlo, že se vrátíme do vyšších dimenzí, a nestane se nic, co by mohlo vykolejit nebo potopit toto usnesení. Tyto negativní energie se nyní jeví jako rozpuštěné, takže se jich nemusíte bát. Naše určení je Božsky rozhodnuté a všichni společně toho dosáhneme, každý zvlášť ve svém čase.

Jak už bylo řečeno, já jakožto Bytost Světla, jsem už dorazila do páté dimenze. Z multidimenzionálního pohledu, jsem již planeta, která vzkvétá krásou a je zcela bez nízko vibračních energií. Vy jste stále ve střední fázi, v přechodu. Na druhou stranu, už jste dosáhli konce své třídimenzionální zkušenosti, ale ještě jste nedosáhli konečného předurčení. Udržením a vyzařováním svého Světla, milovaní Pracovníci Světla, si přitáhnete svého bližního. Tímto způsobem jim pomůžete, aby se sami osvobodili z pout třetího rozměru a vibračně se se mnou sladili.

Co vás čeká na konci vaší současné cesty? Já! Očekávám vás v dimenzi, kde Láska není obtížně definovatelným slovem. Nebudete potřebovat slova, abyste popsali Lásku, protože budete Láskou. Bezpodmínečná Láska je vaším cílem. To znamená, že vaše Láska je osvobozena od jakýchkoliv podmínek, a že milujete Vše-co-jest tak moc, že neustále přetékáte radostí, štěstím a blahobytem. Z tohoto pozvednutého stavu budete čerpat svou energii.

Už tu Lásku začínáte pociťovat – sice ne natrvalo, jak tomu brzy bude - ale čím dál tím víc. Toto energetické posilnění vám pomůže oprostit se od starých pout, a je důvodem, proč dávné, skryté vzorce při transformaci vyjdou na povrch.

Soužití v páté dimenzi je podpořeno vzájemnou láskou. Zcela se zaměříte výhradně na Lásku. Z tohoto záměru budete spoluvytvářet ráj, kterým už jsem, ale do kterého jste ještě nevstoupili.


Pokud si teď myslíte, že to zabere mnoho století, pak vás můžu ujistit, že jakmile se vám podaří zvýšit si své vibrace - zahodíte své staré energie jako kabát - všechno půjde mnohem rychleji. Již nikdy na své cestě nepotkáte překážky, které jste předtím odsunuli stranou. Všichni spojíme své síly a v mysli udržíme stejný cíl. Konsolidací svého úsilí uspějete způsobem, o kterém jste se ještě před časem neopovažovali ani snít.

Všechny sliby, které vám byly dány vašimi Světelnými sourozenci, se poté mohou projevit. Vaše energetické povznesení je předpokladem pro všechny nové technologie, sociální změny a váš osobní rozvoj. Aby se změny, po kterých tolik dychtíte, mohli uskutečnit mimo vás, je důležité, abyste pochopili, že nejdříve musí být dosáhnuto a ukončeno toto povznesení. A na tom vy Nyní pracujete, a děláte to s velkou vášní a ještě větším úspěchem.

Právě toto povznesení vašich energií je podmínkou pro znovusjednocení několika mých světů. Nemluvím pouze o svých vnitřních světech, o kterých jsme mluvili předtím. Mluvím taky o královstvích přírody a zvířat, která byla před dávnou dobou zakryta oponou, zatímco se dychtivě těšila, že opět budou schopna komunikovat a otevřeně a vědomě s vámi na sebe vzájemně působit.

Ptali jste se někdy sami sebe, proč existují legendy o elfech, vílách, skřítcích a trpaslících? Bylo vám řečeno, že jsou to všechno pohádky na dobrou noc bez jakékoliv pravdy - vyrobené pro vaše pobavení! Nic nemůže být pravdě vzdálenější, jelikož světy trpaslíků, elfů a víl existují stejným způsobem jako existuje Království lidí.

Upřímně, čekávají vás opravdové divy.  Až budete moci tyto divy obklopit, vaše potěšení bude neomezené. Všichni se na tuto dobu těšíme!

Dlouhé čekání se chýlí ke konci. Nedovolte, aby vaše úsilí polevilo. Posílejte Lásku a buďte Láskou. Toto je základem všeho, co můžete udělat, aby se pokrok uskutečnil, jak po tom všichni toužíme.

Kdybyste jen věděli, jak moc vás miluji. Já jsem vaše Matka. Má duše je Gaia. Vy jste moje děti, které chráním a miluji. Jak moc se těším na den, kdy to všichni poznáte. A tento den je blízko - velice blízko!

V nejhlubší, bezmezné lásce,

Vaše Gaia.


 Channeller: Philipp

Překlad: Jiri

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES