team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Thursday, March 21, 2013

Ashtar talar: Er transformation blir allt tydligare! 19 mars 2013Ashtar genom Philipp

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758


Ashtar talar: Er transformation blir allt tydligare!  19 mars 2013


Vi gläds åt att få tala med er igen. Vi vet hur ni känner er just nu dä energierna från Vårdagjämningen är så kraftfulla – de är nu allt högre, men de kommer att minska efter Vårdagjämningen. Istället för att leta efter förändringar på utsidan, se på de underbara transformationerna som energierna kommer att leda till inom dig – många av er kommer att känna samma sak.

Vi är nu närmare er än någonsin, och vi är fulla av glada förväntningar på vår återförening. Vi skyddar er och hjälper er. Ert mänskliga kollektiv går igenom en mycket intensiv fas av omvandling för närvarande, och ni kan bäst observera den processen om ni går inom er, som vi har sagt till er många gånger.


Titta i din spegel – se hur du var för några månader sedan och jämför detta med din nuvarande position. Ser du förändringen som du har åstadkommit? Ser du hur upplyst du är? Följaktligen skall du inte bli förvånad om du plötsligt märker att du inte längre njuter av vissa aktiviteter, mat eller drycker, som gladde dig i det förflutna.

Det är en naturlig process, ju mer Ljus du absorberar ju mindre intresse har du i olika saker, i vissa aktiviteter, vissa sorters mat eller drycker som inte är av Ljuset. Om du upplever att du får problem med detta, kalla då på oss för hjälp och be om rening och avgiftning av din kropp. Du kan uppnå detta på flera sätt. Du kan be oss att föra dig ombord på ett av våra healingskepp under sömnen. Du kan arbeta med den violetta flamman från vår älskade Broder St Germain, eller du kan be Ärkeängel Raphael att arbeta med dig med hans Gröna Stråle av Healingljus. Be, och vi är alla så ivriga att få hjälpa dig.

Transformationen av era kroppar kan orsaka tillfälliga olägenheter, men acceptera detta med tacksamhet. Genom att göra det kommer ni att underlätta processen och se till att omvandlingen blir klar på ett så smidigt sätt som är möjligt. Varenda människa går igenom den här transformationsprocessen, och ju mer ni accepterar och välkomnar förändringen med ett öppet hjärta, ju lättare och snabbare kommer ni att nå mållinjen.

Vi vet mycket väl att vi upprepar oss. Ni kanske frågar varför det inte finns några mer påtagliga bevis för den här omvandlingen. Tja, det är en lång process och den kommer att fortsätta under ganska lång tid. I de flesta fall blir det inte en omvandling över en natt, för det skulle vara alltför stressande för era kroppar. Så var säkra på, och lita på, att processen kommer att ske på precis det sätt som är bäst för er.

Vi är alla delaktiga i den här omvandlingen, och vi, era stjärnbröder och –systrar, hjälper er med våra kunskaper i healing. Under natten när ni sover kommer ni ombord på våra skepp och vi stödjer er transformationsprocess med vår teknologi för  Ljus- och Ljudhealing. När ni vaknar upp på morgonen kanske ni känner er fyllda av energi eller ni kan vara utmattade som om ni har arbetat hela natten. Dock kommer båda känslorna att vara en klar signal på att vi har arbetat med er.

Från och med nu kommer ni att känna igen mer och mer de påtagliga bevisen i er omvärld som tydligt visar att omvandlingsprocessen går för full fart framåt. Över hela världen förändras regeringarna och folk protesterar mot oskäliga levnadsvillkor. Cypern är ett mycket bra exempel på att mänskligheten inte längre tolererar fortsättningen på de gamla energimönstren.

Att stjäla pengar från dem som har lidit nog under den gamla energin är inte längre acceptabelt. Mänskligheten gör uppror mot detta och söker efter lösningar som är i linje med de nya, transformerande energierna. Dessa lösningar är kända och är redo att genomföras.

Håll ögonen på utvecklingen på Cypern och se hur mycket av er värld som redan är förändrad. För endast några få månader sedan, hade ni trott på att ett litet land med liten inverkan på världspolitiken kunde orsaka en så massiv och global effekt? Hela världen ser nu på Cypern med häpnad och hur människorna där gör uppror och vilken effekt det har.

Som vi sagt tidigare så är grunden för alla välståndsprogram att ni genomför de nödvändiga förändringarna och inte är villiga att fortsätta att acceptera status quo. Det är på det här sättet som transformationsprocessen fungerar – steg för steg i lugn takt och göra det mer tydligt för omvärlden att det inte är acceptabelt längre.

Om ni bara visste hur högt älskade ni är! Vi är vid er sida, varje sekund av er dag. Vi älskar er så mycket därför att ni är vår familj!

I Kärlek
Er Broder Ashtar


Channeller: Philipp

Webplatsen: ASHTAR genom Philipp


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES