team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Saturday, March 9, 2013

Ashtar: The “Nine Months” Period és… / 2013. február 28. Philipp közvetítéseAshtar: The “Nine Months” Period és…  / 2013. február 28.

Philipp közvetítése


Kedves Philipp!

Az általad említett csatornázás, ami egy kilenc hónapos időkeretről beszél, pontos, igaz, és ahogyan ti mondanátok: “fején találja a szöget”. A ‘Grace’ [kegyelem] időszak után végképp lezárul a világok elválasztódása és a világon semmi sem hosszabbíthatná meg ezt a folyamatot. Ez Istenileg elrendeltetett. Ez is az oka, hogy a Szövetségeseinknek, mindenek előtt NEKTEK Fénymunkásoknak hatalmas mennyiségű csatornázást küldünk. Szükségünk van rátok, különben a Felfedés [Disclosure: galaktikusok létezésének felfedése] nem jöhet létre. Ti vagytok, akik kezeskednek a Felfedésért, abban az értelemben, hogy elmagyarázzátok az embereknek a Felfedést és az igazság felé vezetitek őket. Álljatok készen, mert most már nagyon közel jövünk, így a letagadásra már választási lehetőség sem kínálkozik. Letűnt a maszkabál, a félrevezetés és az eltussolás ideje. Szeretünk benneteket és a vágyunk, hogy végre EGYEK lehessünk fivéreinkkel és nővéreinkkel, nem az utolsó ok volt, ami ahhoz vezetett, hogy ne toleráljuk a további késlekedést. Itt vagyunk és nemsokára az egész világ tudni fogja.
Isten veled,
Ashtar

Megengednél néhány kérdést kedves Ashtar?


A: Szívesen.

Ph[Philipp]: Az említett csatornázás három fázist említ, Equinox bukásával bezárólag 2013 szeptemberében. Elmagyaráznád nekem kérlek ezt a három fázist röviden?

A: Nagyon szívesen. Az első fázisban, mely az északi féltekétek téli hónapjait teszi ki, az aktiválódás zajlik, mely során a terv kivitelezéséhez szükséges erők aktiválódnak. Megerősödtök a hitetekben, hogy kiálljatok az igazatok mellett, mely nemsokára MINDENKI számára igazság lesz. Ez egy fontos feltétele a másik két fázis létrejöttéhez. A második fázis lényege, mely a nyári hónapokat öleli fel, hogy a tanultakat és mindazt, amit megtapasztaltatok a gyakorlatba ültessétek át. Itt kezdődik a tényleges munka, mert fivéreitek és nővéreitek mellett kell kiállnotok és segíteni kell nekik, hogy az előttük nyilvánvalóvá vált igazságot elfogadják. Nem egyszerű feladat, de megfelelően vagytok „kiképezve” és felkészítve, hogy eredményesen oldjátok meg ezt a helyzetet. Ez az a fázis, amikor a NESARA VALÓSÁGGÁ válik. A harmadik fázisban történik a búza elválasztása a pelyvától [ocsútól], ahogyan ti mondanátok. De ez egy olyan folyamat, melyet a SZERETET hat át. A lényeg nem az, hogy a jótól elválasszuk a rosszat vagy szelektálást hajtsunk végre, amin csak az jut tovább sikeresen, akik bizonyos előfeltételeknek eleget tesznek. Nem, nem így működik az Isteni terv, SOHA. Itt csakis és kizárólag arról van szó, hogy csak azok, akik elegendő fényt asszimiláltak [fogadtak be] és felkészültek általa Gaia idővonalát hordozni, hogy csak ők azok, akik valóban ezzel az idővonallal haladnak tovább.

ph: Pontosan hogy érted az utolsó mondatot, különösen azt, hogy „haladnak tovább”?

A: Úgy értem, hogy csak azok tapasztalhatják meg Gaia ötödik dimenzióját vagy afölötti dimenzióit, akik készen állnak rá.

ph: Mi történik akkor a többiekkel?

A. Azok, akik nem állnak készen, elválnak tőletek és saját útjukat járják, ami számukra a legmegfelelőbb.

ph: És ezt mi hogyan képzelhetjük el? Minden bizonnyal nem lesz tömeges halálozás. De ekkor „elsugározzák” [teleportálják] ezeket az embereket vagy egy párhuzamos univerzumba kerülnek?

A: Elsugározni, kedvelem ezt a szót (mosoly). Nem, semmi köze a dolognak az elsugárzáshoz, és semmi esetre sem történik tömeges elhalálozás. Ez úgy működik, hogy ezek az emberek saját maguk teremtik a valóságukat, amiben fejlődésük a számukra legmegfelelőbb módon mehet végbe. Gaia IDEIGLENESEN az ötödik dimenzióban marad, mielőtt szintén tovább fejlődik, mint ahogyan minden az univerzumban folyamatos fejlődésben van. Azok, akik nem tudnak vele tartani, legyen az oka, hogy MÉG nem képesek vagy, hogy teljesen tudatosan ellene döntenek, ők egy párhuzamos dimenzióban fogják gyűjteni tapasztalataikat. Azonban nem Gaian. Gaia nem fog többé párhuzamos világokkal rendelkezni az alacsonyabb dimenziókban. [A FGF tavaly nyári üzeneteiben is azt magyarázták, hogy a földi párhuzamos világoknak eggyé kell olvadniuk, hogy a bolygó felemelkedhessen-ford. megj.]

ph: Pontosan hogyan jut el a NESARA [jóléti alap] az emberekhez? Hogyan osztják szét a monetáris bőséget?

A: A banki személyzet már beiskolázásra került és tudja mi a dolga. Nem tudatosan, de nagyon intenzíven dolgozunk együtt ezekkel az emberekkel. Azok, akik bankszámlával rendelkeznek, azoknál valóban az történik, hogy egyszerűen nullákat tesznek a bankszámlájuk összegének végére. Azok, akik nem rendelkeznek bankszámlával, zsákokban szétosztva kapnak pénzt… Látom kezded felhúzni a szemöldököd, de biztosíthatlak, hogy ezt TÉNYLEG szó szerint veheted (mosoly).

ph: De az is biztosítva lesz, hogy az emberek  nem fognak egyszerűen féktelenül szolgáltatásokat igénybe venni és termékeket bevásárolni és ezáltal nem fog hiány fellépni?

A: Mivel ebben az időpontban az emberek már olyan magas rezgésszinten lesznek és a mohóság, gondolom ez a mozgatórugója a kérdésednek, már egyszerűen nem létezik és minden rendezetten zajlik. És kérlek,gondolj mindig arra, hogy a NESARA csupán egy átmeneti megoldásnak van kigondolva, míg a pénzügyi rendszereteket meg nem reformáljátok olyan szinten, hogy nem lesz szükségetek rá. Minek is, hiszen mindent ti magatok is képesek vagytok létrehozni. Mihez kellene a pénz és az arany?

ph: Köszönöm neked ezeket az értékes információkat legkedvesebb Ashtar. Áldás neked a legközelebbi találkozásunkig.

A: Isten veled és ahogyan ismerlek téged, a találkozásunk nem várat sokat magára. És ennek örülök! (nagy mosoly)

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Csatornázás forrása: http://nebadonien.wordpress.com
*Hivatkozás:
A „Kilenc Hónapos” időszak
Közzétette Denise  2013. február 25-én

 paradigm-shift
Kép szövegének fordítása balról lefelé:

Nehéz „Kilenc Hónapos” várandóssági és igazodási időszak a Téli Napforduló, a Záró Dátum és Paradigma Váltás napja – 12/12/21 – után, de még az Őszi Napforduló – 13/9/22 – előtt, mely a Világok, Idővonalak és az embercsoportok szétválása szétágazódásának kezdete

Elkezdődik a különböző rezgésű világok és idővonalak szétválása

Sokféle különböző rezgésű földi világ és azon belüli világok, valóságok, idővonalak és embercsoportok válnak el egymástól a Kilenc Hónapos várandósság végén – Őszi Napforduló, 2013.09.22.

„Három Napos Sötétség” - Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontja, 2012. december 21-22-23. Mindenki átélt egy testen belüli ÉLET-ÁTTEKINTÉST 2012. december 21. folyamán, akár emlékszik rá, akár nem.

Egy nehéz szűk keresztmetszetű időszak; számos világ és idővonal sűrűsödik össze a 2012/12/21-i Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontja felé.

Megközelítjük a 2012/12/21-i Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontját
Számos világ, valóság és idővonal tart a Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontja felé.

Ez a fenti illusztráció egy gyenge próbálkozás akart lenni arra, hogy vizuálisan is bemutassam, mi történt a Paradigma Váltás Pontja és a Záró Dátum - 12/12/21 [2012.december 21.] – előtt és hogy hol tartunk most, a Felemelkedési Folyamat „Kilenc Hónapos” időszakában. Ezt az illusztrációt alulról felfelé kell nézni!

Azt is szeretném ha mindenki tudná, hogy az illusztrációm kétszínű képeit találtam legközelebb állónak ahhoz, hogy bemutassák a többszörös vonalakat – amiket több idővonalon belül létező, sokféle világ és valóság ábrázolására szántam – melyek mind egyetlen vonalba sűrűsödnek és egy vonal felé tartanak. Az alsó kép a 12/12/21-i Paradigma Váltás Pontja és Záró Dátum előtti időszakot ábrázolja. A fenti kép ugyanazt a folyamatot mutatja be, mely a „Kilenc Hónap” során bontakozik ki a Paradigma Váltás Pontja után, de az előtt, mielőtt az egyetlen vonal ismét több vonallá válik szét, mely a Világok és Idővonalak Szétválásának kezdetét mutatja be a Kilenc Hónap végén, azaz az Őszi Napéjegyenlőségkor, 2013.09.22-én. [13/9/22]. Jobban szerettem volna, ha a kétszínű képeken nem lett volna rajta a két „+” jel, de csak ezt a két képet találtam, ami a legjobban mutatja be ezt, ezért kérem, hogy értsétek meg, hogy ez a két „+” jel nem jelent semmit; ezeket a képet alkotó művész tette bele.

Az illusztrációm többi része meglehetősen magától értetődő, így nem akarok semmit megmagyarázni a továbbiakban, amit már úgyis mindannyian tudtok. A fő oka, hogy ezt megcsináltam az volt, hogy segítsek annak, aki számára zavarosak a mostani történések és az, hogy mi bontakozik ki a 12/12/21-i Paradigma Váltás Pontja után és hogy mennyire fontos ez a „Kilenc Hónapos” időszak mindannyiunk számára. A művemnek van még más része is, ami erről a Kilenc Hónapról és az ebben lévő „három trimeszterről” szól. A Lépcsőfokokra emlékeztek? Mindig növekednek a lépések ebben a Felemelkedési Folyamatban, így van elég időnk arra, hogy fizikailag túléljük, megtestesítsük a változásokat, megtegyük a szükséges igazodást és elfogadást újra és újra. Ha nem lennénk fizikai testben, fizikai állapotban, akkor sokkal gyorsabban lennénk képesek átmenni ezeken az energetikai Lépcsőfokokon, de mivel a saját fizikai testünkben maradunk, ez a folyamat egy kicsit több időt vesz igénybe. Ez valóban egy áldásos időszakhoz hasonlít e ponton, mely arra jó, hogy mindannyian megtegyük a további változtatásokat, melyekre mindannyiunknak szüksége van.

Hamarosan felteszek egy újabb cikket az Első Trimeszterről, mely még részletesebben fogja bemutatni ezt a Kilenc Hónapot és a benne lévő három trimesztert; ezek: 12/12/21 Téli negyed, azaz az első trimeszter hónapjai; a Tavaszi negyed, azaz a második trimeszter hónapjai; és a Nyári negyed, azaz a harmadik trimeszter hónapjai. (a Kozmikus Tudatosság hozta létre ezt az időszakot – „Kilenc Hónap” és a „trimeszterek”; ezeket kölcsönvettem, mert annyira csodásan mutatják be, hogy te/én/sokan (vegyétek észre, hogy nem azt mondom, hogy mindannyian) megéltünk a „Sötétség Három Napjának” (12/12/21-12/12/22-12/12/23) Élet-áttekintése óta, amit mindannyian megtapasztaltunk - akár tudatosan emlékezünk rá akár nem. Valójában az én Élet-áttekintésem úgy tűnt, mintha nem is ért volna véget 2012. december 23-án, hanem olyan, mintha azóta is folytatódna egy kicsit kisebb intenzitással. Ha jobban szemügyre veszitek, úgy gondolom, ti is ezt fogjátok felfedezni és meglátjátok, hogy a „Három Nap” óta a ti Élet-áttekintésetek is egy állandóan zajló folyamat egy kevésbé drámai és erőteljes módon. Valóban egy várandóssági időszak!

Ami most fontos az az, hogy hol tartunk most és ez nem más, minthogy az Első Trimeszter végéhez közeledünk a „Kilenc Hónapos” időszakban. Erről többet írok hamarosan! Pihenjetek, nézzétek át és fedezzétek fel azt, amire szükségetek van ezen a ponton és itt jön legtöbbünk számára a valóban nehéz rész: legyetek türelmesek és engedjétek ezeket a trimesztereket kibontakozni úgy, ahogyan kell! HASZNÁLJÁTOK bármire, amire jelenleg nektek szükségetek van!

Denise
2013. február 25.

Szerzői joggal védett! © Denise Le Fay and TRANSITIONS, 2013. Minden jog fenntartva! Ez az anyag másolható és terjeszthető mindaddig, amíg semmilyen módú változtatás nem kerül végrehajtásra rajta, a tartalom teljes marad, a szerző hiteles marad és e védjegy és link feltüntetésre kerül. http://deniselefay.wordpress.com/

Szerző: Denise LeFay

Magyar nyelvű fordítás: VénuszNo comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES