team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Sunday, March 10, 2013

Ashtar talar: “Rodon, mannen från Agartha, och återföreningen av Gaias yttre och inre riken” – 6 mars 2013


Ashtar genom Philipp

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758Ashtar talar: “Rodon, mannen från Agartha, och återföreningen av Gaias yttre och inre riken” – 6 mars 2013 genom Philipp

Käre Philipp!

Jag är tacksam för att jag får tala genom dig igen. Den här gången är det en mycket speciell händelse, för jag skulle vilja ge mänskligheten en gåva. Gåvan är sanningen om er bakgrund och er koppling till era bröder och systrar som befinner sig inom Gaia. När vi hittills har talat om Avslöjandet har vi i huvudsak nämnt bröder och systrar från stjärnorna och informerat er att de är er familj. Vi har dock alltid påpekat att era systrar och bröder lever på insidan av Gaia och att de är mycket närmare er, ”existerande under era fötter”, så att säga.


Gaias inre riken är så fascinerande och omfattande, och ändå vet ni så lite om er familj som lever där, på insidan av Jorden. Vi har redan påpeka att Avslöjandet särskilt innefattar sanningen om er koppling till dessa riken på insidan av Gaia. Ändå tittar ni ofta upp på er himmel och ber att vi, era stjärnbröder och –systrar skall komma ner till er. Därmed glömmer ni att ett samgående med er familj från insidan av Jorden nästan är ännu viktigare, för de, denna familj inom Gaia, är en så betydelsefull del av er och dessa delar måste först återförenas innan vidare utveckling av Gaia kan gå vidare. Avslöjandet inkluderar precis detta: återföreningen och konsolideringen av familjer på ytan med dessa som finns inom Jorden.

Av det skälet tar jag tillfället i akt idag, och det är en stor ära att få introducera Rodon för er, er broder från Agartha. Han är Agarthas folks representant och blev anförtrodd uppgiften att representera alla de riken som finns inom Jorden, och de är många (mer om detta senare), och att också etablera kontakt med familjen på jordytan. Jag ber nu Rodon att i mitt ställe fortsätta meddelandet till mänskligheten:


Kära familj! Jag är Rodon. Jag tackar Ashtar att jag tillåts fortsätta att tala till er. Just som Ashtar sa så är jag en representant för mitt folk som lever på Jordens insida. Vårt rike kallas Agartha och vi är Agarthaner. Vi är en nation som är fullt integrerad i den femte dimensionen och håller på att stig upp till den sjätte dimensionen. Jag vill att ni förstår att er uppstigning och Gaias är oupplösligt kopplat till vår Uppstigning, för vi är ömsesidigt ”beroende” av varandra. Vi kan endast höja oss om ni också gör det. Som på utsidan så också på insidan, som ni förstår.

Vi har funnits så lång tid vid er sida, vi har spårat sjunkandet av Atlantis och det har tagit lång tid att komma över denna smärtsamma erfarenhet. Alla ni som nu är här på Gaia, och har gått med på att hjälpa till med transformationen som sker just nu, är på något sätt kopplade till denna förstörelse av Atlantis. Den upplevelsen har följt er genom alla era inkarnationer och orsakat er smärta, sorg och oförklarliga drömmar. Detta kommer nu att lösas upp i nuvarande inkarnation, och jag kan tillägga att de flesta av er har lyckats lägga detta bakom sig.

Vi längtar så mycket efter återföreningen med er igen. Vi har flyttat till de inre rikena i Gaia för vi visste att den yttre Jorden skulle utvecklas in i mörker. Vi flydde från denna utveckling för att kunna hjälpa våra bröder och systrar på den yttre Jorden med vår höga nivå av medvetenhet.

Vi gick ner till Gaias inre rike och fann ett nytt hem. Vi försökte om och om igen att visa er vägen till kärlek och lycka. Det var smärtsamt för oss att tvingas se på när er väg ledde in till allt djupare och djupare mörker.

Er självvalda väg ledde till allt större destruktiva konsekvenser för Gaia. Ni har varit så framgångsrika i er skapade verklighet, som gjorde att ni separerade er från Allt som Är, och ni glömde alla relationer med era förfäder, era bröder och systrar. Era handlingar blev en allvarlig och hotfull fara för Gaia.

Vår älskade Moder Jord har stött er och tålmodigt tillåtit er utveckling även då stora skador gjordes mot henne. Men eftersom er evolution skulle ha lett till hennes undergång bad hon om hjälp, och hon blev bönhörd.

Tillsammans med vår stjärnfamilj ingrep vi. Vi har fått tillstånd att manövrera skeppet, vilket ni så envist har navigerat mot isberget, till lugnare och säkrare vatten. Vi ville försäkra oss om att era handlingar inte leder till förstörelse av Gaia. Därför har vi också ofta ingripit när ni med era teknologier var nära att förstöra Gaia. För att inte nämna er kärnvapenteknologi. Dessa framgångsrika ingripanden skedde i nära samarbete med era stjärnbröder och –systrar.

Parallellt med våra ansträngningar har ni vibrationsmässigt höjt er så mycket genom det inkommande kosmiska ljuset att ni kan avvika mer och mer från er inledda kurs. Er utveckling är fenomenal. Ni gjorde det, och vi gratulerar er från hjärtat! Om vi säger att vi har hjälpt er så förringar detta inte på något sätt er utveckling, för vår hjälp kunde bara accepteras på grund av att ni har utvecklats vibrationellt sett. Ni förstår, allting är sammankopplat med allting.

Ni har utvecklats så långt att ni nu är redo, inte bara för att lära känna ert förflutna utan att ta itu med det på ett lugnt och kärleksfullt sätt. Nu kommer ni snart att få veta fler sanningar, och med det menar jag inte bara sanningen om er själva, och det finns en stor potential för att ni inte skall drivas in i rädsla. Vi i den Inre Jorden ser fram emot en återförening med befolkningen på den Yttre Jorden.

Historien om era förfäder kommer att uppenbaras för er. Det är ni, kära ljusarbetare, som kommer att hjälpa era bröder och systrar att kunna handskas med sanningen på ett öppet, ärligt och kärleksfullt sätt. Var snälla och döm inte det ni får uppleva. Livet på Gaia är ett spel. Alla spelar detta spel på sätt som är det bästa för var och en. Acceptera andras åsikter, acceptera att det finns skillnader i synsätt och försök inte att förändra andras åsikter. Ni kommer väl ihåg den fria viljan?

Var tillgänglig för era bröder och systrar på den Yttre Jorden med en hjälpande hand. Det kommer att bli ett stort test för mänskligheten och ni kommer att utmanas mycket. Vi ser att ni kommer att kunna acceptera denna sanning. Förstå att så mycket beror på hur man hanterar sanningen. Förstå att acceptansen av sanningen är avgörande för ert framåtskridande och er återförening med era stjärnfamiljer på insidan av Gaia.

Denna kanalisering innehåller en rikedom av information för er och en energi som kommer att framkalla minnen inom er. Handskas kärleksfullt med dem och vet att ni är kapabla nog att ta itu med dessa uppvaknande känslor, tankar och minnen. Vi saknar er så mycket och om ni tror att ni längtar hem, då kan ni bara inte föreställa er hur mycket vi längtar efter en återförening med er.

En sak till som gäller hemlängtan: Många av er ljusarbetare har helt nyligen fått en oförklarlig känsla av hemlängtan som gör er ledsna. Även om ni inte ännu har nått den nödvändiga energin för att kunna komma in i vårt rike mer era kroppar så besöker ni oss ofta i era drömmar och med era energikroppar. Varje gång du besöker oss så firar vi detta på ett sätt som är fullt av glädje, kärlek och lycka. Du är så lycklig när du är med oss och så ledsen när du måste gå tillbaka. I många fall är det därför som denna känsla av hemlängtan uppstår inom dig och du kan inte förklara var den kommer ifrån. Den kommer ifrån det undermedvetnas minnen av dessa besök och den lycka som följer med dem.

Jag lämnar er nu utan att någonsin hovra över er. Vi kommer att jämföra anteckningar med varandra och vi ser fram emot det.

Alaoh (Rodons avslutningsfas som betyder ”från botten av mitt hjärta”).

Er broder Rodon.Channeller: Philipp

Webplatsen: ASHTAR genom Philipp


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES