team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, March 15, 2013

Ashtar Spreekt - 11.03.2013

ASHTAR SPREEKT via Philipp

11 maart 2013

Het werk in jullie hart is de voorwaarde voor je progressie en specifiek voor de introductie van nieuwe technologieën.

Wij willen graag op een intensere manier antwoorden op jouw uitwisseling, specifiek met betrekking tot het onderwerp van nieuwe technologieën en de voorwaarden voor hun introductie. 

We begrijpen goed dat je heel geïnteresseerd bent in ons leven en specifiek in onze technologieën. We weten hoe “nieuwsgierig” jullie zijn om meer over je familie uit te vinden. Geloof ons als we jullie vertellen hoe goed wij dit begrijpen en we willen die vragen over informatie steunen.
Begrijp ook dat we liefdevol wijzen dat op dit moment – terwijl je meer en meer informatie krijgt-  het belangrijker is voor ons om jullie tips te geven hoe je onze vereniging kunt versnellen zodat het werkelijkheid wordt.

We laten jullie op een liefdevolle en onvermoeibare manier zien, dat het werk in je Hart de basis is voor alles dat zich manifesteert aan de buitenkant. Alles begint daar. Alleen door deze voorbereiding zullen jullie in staat zijn om die ontwikkelde technologieën te gebruiken. Laat ons dat uitleggen:
Als wij jullie met achtergrond kennis voorzien van technologieën, is dit altijd een twee-zijdig zwaard. Aan de ene kant kan deze informatie jullie optillen, maar heel vaak veroorzaakt dit het tegenovergestelde – de informatie maakt emoties los die wij niet willen activeren. 
Bij voorbeeld, jullie vragen je af: Waarom wij dit niet leveren? Waarom zijn wij nog niet hier? Waarom kost dit zoveel tijd totdat we voordeel van die technologieën kunnen krijgen?

De introductie van onze technologie loopt parallel met jullie ontwikkeling – met de toename van jullie vibratie. Hoe meer Licht jullie kunnen opnemen, hoe verder ontwikkelde technologieën jullie kunnen gebruiken. 

Teleportatie replica’s – en specifiek de verschillende middelen van transport die jullie overal in de wereld in minder dan geen tijd kunnen brengen – dezen hebben een hoge, energetische vibratie nodig van de gebruiker. Die vibratie hebben jullie nog niet bereikt, dus we kunnen niet – nog niet – deze technologieën voor jullie beschikbaar maken. Jullie weten al veel over wat wij gepland hebben en wat er voor jullie beschikbaar zal zijn. Zoals we zeiden, die kan nu nog niet “geleverd” worden als jullie je nog niet opheffen. (dus een hogere vibratie krijgen.w)
In de tussentijd, totdat we volledig kunnen uitwisselen  en samenwerken met jullie, zal de introductie van nieuwe technologieën via jullie gebeuren. Dit zal jullie leven enorm  vergemakkelijken en hierdoor jullie assisteren bij je ontwikkeling. 
Wij zullen jullie helpen door ideeën over te brengen aan uitvinders en hen op een onderbewust niveau helpen met de invulling van die ideeën. Dit wordt voornamelijk toegepast bij de introductie van vrije energie, die snel jullie op fossielen gebaseerde technologieën, kan vervangen.

Het inkomende Licht zal aanzienlijk de vibrationele toename ondersteunen die een voorwaarde is voor het gebruik van die nieuwe technologieën. Maar jullie Hart is het controlecentrum dat dit binnenkomende Licht opneemt en verwerkt. Om deze reden is het zo belangrijk om in je Hart te zijn en om niet te worden afgeleid door problemen om je heen.
We weten hoe moeilijk dit is, want vanuit jullie gezichtspunt is de 3D wereld nog heel erg aanwezig en jullie vergeten dat die alleen maar een illusie is. Jullie kunnen aanzienlijk je werk in je Hart steunen als je je altijd herinnert dat alles dat je op dit moment beleeft deel is van  deze illusie – en die gaat verdwijnen. We hebben jullie vaak verteld dat jij het bent, en alleen jij die in staat is om de illusie die door jezelf is gecreëerd, op te lossen, en alleen jullie kunnen besluiten hoe snel die zal wegebben.

Daarom gaan we door om jullie er liefdevol aan te herinneren dat je echte en belangrijkste taak in deze tijd het jezelf focussen in je Hart is. De sleutel voor jullie ontwikkeling – en speciaal voor de uitvoering van nieuwe technologieën – ligt in jullie Hart. Door dit werk te doen trek je alles aan vanuit het Licht. Ga op deze wijze door en jullie zullen je doel zo snel mogelijk bereiken.

Kijk nauwkeuriger naar de Channelingen die nu naar je toe komen. Herken je het paradigma dat in ieder daarvan inherent is? Zien jullie dat in het NU Moment alles zich richt op het focus van het werk in je Hart als de basis voor je hereniging? Wij geven jullie alle hulp die nodig is om dit doel te bereiken.
Wij hebben jullie een tijdsframe gegeven met het grootste potentiaal voor ontwikkeling – namelijk de negenmaandelijkse tijd tot september de 22ste in 2013. In het NU Moment zien we dat dit tijdsframe zich op de manier ontwikkelt die wij voorspelden. Daarom laat je focus niet afnemen – centreer jezelf in je Hart, en alles zal zich ontwikkelen op de manier waar jullie  naar verlangd hebben. In Liefde
Jullie broeder Ashtar..

Channeller: Philipp

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES