team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Monday, March 4, 2013

SWEDISH -- Ashtar -- 01:03:2013Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758Ashtar genon Philipp

Kanaliserat genom Philipp den 1 mars 2013

Detta korta meddelande från Ashtar förklarar varför en del kommunikationer är mer exakta än andra när det gäller tidsramar. En kanals fria vilja att bestämma om han vill eller inte vill kommunicera information om tidslinjer hedras alltid.Du har frågat oss om varför det finns så många olikheter i våra kommunikationer med dig. Varför är en del meddelanden från vår sida till dig mer precis än andra, särskilt när det gäller tidsdata? Du måste förstå att från vår sida sker allting i NU-ögonblicket. När vi talar med dig om vissa händelser och kopplar dem med en tidsram så är det inte så att vi först måste gå till ett möte och sedan bestämma vad vi skall kommunicera och hur vi skall göra det. Vi är alla Ett och därför måste vi inte i förväg gå med på kommunikationen. Låt mig förklara detta lite mer.


Naturligtvis är vi i nära kontakt med varandra och utbyte sker mellan oss. Naturligtvis ”träffas” vi för att utbyta våra åsikter över utvecklingen, men för händelserna och deras tidpunkter så tar vi hänsyn till tidslinjen med den bästa potentialen från Helhetens utgångspunkt. Med andra ord, vi måste inte gå med på en särskild tidslinje och dess kommunikation, eftersom det finns en gemensam förståelse för sådant mellan oss alla. Och nu blir saker och ting lite knepigare när vi avser att förmedla detta genom våra kanaler.


 Det finns vissa kanaler som inte vill kommunicera specifika tidslinjer och vi accepterar detta fullständigt (kom ihåg att vi alltid hedrar den fria viljan och bryter aldrig detta). Även då vi respekterar detta kan det leda till vissa problem på vår sida, för vi förstår hur viktig information om tidslinjer är för er på ert nuvarande tillstånd i utvecklingen. Hur skall vi gå vidare nu om en kanal inte vill kommunicera om specifika tidslinjer, eller tidslinjer överhuvudtaget, men å andra sidan mänskligheten vill bli informerad om händelser och deras lägliga utveckling?  Ser du vårt dilemma?


 I ett sådant fall är vi mycket noggranna med att beskriva tidslinjer som är länkade till vissa händelser. Vi förser er inte genom denna kanal med exakta förutsägelser och försöker istället att behålla en mer allmän översikt, fortfarande dock mycket exakta. Genom detta försöker vi balansera behovet av information om tidslinjer och den fria viljan hos vår kanal. Även om du är ”envis” och frågar kanalen igen och igen och igen för att du skall få veta mer precis information om tidslinje, så kan vi inte leverera den genom den här kanalen och hedrar hans fria vilja. Och så bör ni också göra.


 Vi vill inte förvirra er och vi vill inte göra er besvikna. Er utveckling ligger oss varmt om hjärtat och vi kan knappt vänta på att få se er förståelse för den enda sanningen att vi alla är Ett. Låt utvecklingen gå vidare, och vi fokuserar inte bara på Avslöjandet, och se vart den tar er under den nästa mycket korta tiden som ligger framför er.

Med så mycket kärlek,

Er broder Ashtar!

Notering om kanalen Philipp: Jag hade mina ”ups and downs” och fortfarande efter att Ashtar kom till mig för så där tio dagar sedan och bad mig att kanalisera honom så har jag frågat honom åtminstone tio gånger om dagen om allt detta är verkligt eller bara min fantasi. Låt ert hjärta vägleda er när ni läser detta meddelande, och bestäm sedan själv vad ni tycker om det. Namaste, Philipp.

Översättning Gertie Dahlberg 


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES