team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Saturday, March 2, 2013

SWEDISH -- ASHTAR - PART 2


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758


Ashtar genom Philipp den 27 februari. Del 1.


Välkommen tillbaka! Det är ett nöje att få kommunicera med dig igen. Du är för närvarande engagerad i att förbereda en engelsk översättning av min kanalisering till dig, som ursprungligen gavs till dig på tyska. Oroa dig inte, jag och många andra hjälper dig med detta.Vi tackar dig så mycket för att du öppnat upp dig själv till våra kommunikationer och att du arbetar så när med oss. Som vi redan har sagt så kommer vi att behöva din förmåga att kanalisera under bara en kort period, innan vi kan tala till er ALLA helt öppet, och ALLA kommer att enkelt kunna förstå våra meddelanden. Men under den här korta övergångsperioden behöver vi kanaler som dig för att få ut våra budskap.

Vi känner till dina tvivel och din oro för våra kommunikationer. Vi vet hur svårt det är för dig att acceptera att dessa meddelanden är legitima och inte är något som har uppstått från ditt sinne/ego. Låt mig få försäkra dig att du inte samtalar med ditt sinne och det är i själva verket inte möjligt, för din port till den andliga världen är så vidöppen att varje distraktion eller distraktioner från ditt ego/sinne är blockerade. Du är på den säkra sidan.

Dessutom, om du tillåter oss att tillägga detta (ett stort leende från Ashtar), tack till dig och alla som gjorde detta möjligt. Men, låt oss gå tillbaka till syftet med denna kanalisering. Motivet är Avslöjandet eller Tillkännagivandet av vår existens.

Vi har redan sagt att Avslöjandet är nära förestående och väntar vid din tröskel. Du har alldeles riktigt observerat att kanaliseringar om detta kommer i ökande antal och precision. Detta betyder inte att vi ger dig en detaljerad information om när och hur Avslöjandet kommer att ske.

Uppriktigt sagt så vill vi inte leverera sådan information, för allt det roliga skulle då vara borta när det äntligen kommer. Vad vi säger är att de kanaliserade budskapen fokuserar mer och mer på fakta kring källorna för Avslöjandet och varför det måste ske nu.

Innan detta NU-ögonblick skulle mänskligheten inte ha varit redo att ta emot sanningen. Det skulle varit en stor fara för människor att glida in i de negativa känslorna av rädsla, ilska och hat.

Tänk på hur du skulle ha reagerat på denna nyhet innan din andliga dörr öppnades och några som oss informerade dig helt plötsligt att dina stjärnbröder och -systrar har övervakat dig under eoner av er tid, och att det varit en enorm mörkläggning av världens regeringar för att hålla den informationen borta från dig? Hur skulle du ha reagerat på sanningen om oss och det faktum att vi alla är Ett och att vi faktiskt är här för att skydda er?

Det är sant att vi inte är här för att rädda er. Detta är inte vårt jobb och låt mig göra det väldigt klart. Det kommer aldrig att vara vår uppgift att rädda er från era egna manifestationer, förutsatt att sådana manifestationer inte har en negativ inverkan på den stora Planen för Allt Som Är (den Gudomliga Planen). Det är därför vi har förhindrat användandet av kärnvapen för att minska befolkningsantalet, som ursprungligen var avsikten hos era Mörka tjänare, och vi har också hjälpt er med rensningen av luften från föroreningar, såsom t ex chemtrails.

Er illusion om ”verkligheten” är den största av era manifestationer. Det är inte vår uppgift att rädda er från dessa illusioner… det är er uppgift (med vår hjälp, naturligtvis). Vad vi har gjort hittills är att skydda er från försök att förstöra er själva och er underbart vackra planet. Vi har sett till att er evolution inte spårade ur, som ett roderlöst skepp (för att låna denna nautiska term). Vi är här därför att vi är er familj och som sådan måste vi ta hand om varje familjemedlem. Kom ihåg: Vi Är Alla Ett!

Nu, i just detta ögonblick av NU, har ett stort skifte ägt rum och med detta hänvisar vi inte till skiftet som inträffade i ert förra kalenderår (21-12-12). Detta leder oss till svaret på frågan ”var börjar Avslöjandet?”

Mänskligheten har förändrats och det är ett inre skifte vi nu talar om. Borta är dagarna då vi måste oroa oss för starka, negativa reaktioner såsom ilska, rädsla eller hat för de meddelanden som kommer ut om sanningen att ni inte är ensamma i Universum, och att det finns en familj av Ljusvarelser som väntar på att få bli återförenade med er.

Mänskligheten har nått en nivå av ljus som gör att de kan acceptera sanningen utan onödiga och negativa reaktioner. Reaktionen hos de flesta av mänskligheten kommer nu att bli som ”Jag vet det! Jag har alltid vetat det”. Och de kommer att känna helt instinktivt att detta är den enda sanningen av allt som är: Vi är alla Ett!

Och detta är själva grunden till Avslöjandet (Disclosure), detta inre skifte som har ägt rum inom mänskligheten. Detta är grunden för alla de händelser som ni ser på som en ”avslöjandeprocess” i den yttre världen. Allt börjar i era hjärtan, i vartenda hjärta i varje enskild människa!

Detta är anledningen till att vi har informerat er om och om igen att ni INTE skall se utanför er själva på det vi kallar Avslöjandet utan hellre gå inom er och göra den nödvändiga kopplingen i ert hjärta. Utan detta inre vetande kan inte det yttre Avslöjandet äga rum.

Ni har framgångsrikt slutfört grundförutsättningen för detta. Mycket bra gjort, förresten. Vi gratulerar er alla från vår sida!

Låt mig sammanfatta detta nu, eftersom det är så viktigt. Avslöjandet kan endast ske när mänskligheten har fullgjort sitt hemarbete och har utvecklat tillräckligt med assimilering av ljus för att acceptera sanningen. Och detta har ni nu gjort med stor framgång. Begrunda dessa ord och läs dem med ert hjärta om och om igen.

Så var står vi nu i den yttre avslöjandeprocessen, med tanke på att ni har slutfört er del av processen? Exakt! Nu är det vår del att få Avslöjandet till stånd och vi kan nu ta en starkare roll i situationen. Ni har passat över startpinnen till oss, så att säga.

Dominobrickorna faller just nu. Nu är vi i ledningen och puttar till dominobrickorna och de faller alla precis som de skall. Ni vet inte om detta och ni kan ännu inte se och till fullo förstå den här processen, men denna kedjereaktion går nu i full fart framåt och ingenting kan förhindra den.

Lita på att vi är väl förberedda och att vi mycket väl vet vad vårt jobb är och vad vi måste göra och när. Tidpunkten är perfekt och inga förseningar kommer att tillåtas. De yttre händelser som vi har refererat till, och som visar mänskligheten att Avslöjandet är här, står vid er tröskel och kommer att ske inom kort. Och med detta menar vi ”snart” på ert språk.

Förbered er själva nu, för när det händer kommer arbetet som görs av våra marktrupper – och som ni alla är en del av – att starta med raketfart. Ni måste stå starkt vid era systrars och bröders sida och ge dem en hjälpande hand så att de kan vänja sig vid denna nya verklighet – vilket i själva verket är den enda verklighet som existerar.

Som jag tidigare har sagt så har den Gudomliga Planen funnits under en lång tid. Låt mig svara på en av dina frågor i detta avseende: Varför har denna plan ändrats så många gånger? Det är en fråga som alla Ljusarbetare har ställt, antingen medvetet eller undermedvetet. Det är en glädje för mig att besvara den frågan en gång för alla.

Tiden för förändringar i den Gudomliga Planen är definitivt förbi. Finns det nyanser som vi måste ta hänsyn till och reagera på? Naturligtvis finns det det. Men, först och främst, de är bara nyanser och inga stora förändringar. Och för det andra, den plan som nu är på plats kommer inte att ändras på ett sådant sätt att vi måste förse er med ännu fler förklaringar för händelser som ni anser vara ”orättvisa”, ”inte förutsedda” eller ”oväntade”.

Och snälla ni (detta är viktigt) låt oss ta en titt på vad som har lett till förändringen i den Gudomliga Planen. Det är faktiskt inte en förändring utan ett uppfyllande av en begäran. Och vem sände ut denna begäran till vår Skapare för att få mer tid till att låta fler medmänniskor, era bröder och systrar, hoppa ombord på skeppet, kallat Uppstigning. Ja, ni själva, och bara ni, har gjort detta. Låt oss förklara.

Idag förstår ni inte vilka kraftfulla varelser ni verkligen är. Under eoner av tid har vi sett på er med häpnad. Varje gång vi ”tror” att ingenting från er sida skulle kunna överraska oss så lyckas ni med att förvåna oss ännu en gång. Varje gång när vi ”tror” att vi har förstått människan så upptäcker vi att vi är långt från att nå mållinjen.

Ni är fantastiska! Och detta hände oss ännu en gång när ni sände ut en vädjan om förlängning av Uppstigningsprocessen (som innehåller, som ni alla vet, processen för Avslöjandet). Er vädjan var häpnadsväckande och Skaparen och vi alla är så väldigt stolta över er. Det visar hur långt ni har kommit på er resa, att ni skulle sätta välbefinnandet av det kollektiva målet över individens mål. Och detta mål var, naturligtvis, att komma över Uppstigningens mållinje så snabbt som möjligt.

Skaparen har svarat på er vädjan och infört en nio månaders frist, som Denise Le Fay har talat om (Ashtar bad mig att inkludera länken här): 
Ashtar genom Philipp den 27 februari 2013 . Part 2

Ashtar: Den kanalisering du nämner, och som hänvisar till en nio månaders period, är korrekt. Den är korrekt och som ni skulle säga: det är huvudet på spiken. I slutet på denna nådens period kommer den slutliga separationen av världarna att ske och ingenting i den här världen kan förlänga denna tidslinje. Det är ett heligt påbud. Detta är också skälet till varför vi sänder er, våra allierade, speciellt ER som Ljusarbetare, denna mängd av kanaliseringar just nu.Vi behöver er, för utan er kan inte Avslöjandet om oss ske. Slutligen, det är ni som måste förespråka och kämpa för Avslöjande eller ett tillkännagivande till alla människor och berätta för dem om sanningen. Var beredda, för vi kommer ganska nära det centrala, så ett förnekande är inte längre ett val. Tiden för charader och bedrägerier och mörkläggning är passerad. Vår kärlek och önskan om att äntligen ÅTERFÖRENAS med er, våra bröder och systrar, ledde fram till det faktum att förseningar inte längre kan accepteras. Vi är här, och snart kommer hela världen att veta om det.

Farväl
Er Ashtar

**********************************

 Älskade Ashtar, tillåt mig att ställa några få frågor.

Ashtar: Med nöje!

Philipp: Kanaliseringen från Denise refererar till tre faser fram till Höstdagjämningen i september 2013. Kan du vara snäll och förklara kort vad dessa tre faser är?

A: Med nöje. I den första fasen, vilken är vid vintertid på norra halvklotet, kommer allt att handla om aktiveringen av alla krafter som är nödvändiga för transformeringen av planen. Ni kommer att befästa och förstärka er tillit, att stå fast i er sanning, vilket snart kommer att vara en sanning för ALLA. Det är en viktig förutsättning för att de nästa två faserna skall kunna ske.

I den andra fasen, som täcker sommarmånaderna, kommer allt att röra sig om praktiserande av allt ni har lärt er och allt ni har upplevt. Här börjar det verkliga arbetet, för ni måste finnas bredvid era systrar och bröder och vara till hjälp för dem så att de kan acceptera den uppenbarade sanningen. Det är inte ett lätt jobb, men ni är tillräckligt ”jordade” och förberedda för att framgångsrikt bemästra detta. Det är också den fasen då NESARA kommer att bli VERKLIGHET.

I den tredje fasen handlar det om att skilja agnarna från vetet, som ni brukar säga. Detta är också en process som skall bäras av KÄRLEK. Det gäller inte separation av det goda från det onda, eller ett val som bara de kan lyckas med som uppnår vissa krav. En gudomlig plan fungerar ALDRIG på det viset. Det handlar enbart om att endast de som har assimilerat tillräckligt med ljus är redo att bära Gaias tidslinje och verkligen kan gå med i den.

P: Vad menade du med den meningen, särskilt med meningen ”att kunna gå med i den”?

A: Jag menar att endast de som är förberedda på det kan göra den femdimensionella eller högre erfarenheten med Gaia.

P: Vad händer med de andra?

A: De som inte är förberedda kommer att följa sin egen väg, för deras eget bästa.

P: Och hur skall vi föreställa oss detta? Massdöd kommer helt säkert inte att ske, men kommer människorna att ”bäras iväg” eller leva i ett parallellt Universum?

A: Bäras iväg – jag gillar det uttrycket (ler). Nej, det har absolut ingenting att göra med att strålas iväg, och absolut kommer ingen onormal massdöd att inträffa. Det är bara så att dessa människor kommer att skapa sin egen verklighet, i vilken deras utveckling kan ske på bästa sätt för dem. Just nu är Gaia i den femte dimensionen och kommer att stanna där innan hon utvecklar sig själv vidare, precis som allting i detta Universum gör, i konstant utveckling. De som inte har möjlighet att följa henne på grund av att de ÄNNU inte kan det, eller att de medvetet har bestämt att inte göra det, kommer att samla erfarenheter i parallella dimensioner.

P: Exakt hur kommer NESARA att introduceras för människorna? Hur kommer pengarna att distribueras?

A: Bankpersonalen är redan tillsagd och vet vad de skall göra. Inte medvetet, men vi arbetar mycket intensivt med dem. För alla som har ett bankkonto kommer några få nollor att läggas till i deras konto. För dem som inte har bankkonton kommer pengar att distribueras i pengapåsar… jag ser att ögonbrynen lyfts upp, men var så säker, ni kan VERKLIGEN ta detta bokstavligt (ler).

P: Hur kan man försäkra sig om att folk inte köper mängder av saker och tjänster och skapar brist?

A:
Därför att vid den tidpunkten kommer människors vibration att vara tillräckligt hög för att den girigheten och det du tänker på inte kommer att existera längre, och allting är reglerat. Och var snäll och tänk på att NESARA bara är ämnat att vara en temporär lösning, tills ert finansiella system är reformerat på ett sådant sätt att pengar inte längre behövs. När allt kommer omkring så kan ni skapa allting själva. Varför skulle ni då behöva pengar och guld?

P: Tack, kära Ashtar, för denna värdefulla information. Välsignelser till dig och jag hoppas få se dig snart igen.

A: Farväl, och som jag känner dig, detta ”snart” kommer att vara MYCKET snart. Och jag är glad för det (stort leende).

Notering om kanalen Philipp: Jag hade mina ”ups and downs” och fortfarande efter att Ashtar kom till mig för så där tio dagar sedan och bad mig att kanalisera honom så har jag frågat honom åtminstone tio gånger om dagen om allt detta är verkligt eller bara min fantasi. Låt ert hjärta vägleda er när ni läser detta meddelande, och bestäm sedan själv vad ni tycker om det. Namaste, Philipp.

Webplatsen håller på att skapas.


Översatt från tyska till engelska av Petra Samoiski-Tierney

Translator: Gertie

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES