team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Wednesday, March 20, 2013

Philipp met ‘Ashtar Spreekt’: Jullie transformatie word toenemend duidelijk 19 maart 2013

Philipp met ‘Ashtar Spreekt’:  Jullie transformatie word toenemend duidelijk   19 maart 2013

Ashtar: 

Het is ons een genoegen  weer tegen jullie te spreken. We weten hoe jullie je voelen in dit Nu moment waar de energieën van de Maart (lente) Equinox zo krachtig zijn – ze zijn nu aangegroeid groot, alhoewel ze zullen afnemen na de Maart Equinox. In plaats van naar veranderingen aan de buitenkant te kijken, kijk naar de prachtige transformaties die de Energieën IN jullie veroorzaken – velen van jullie zullen hetzelfde voelen.

We zijn nu dichterbij dan ooit en we lopen blij vooruit op onze vereniging. We beschermen jullie en helpen jullie. Jullie menselijke collectief gaat heden door een zeer intensieve fase van transformatie en jullie kunnen het best dit proces observeren als je naar binnen gaat, zoals we jullie zo vaak verteld hebben.

Kijk in je spiegel – zie waar je maanden geleden zat en vergelijk dit met je huidige positie. Zien jullie de veranderingen die je gemaakt hebt? Zien jullie hoe verlicht je al bent? En daaruit volgend, wees niet verrast als je plotseling merkt dat je niet langer van bepaalde activiteiten geniet, of van voedsel of drankjes waar je blij mee was in het verleden.

Dit is een natuurlijk proces – hoe meer Licht je absorbeert, hoe minder interesse je in dingen, activiteiten, voedsel of drank hebt die niet van het Licht zijn. Als je hierbij problemen beleeft, roep ons dan op om hulp en vraag om een reiniging en een ontgifting van je lichaam. Jullie kunnen dit op diverse manieren bereiken . Je kunt ons vragen om je aan boord te brengen van onze healing schepen, tijdens de tijd waarop je slaapt. Je kunt met de Violette Vlam werken van onze geliefde Broeder St. Germain of je kunt Aartsengel Rafaël vragen om met je te werken met zijn Groene Straal van Helend Licht. Vraag, en wij zijn verlangend om jullie te helpen.

De transformatie van jullie lichamen kunnen tijdelijk ongemakken veroorzaken, maar accepteer dit in dankbaarheid. Door dit te doen zullen jullie het proces makkelijker maken en zeker stellen dat de transformatie zich zo gesmeerd mogelijk voltooit. Ieder mens gaat door dit transformatie proces en hoe meer je dit accepteert en de verandering met een open hart verwelkomt, hoe makkelijker en sneller je de eindlijn zult bereiken.

We weten dat we onszelf herhalen. Je kunt vragen waarom er geen tastbaarder bewijs is van deze transformatie. Nou, het is een langdurig proces dat nog best enige tijd zal door gaan. In de meeste gevallen zal er geen transformatie in een nacht gebeuren omdat dit zo vol spanning zal zijn voor jullie lichamen, dus wees verzekerd en blijf vertrouwen houden dat het proces op de wijze zal plaats vinden die het best voor je is.

We zijn allemaal betrokken bij deze transformatie en wij, jullie Sterrenbroeders en zusters helpen jullie met onze kennis van healing. In jullie droomtijd komen jullie aan boord van onze schepen en we ondersteunen jullie transformatie proces met onze Licht en Geluid technologieën. Als je in de ochtend ontwaakt kun je je vol energie voelen of je kunt je uitgeput voelen alsof je de hele nacht hebt gewerkt. Maar, beide gevoelens zullen een helder teken zijn dat wij met je gewerkt hebben.

Vanaf nu zul je meer en meer tastbaar bewijs erkennen in je buitenste wereld die helder aangeven dat het transformatie proces vol stoom doorgaat.

Over de hele wereld zijn Regeringen aan het veranderen, en mensen protesteren tegen oneerlijke wooncondities. Cyprus is een heel goed voorbeeld van hoe de mensheid niet langer meer de voortzetting tolereert van de oude energiepatronen.

Om geld te stelen van degenen die genoeg geleden hebben onder de oude energie is niet langer meer acceptabel. De mensheid rebelleert hiertegen en zoekt naar oplossingen die passen bij de nieuwe transformatie energieën. De oplossingen zijn bekend en zijn klaar om te worden uitgevoerd.

Kijk naar de ontwikkelingen in Cyprus en zie hoe zeer jullie wereld als is veranderd. Maar enkele maanden geleden zou je gedacht hebben dat een klein land met weinig impact op de wereld politiek zo’n massaal wereld effect zou veroorzaken? De hele wereld kijkt nu naar Cyprus met verbazing naar hoe de mensen rebelleren en het effect dat er van uit gaat.

Zoals we jullie vertelden, de basis voor alle welvaartsprogramma’s worden aangezet door jullie uitvoer van de noodzakelijke veranderingen en het niet meer bereid zijn om de status quo te accepteren. Zo werkt dit transformatie proces – stap voor stap, tempo verzamelend, en meer duidelijk zichtbaar voor de buitenste wereld.

Als jullie maar wisten hoe zeer geliefd jullie zijn! We staan naast jullie, elke seconde van jullie dag. We houden zoveel van jullie omdat jullie onze Familie zijn.
In Liefde
Jullie Broeder Ashtar

Channeller: Philipp


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES