team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, March 15, 2013

ASHTAR SPEAKS -- 6 March, 2013

ASHTAR SPEAKS --  6 March, 2013

Yeniden senin vesilenle konuştuğum için minnettarım. Bu vakit çok özel bir  olaydır çünkü insanlığa bir hediye sunmak istiyorum. Hediye, sizin arka planınız ve Gaia'nın iç âlemindeki kardeşlerinizle olan bağlantınız hakkındaki gerçektir. Bu sonlarda İfşa hakkında konuşurken, biz çoğunluğun andığı aileniz olan yıldız kardeşleriniz hakkında sizi bilgilendirdik. Biz her zaman Gaia'nın içinde yaşayan kardeşleriniz olduğunu belirttik ki onlar size çok yakındır, o kadar ki "ayaklarınızın altında yaşıyorlar."


Gaia'nın iç âlemleri o kadar büyüleyici ve kapsayıcıdır ve siz henüz İç Dünya aileniz hakkında çok az şey biliyorsunuz. Biz ifşanın özellikle sizin Gaia'nın iç âlemlerindekilerle olan bağlantınız hakkındaki gerçeği de içerdiğini zaten belirttik. Yine de siz gökyüzüne çok bakıyor ve dua ederek yıldız kardeşleriniz olan bizlerin size gelmesini istiyorsunuz. Ancak siz Dünyanın içinden olan ailenizi unutuyorsunuz ki onlar çok önemlidir çünkü onlar, Gaia'nın içindeki bu aile sizin çok önemli bir parçanızdır ve bu parçalar, Gaia ilerlemek için daha fazla gelişime başlamadan önce birleşmelidir. İfşa ayrıca şunu da içeriyor: Dünyanın dış ve iç kısımlarındaki ailelerin birleşimi ve takviyesidir.
Bu sebeple ben bugün fırsatı kullanarak Agartalı kardeşiniz Rodon'u size tanıtmaktan büyük bir şeref duyarım. O Agarta halkının temsilcisidir ki Dünya içindeki bütün âlemleri temsil etme görevi emanetiydi ve yüzeydeki aile ile teması başarmak için çok iş var (daha sonra daha çok olacak). Ben şimdi insanlığa bu mesajı devam ettirmesi için yerimi Rodon'a bırakıyorum.

Sevgili Aile, ben Rodon. Ashtar'a sizinle konuşmama izin ve yetki verdiği için teşekkür ediyorum. Ashtar'ın belirttiği gibi ben Dünyanın içinde yaşayan insanlarımın temsilcisiyim. Bizim âlemimiz Agarta ve bizler de Agartalı diye adlandırılırız. Bizler 5. boyuta tam bütünleşmişiz ve 6. Boyuta yükselmek üzere olan bir ulusuz. Lütfen anlayın ki sizin ve Gaia'nın yükselişi bizim yükselişimizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle biz ortak bir şekilde birbirimize "bağımlıyız".

Çok uzun bir zamandır bizler sizin yanınızdayız, bizler Atlantis’in batışını izledik ve bu acı dolu deneyimin üstesinden gelmek çok uzun zaman aldı. Gaia'nın üzerinde bulunanlarınızın hepsi ve bu zamanda geçişe yardımcı olmak için anlaşanlar Atlantis’in yok oluşuyla bir şekilde bağlantılıdır. Bu deneyim sizin bütün enkarnasyonlarınız boyunca size eşlik etti ve acı, keder ve açıklanamaz rüyalar duymanıza neden oldu. Bu, şimdi sizin mevcut olan bu  enkarnasyonunuzla çözülecek ve eğer buna ekleme yaparsak çoğunuz bunu başarıyla geride bıraktınız.

Biz sizinle yeniden birleşmek için çok yakardık. Biz Gaia'nın iç âlemlerine göçtük çünkü biz biliyorduk ki dünyanın dış yüzü karanlıkla örülecekti. Biz yüzeyde yaşayan kardeşlerimize yüksek farkındalığımızla yardım edebilmek için bu gelişimden kaçtık.

Biz Gaia'nın iç kısmına indik ve yeni bir yuva bulduk. Biz size sevgi ve mutluluğun yolunu göstermek için tekrar tekrar uğraştık. Sizin karanlığın derinliklerine gittikçe dalışınızı izlemek bizim için o kadar acı vericiydi ki.

Sizin kendi seçim yolunuz Gaia için büyük, yok edici bir şeye yol açtı. Yaratılan realitenizde çok o kadar başarılıydınız ki Olan her şeyle bağlantınızı ayardınız ve atalarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkilerinizin hepsini unuttunuz. Sizin eyleminiz Gaia için ciddi ve tehditkâr bir hal aldı.

Bizim sevgili Dünya anamız sizi destekledi ve ona büyük bir zarar verdiğiniz halde gelişiminize sabırla izin verdi. Bununla beraber gelişiminiz onun yok oluşuna yol açtığında o yardım istedi ve bu duyuldu.

 Sizin yıldız kardeşlerinizle bizler müdahil olduk. Dümeni çevirmeye yetkili kılındık ki sizler ılık ve güvenilir sularda ısrarla buzdağına doğru yönelmiştiniz. Açıkta belirtirsek sizin eylemleriniz Gaia'nın yok oluşuna öncülük edemez. Bununla beraber bizler Gaia'yı neredeyse yok edecek teknolojilerinize sık sık müdahale ettik. Bu başarılı müdahaleler sizin yıldız kardeşlerinizin yakın işbirliğiyle oldu.

Çabalarımızla paralel siz gelen kozmik ışıklar sayesinde titreşimsel olarak çok yükseldiniz ve siz iç ön yargınızdan ayrılabildiniz. Gelişiminiz olağanüstü bir şey. Siz başardınız ve biz sizi kalbimizden kutluyoruz! Eğer biz size yardım ettik diyebiliyorsak o zaman bu sizin gelişiminizden hiçbir şekilde ayrı değildir ki bizim yardımımız ancak siz titreşimsel olarak geliştiğiniz için kabul edilebilirdi. Görüyorsunuz, her şey her şeyle bağlantılı. 

O kadar geliştiniz ki şimdi, sadece geçmişinizle değil ayrıca onunla sakin ve sevgi dolu bir şekilde baş etmekle de hazırsınız. Şimdi eğer siz kısa zaman sonra daha çok doğruları öğrenirseniz, biz bununla sadece bizim hakkımızdaki doğruları kast etmiyoruz, o zaman sizin korku içinde sürüklenmediğinize dair büyük bir potansiyel var. Biz, İç dünya sakinleri dış Dünyalı halklarla yeniden birleşmeyi dört gözle bekliyoruz.

Atalarınız hakkındaki hikâye size ifşa olunacak. Kardeşlerinize yardım edecek, açılacak doğrularla dürüst ve sevgi dolu bir yolla baş edecek sevgili Işık işçileri olan sizsiniz. Lütfen her ne deneyimliyorsanız yargılamayın. Gaia üzerindeki hayat bir oyundur. Herkes en iyi olduğunu hissettiği şekliyle bu oyunu oynuyor. Diğerlerinin seçeneklerini kabul edin, farklı bakış açılarının olduğunu kabul edin ve diğerlerinin görüşlerini değiştirmemeye çalışın. Özgür iradeyi hatırlıyor musunuz?

Dış dünyadaki kardeşlerinize yardım elinizi uzatmada uygun olun. Bu, insanlık için büyük bir imtihan olacak ve siz daha birçoklarına meydan okuyacaksınız. Biz sizin bu doğruyu kabul edeceğinizi görüyoruz. Doğru ile baş etmek üzerine çok şeyin bağlı olduğunu anlayın. Doğrunun kabul edilişi ilerlemeniz ve Gaia'nın iç âlemindeki kardeşlerinizle yeniden birleşmeniz için gereklidir.

Bu kanallık sizin için birçok bilgi ve sizdeki hatıraları canlandıracak bir enerji barındırıyor. Onunla sevgi dolu bir şekilde baş edin ve bilin ki siz uyanan bu duygu, düşünce ve hatıralarla baş edecek yeterliliktesiniz. Biz sizi çok özlüyoruz ve eğer siz de ev özlemi çektiğinize inanıyorsanız o zaman sizinle yeniden birleşmek için ne kadar zaman harcadığımızı hayal edemezsiniz.

Ev özleminden bahsetmişken son bir şey daha: Siz birçok ışıkişçisi bu sonlarda sizi üzen açıklanamaz bir ev özlemi hissettiniz. Bizim âlemimize bedeninizle girmek için gerekli enerji seviyesine gelmediğiniz halde siz bizi rüyalarınızda ziyaret ediyorsunuz ve biz bunu bir şekilde neşe, sevgi ve mutluluk içinde kutluyoruz. Siz bizimleyken çok mutlusunuz ve geri gittiğiniz için de çok üzgünsünüz. Birçok olayda, bununla beraber, sizde bu ev özlem duygusu yükseliyor ve siz bu duygunun nereden geldiğini açıklayamıyorsunuz. Bu ev özlemi bu ziyaretlerin bilinçaltı hatıralarından ve mutluluklarla bağlantılarından geliyor.

Ben şimdi sizi hiç bırakmayacak şekilde terk ediyorum. Biz notları karşılaştıracağız ve bunun yapmak için dört gözle bekliyoruz.

Alaoh (Rodon'un kapanış övgüsü ki "kalbimin derinliklerinden" anlamına geliyor),

Kardeşiniz Rodon

Kanallık eden: Philipp

Çeviri: SoulMATES

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES