team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, March 15, 2013

Ashtar talar: 11 mars 2013
Ashtar genom Philipp

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758


Ashtar talar: 11 mars 2013


Ditt arbete, som kommer från ditt hjärta, är en förutsättning för din utveckling och dina framsteg, och speciellt för introduktionen av de nya teknologierna.
Vi skulle vilja svara på ett djupare sätt med vår interaktion med dig, särskilt när det gäller ämnet de nya teknologierna och förutsättningen för deras introduktion.

Vi förstår mycket väl att du är mycket intresserad av våra liv och framförallt våra teknologier. Vi vet hur ”nyfiken” du är för att finna ut mer om din familj. Tro oss när vi säger att vi verkligen förstår detta, och vi skulle vilja stödja denna begäran om information.


Du måste också förstå att vi kärleksfullt påpekar för dig att det för närvarande – medan du får mer och mer information – är det viktigare för oss att ge dig tips om hur man påskyndar vår återförening och att den skall bli verklighet.

Vi visar dig, på ett tillgivet och outtröttligt sätt, att ditt arbete i ditt hjärta är själva grunden för allting som skall manifesteras på utsidan. Allting börjar där. Endast genom den förberedelsen kommer du att kunna använda de avancerade teknikerna.

Var snäll och låt oss förklara:

Om vi förser dig med bakgrundskunskap om tekniker är det alltid ett dubbeleggat svärd. Å ena sidan kan denna information höja dig, men mycket ofta orsakar det det motsatta – informationen triggar känslor som vi inte vill aktivera.

Till exempel, du frågar dig själv: Varför sker ingenting? Varför är vi inte där ännu? Varför tar det så lång tid tills vi kan dra  nytta av dessa teknologier?

Dessa känslor är grundade i rädsla att utvecklingen inte går framåt alls, eller inte på det sätt som du förväntade dig. Men var säker på att teknikerna är redo och du kommer att använda dem. Men tidpunkten – när detta kommer att ske – beror på er! Er vibrationsnivå bestämmer när ni kan använda tekniken.

Introduktionen av våra tekniker går parallellt med er utveckling och vibrationshöjning. Ju mer ljus ni kan assimilera ju mer avancerade tekniker kan ni använda.

Teleportation, replikatorer – och särskilt de olika transportmedlen som kan förflytta er vart som helst i världen på nolltid – kräver en hög, energetisk vibration av användaren. Den vibrationen har ni ännu inte nått, så vi kan inte – ännu – göra dessa tekniker tillgängliga för er. Ni vet redan mycket om vad vi har planerat och vad som kommer att bli tillgängligt för er. Som vi har sagt, detta kan inte ”levereras” om ni inte höjer er själva.

Under tiden, tills vi helt kan interagera och arbeta tillsammans med er, så kommer introduktionen av nya teknologier ske genom er. Med det menar vi att ni kommer att kunna skapa nya tekniker själva. Dessa kommer att i hög grad underlätta era liv och därigenom hjälpa er i er utveckling.

Vi hjälper er genom att överföra idéer till uppfinnarna och hjälper dem på en undermedveten nivå med genomförandet av dessa idéer. Detta gäller främst införandet av fri energi, vilket snabbt skulle ersätta era tekniker som är baserade på fossila bränslen.

Ljuset som strömmar in över er kommer att avsevärt stödja den vibrationella ökningen som är ett villkor för användandet av dessa nya teknologier. Emellertid är det ert hjärta som är kontrollcentret som assimilerar och bearbetar det inkommande ljuset. Av det skälet är det så viktigt att ni är i era hjärtan och inte distraheras av problemen i er omgivning.

Vi vet hur svårt det är, för från er synvinkel är 3D-världen fortfarande mycket närvarande och ni glömmer ofta att den bara är en illusion. Ni kan avsevärt stödja ert arbete i ert hjärta om ni alltid kommer ihåg att allting ni upplever i det nuvarande är en del av denna illusion – som håller på att upplösas. Vi har flera gånger sagt att det är ni, och endast ni, som kan upplösa den illusion som är skapad av er, och endast ni kan bestämma hur kvickt den kommer att blekna bort.

Därför fortsätter vi kärleksfullt att påminna er om att er verkliga och viktigaste uppgift i denna tid är att ni fokuserar på er själva i ert hjärta. Nyckeln till er utveckling – och särskilt för genomförandet av de nya teknikerna – ligger i ert hjärta. Genom att göra det arbetet så attraherar ni allting som är av ljuset. Gå den här vägen och ni kommer att nå ert mål så snabbt som möjligt.

Titta närmare på kanaliseringarna som kommer in till er nu. Känner ni igen paradigmen som är inneboende i allihop? Ser ni att, för närvarande, allting orienterar sig mot att fokusera på arbetet ni gör i ert hjärta som grunden för vår återförening? Vi ger er all hjälp som behövs för att ni skall nå det målet.

Vi har indikerat en tidsram för er med den största potentialen för utveckling – nämligen niomånadersperioden fram till den 22 september 2013. För ögonblicket ser vi att den tidsramen utvecklas på det sätt som vi förutsåg. Därför ber vi er att inte lätta på ert fokus utan istället centrera er så mycket som möjligt i hjärtat, och allting kommer att utvecklas på det sätt ni har längtat så mycket efter.

I Kärlek
Er Broder AshtarChanneller: Philipp

Webplatsen: ASHTAR genom Philipp


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES