team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Sunday, March 24, 2013

Ashtar talar: Rodon från Agartha talar om sitt folk – 22 mars 2013
Ashtar genom Philipp

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758


Ashtar talar: Rodon från Agartha talar om sitt folk – 22 mars 2013


Ashtar: Det är en stor glädje för mig att få tala med er igen. Rodon från Agartha är vid min sida och han skulle vilja berätta lite mer för er om sitt folk. Därför lämnar jag nu över till Rodon.

Rodon. Jag är Rodon från Agartha och jag hälsar er från hjärta till hjärta – på vårt språk säger vi  ”Alaoh”.

Tack för den här möjligheten att få berätta lite mer om mitt folk. Vi är alltid med er. Vi hjälper er och vi älskar er, så det är ett stort nöje – och en ära också – att få ha den här kommunikationen med er.

Vårdagjämningen har nu passerat och ni har känt dess energier, för alla på det sätt som är bäst för dem och i enlighet med vars och ens tillstånd i utvecklingen. Först känner man förändringen inom sig själv, och gå då in i hjärta för att upptäcka dessa förändringar.


Människor lär sig nu mer och mer om oss, era bröder och systrar från den Inre Jorden. Vi är en nation som för eoner sedan besökte Jordens inre. Här bosatte vi oss och väntade tills ni på Jordens yta blev tillräckligt långt framskridna i er utveckling så att vi kunde återknyta kontakten med er. Den tiden har nu kommit.

Vi vet hur mycket ni också ser fram emot denna återförening, dock vet ni ännu så lite om oss. Men tiden har kommit när ni kommer att lära er mer, för det blir inte längre möjligt att dölja vår existens under en täckmantel av mörkläggningar och hemligheter. Det är nu dags för sanningen att avslöjas för mänskligheten.

Ni är inte ensamma, varken i Universum eller på Gaia. Här på Gaia tillhör ni en större mänsklig familj som längtar efter att få återförenas med er, även om ni inte tidigare varit medvetna om vår existens.

Emellertid skall nu slöjan lyftas. Vi kommer att göra de första kontakterna med utvalda ambassadörer som kommer att föra våra världar närmare varandra. De kommer sedan att berätta för er om oss så att ni kan förbereda er för vår återförening – som är nära förestående! Som vi redan har sagt så inkluderar Avslöjandet också återföreningen med er Familj från den Inre Jorden.

Så, vilka är vi? Som vi sagt förut så gick vi in till de inre rikena för att undvika mänsklighetens nedstigning till tätare materia. Denna separation från våra älskade bröder och systrar på den yttre Jorden har varit mycket smärtsam för oss. Men vi hoppades att en dag denna nedåtgående spiral av mänskligheten skulle få ett slut och en motreaktion skulle inledas. Och detta har nu skett, tack vare er utveckling. Vi Gratulerar Er!

Vi är så glada över att vi nu får berätta mer om oss själva, och jag föreslår att ni informerar er själva lite mer genom att forska om oss i era skrivna medier och på Internet och ni kommer på det sättet att få veta mer om oss.

Det finns många dimensionella portar till vårt rike på alla kontinenter. Dock är de fortfarande förseglade på grund av att den mänskliga energinivån först måste anpassas till vår innan vi kan förenas.

Livet i vårt rike består av Kärlek och Glädje. Vi har en Ljuskälla som förser oss med ljus och värme. Stora hav omger våra landmassor. Våra bostäder och byggnader är av kristallin struktur av otrolig skönhet.

Vi upplever ingen fysisk död så som ni känner den, för vi har en annorlunda ”livsperiod” som sträcker sig över många generationer. När det är dags för oss att få nya erfarenheter och upplevelser så ändrar vi bara vår kropp.

Vi lever tillsammans i harmoni och i ömsesidig kärlek. Vårt partnerskap bygger på målet att bidra till bästa möjliga utveckling för alla. För oss är det viktigt när vi väljer en partner att vår förening är helig, eftersom den betyder att fortsätta och stödja utvecklingen av vårt folk. Allting bärs upp av kärlek. Varje handling, varje tanke och allting som pågår är baserat på kärlek. Vi känner inte till känslor av svartsjuka, avund, bekymmer, rädsla eller ilska.

Om våra kroppar behöver en energijustering så har vi våra helande teknologier till vårt förfogande. Dessa är speciella rum där kristaller vibrerar och avger ljus och ljud. Den tjänar, till exempel, till att balansera vår kroppsenergi. Precis som ni har vi chakra som vi harmoniserar och balanserar med våra teknologier. Ljudet och ljuset fungerar som en nyckel som balanserar föreningen av våra chakran. De inkommande frekvenserna renar våra kroppar och får till stånd en balans av alla möjliga dissonanser.

Ni har redan blivit informerade om dessa teknologier, och ni kanske också tycker om att använda dem för er egen healingprocess. Bara be oss om det så kommer vi att ta er dit under sömnen. Det är en glädje för oss att hjälpa er med healingen och balanseringen av era chakran.

Ni måste förstå avsikten med dessa healingtekniker och att de är tillgängliga för er. De kommer att hjälpa er transformation, men de gör det inte för er, då det är ni själva som utför omvandlingen. Därför är det inte möjligt för oss, eller era stjärnbröder och –systrar, att göra detta för er, för det skulle vara att ingripa i er evolution, vilket inte är tillåtet.

Denna information bör väcka ert intresse för er familj i den Inre Jorden. Det bör öppna era hjärtan och uppmuntra till vår bekantskap, för det är genom den här processen som vårt återförenande kommer att snabbas upp.

Allting är Kärlek. Följ era känslor och låt kärleken bära er, för den dagen kommer när er önskan om en återförening med Allt Som Är blir uppfylld.

Vi älskar er väldigt mycket och vi ser fram emot vår återförening.

Alaoh!,

Er Broder Rodon


Kanaliserat genom Philipp. 


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES